DNA čipy mají zlevnit

Japonská firma Takara Bio oznámila, že vyvinula systém, který umožní masovou produkci fragmentů deoxyribonukleové kys...


Japonská firma Takara Bio oznámila, že vyvinula systém, který umožní masovou
produkci fragmentů deoxyribonukleové kyseliny. Ty jsou přitom hlavní součástí
tzv. DNA čipů. V tuto chvíli se větší množství DNA připravuje v laboratorních
podmínkách především metodou PCR (Polymerace Chain Reaction). Ta ve své době
představovala obrovský pokrok, ovšem příliš se nechodí pro průmyslové využití.
Nová technologie, kterou nově vyvinula společnost Takara, je zatím známa pod
jménem ICAN (Isothermal Gene Amplification). Zástupce společnosti Takara přitom
uvedl, že jejich technika je 10krát rychlejší a 5krát levnější než PCR. Takara
již začala takto připravené DNA fragmenty (kratší či delší řetězce o
definovaném složení) prodávat. V její nabídce je údajně asi 400 vzorků. 10
mikrogramů určitého fragmentu vyjde na 117 dolarů, při odběru vyššího množství
ceny samozřejmě výrazně klesají miligram vyjde asi na 1 000 dolarů.
Společnost uvedla, že bude chtít ještě letos nabídnout přibližně 10 000 různých
"kousků" DNA a do tří let dosáhnout obratu 10 milionů dolarů.

Snímání barev
Technologie DNA čipů pracuje vždy s velkým množstvím kopií určitého úseku DNA,
které jsou zapuštěné do keramické nebo skleněné destičky. Přes takto připravený
čip pak přeléváme analyzovanou nukleovou kyselinu opět v přebytku, jde totiž o
to, aby i ke spárování řetězců (vzniku vazby mezi komplementárními úseky
nukleové kyseliny) došlo u velkého počtu molekul. Pokud jsou analyzované
molekuly opticky označené, vyhodnocení pokusu se může provést automaticky
prostřednictvím skeneru, který prostě snímá barevné intenzity na jednotlivých
ploškách.
Vlastní zpracování DNA čipu je rychlé, problémem je spíše příprava potřebné
nukleové kyseliny. Průmyslová výroba velkého množství sekvencí DNA by mohla
vývoj celého oboru podstatně urychlit podobně jako k tomu došlo v počítačovém
světě po zvládnutí masové produkce cenově dostupných polovodičů.

Kvantita vs. přesnost
Lze předpokládat, že metoda rychlé syntézy DNA bude vyvážena čistotou
výsledného produktu. Takto připravená nukleová kyselina bude tedy využitelná
všude tam, kde se pracuje s kvantitativním vyhodnocením experimentu (snímání
barevné intenzity apod.). DNA počítače řešící algoritmizované problémy budou
vyžadovat mnohem čistší materiál a onen pokrok v podobě technologie ICAN se
jich tedy možná bezprostředně nedotkne.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.