Dnešní studenti jsou budoucí manažeři

Společnost Western Digital na sebe nedávno upozornila prolomením milionové bariéry prodaných disků v České republice....


Společnost Western Digital na sebe nedávno upozornila prolomením milionové
bariéry prodaných disků v České republice. První otázka na obchodního ředitele
Western Digital pro východní Evropu Nigela Edwardse proto směřovala k příčinám
tohoto úspěchu. Není to jen jedna příčina. Podle mě je za tímto hezkým číslem
řada důvodů. V první řadě je to samozřejmě kvalita produktů a s tím související
dobrá pověst na trhu. Zní to starosvětsky, ale dobrá pověst je něco, co si
firma musí hlídat. Zvláště prodává-li zařízení pro ukládání dat. Zákazník si
musí být jistý, že jeho informace jsou v bezpečí, že naše produkty jsou
spolehlivé. V tomto směru se nám podařilo ve východní Evropě vybudovat velmi
dobrou reputaci. Dalším významným faktorem jsou partneři. Jejich přínos je
nesmírně důležitý. V České republice jsou našimi oficiálními distributory TH
system a ProCa. A konečně třetí důvod je ten, že společnost Werstern Digital
věnovala oblasti východní Evropy mnohem více úsilí a prostředků než naši
konkurenti. Jsme jediní, kdo má pobočku v tomto regionu konkrétně v Praze a to
hraje velice podstatnou roli.
Druhá otázka se týká vaší spolupráce se školami. Užší propojení firem a
vzdělávacích institucí se v budoucnu stane nezbytností. Vy už jste začali. Jaké
vás k tomu vedly důvody? Jednoduché. Dnešní děti jsou budoucími manažery,
řediteli společností a institucí. A když dostanou správnou podporu, dobré
počítačové vybavení, kvalitní software, bude to pro ně znamenat velkou výhodu v
jejich budoucí kariéře. Pro Western Digital je velmi důležité dostat se do
povědomí zákazníků. Chceme, aby si studenti řekli: "Á, Western Digital! Ty si
pamatuju z univerzity. Pracoval jsem s jejich produkty a byl jsem spokojen." A
až si budou pořizovat vlastní počítačové vybavení, nebo počítačové vybavení pro
svou firmu, tak aby si na nás vzpomněli. Takže naše spolupráce se školami
představuje na jedné straně podporu místního systému vzdělávání, ale současně i
propagaci firmy Western Digital. Soustřeďujeme se hlavně na spolupráci s
univerzitami. Ti, kdo absolvují univerzity, budou nejspíš v životě hrát první
housle.
Mluvíme spolu na brněnském výstavišti na veletrhu Invex. Jaký je podle vás
význam takovýchto akcí? Myslím, že pro firmu je vždycky důležité, má-li možnost
ukázat svou produkci. Jsou tu soustředěni téměř všichni konkurenční výrobci,
přicházejí sem decision makeři... Během jediného týdne si můžete udělat přehled
o produkci ve svém oboru, můžete se setkat téměř se všemi důležitými zákazníky.
V tom je velká síla veletrhů. S druhé strany začíná být účast na podobných
akcích příliš drahá a její efekt není někdy adekvátní vynaloženým prostředkům.
Western Digital například letos nebude na Comdexu v Las Vegas, právě z těchto
důvodů. Zjistili jsme, že chceme-li zákazníky seznámit se svou produkcí,
přinášejí mnohem větší efekt semináře.
A jaké produkty jste přivezli do Brna? Jednak jsou to dva SCSI disky WD
Enterprise 4.55 a 9.1 GB s rozhraním Ultra2 (LVD), které umožňuje přenos až 80
MB/s, a potom je to pevný disk WD Caviar 10.1 GB EIDE, který obsahuje jednotku
Data Lifeguard. Ta automaticky odhalí, izoluje a opraví vadnou zónu na vašem
harddisku ještě před tím, než dojde ke ztrátě dat. Western Digital je jediným
výrobcem pevných disků, který nabízí na svých produktech tento softwarový prvek.
Děkuji vám za rozhovor.
8 2635 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.