DNA POČÍTAČE A ČIPY TECHNOLOGIE POKROČILA

Izraelští vědci sestrojili počítač, jehož základní součástky tvoří deoxyribonukleová kyselina. Není to zdaleka ...


Izraelští vědci sestrojili počítač, jehož základní součástky tvoří
deoxyribonukleová kyselina. Není to zdaleka první DNA počítač, zásadní novinku
ovšem představuje praktická použitelnost tohoto systému. Dokáže pomocí
formalizovaných logických operací detekovat nádorové buňky a automaticky je
zničit prozatím ve zkumavce, ale brzy mohou podobné "strojky" začít konat svoji
práci i přímo v živých tkáních.
Uvedená informace dobře ukazuje, že konvergence pokročilých technologií není
pouze sloganem médií, ale skutečně k ní dochází.
Na jedné straně IT mění svět farmacie a pokrok na poli genetiky přímo závisí na
výkonnějším hardwaru i sofistikovanějším softwaru. Téměř všichni větší
dodavatelé již mají své divize orientované na biotechnologie (někdy pod názvem
"life sciences"). Společnost IDG vydává kromě titulů zaměřených přímo na svět
informačních technologií i časopisy BioITWorld a HealthITWorld. Pod stejným
názvem se konají také odborné konference.
Vzato z druhé strany pak bioa nanotechnologie přímo mění svět IT. Většina
počítačových firem ve svých laboratořích intenzivně studuje možnosti
elektroniky založené na organických látkách. Počítače nejen zkoumají DNA, ale
transfer technologií a inovací prochází dnes možná ještě více opačným směrem.
Výsledkem je pestrá paleta výrobních postupů, v nichž se genetika míchá s
robotikou, nanotechnologie s farmacií a kybernetika s kvantovou fyzikou.
Projekty opouštějí laboratoře a první produkty vstupují na trh prozatím jsou
určeny spíše pro speciální zákazníky (robotika pro armádu, kvantová
kryptografie pro velké banky, DNA čipy pro centra zkoumající genom...) než pro
masovou spotřebu, ale i to se nejspíš brzy změní.
V této Cover Story se pokusíme představit pokroky, jichž bylo dosaženo v jedné
z oblastí těchto "hybridních" technologií. Zaměříme se svět DNA počítačů a DNA
čipů...

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.