DNA sníží zátěž WAN sítí

Algoritmy používané při studiu DNA samozřejmě vycházejí ze zásady komplementarity, kdy proti určité dusíkaté báz...


Algoritmy používané při studiu DNA samozřejmě vycházejí ze zásady
komplementarity, kdy proti určité dusíkaté bázi může stát jen její "obraz".
Existující symetrie mezi vzory a jejich obrazy tak vlastně umožňuje zvýšit
"informační hustotu" zprávy stačí nám znát sekvenci nukleotidů jednoho vlákna
DNA.
Podobné algoritmy by se měly nyní uplatnit i při přenosu dat v počítačových
sítích. Jedná se vlastně o kompresní technologii, která poslouží k podstatnému
snížení zátěže sítí a řešení problémů se šířkou pásma. Uvádí se, že pokud
například použijete určitou větu v powerpointové prezentaci a excelové tabulce,
systém vybavený novým softwarem tuto podobnost rozezná a informace bude
přenášena pouze jedenkrát. Odhady, jak velkou část pásma lze tímto způsobem
vlastně ušetřit, se liší (to se logicky bude různit i dle převažujícího typu
přenášených dat). Údajně by se však mělo jednat o algoritmy založené na poněkud
odlišných principech, než jaké se dnes používají například v rámci archivů
formátu ZIP.
Příslušný software vyvinula kalifornská firma Peribit Networks. Cena začíná na
20 dolarech, další informace lze najít na stránce http://www.peribit.com.
1 1397 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.