DNA počítač z CeBITu

Vědě a výzkumu byl na letošním německém veletrhu věnován celý jeden pavilon. Pokud nepočítáme biometrii, pozornos...


Vědě a výzkumu byl na letošním německém veletrhu věnován celý jeden pavilon.
Pokud nepočítáme biometrii, pozornost se soustředila např. na budoucí rozhraní
mezi člověkem a počítačem.
Velice dobře byl na CeBITu viditelný známý Frauhoferův institut
(http://www.igd.fraunhofer.de/). Jednou z prezentovaných novinek byl sítnicový
displej, kdy je informace vykreslována laserovým paprskem přímo na sítnici oka.
Zajímavou atrakci představoval rovněž 3D monitor. Rozhraním byla namísto myši
rukavice, kterou se rozbalovala a zase sbalovala menu. Vlastní monitor
nabízející virtuální realitu byl přitom propojen s několika dalšími monitory
klasickými, které ukazovaly průměty prostorového obrazu do jednotlivých ploch.
Modelování molekul, simulace a vizualizace chemických dějů se zmiňují zejména v
souvislosti s farmacií, ale využití je samozřejmě mnohem širší. Simulace v
chemii neboli software typu CAMD (Computer Aided Molecular Design) nabídla
univerzita v Essenu, knihovna pojmenovaná Ball (Biochemical Algorithms Library)
byla vyvinuta v institutu Maxe Plancka. Společnost Fujitsu Siemens na CeBITu
také vystavovala první programovatelný DNA počítač, vyvinutý ve spolupráci s
vědci Princetonské univerzity. O tomto projektu ještě přineseme podrobnější
informace.

text ON-LINE
Kompletní podobu tohoto článku najdete na portálu Science World.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.