DNS: distribuce s přidanou hodnotou

DNS, s. r. o., se sídlem v České republice, je součástí skupiny DNS, která dnes zahrnuje pobočky v 8 evropských zemí...


DNS, s. r. o., se sídlem v České republice, je součástí skupiny DNS, která dnes
zahrnuje pobočky v 8 evropských zemích. Prezentuje se jako value added
distributor, působící především v oblasti networkingu, klientských řešení a
serverů. V souladu se svým zaměřením klade maximální nároky na rozvoj oblasti
služeb. Společnost nabízí k nahlédnutí zajímavou organizační strukturu,
zahrnující projekt tzv. kompetenčních center.
Vznik skupiny DNS odpovídá dvěma základním trendům, které v současnosti
charakterizují situaci na trhu IT. Prvním z těchto trendů je výrazné posílení
distribučního dvojúrovňového modelu prodeje. Tyto distribuční kanály jsou pro
výrobce strategicky významné, vždyť jen v Evropě bylo přes prodejní kanály
dodáno na trh 75 % výrobků a technologií. Ve Spojených státech, mateřské zemi
většiny významných výrobců, se tímto způsobem prodalo 45 % nabízených výrobků a
technologií. Dochází tedy k velké
provázanosti distribučních celků a výrobců. Druhým trendem, ovlivňujícím
situaci na světových trzích, se stala polarizace distribučního spektra, ke
které došlo díky velkému počtu akvizic, uskutečněných v loňském roce.
Distribuce s přidanou hodnotou
Jak do této situace zapadá projekt DNS neboli distribuce s přidanou hodnotou?
Jde o distribuci síťových a komunikačních řešení, technologií serverů a
klientských řešení, výrazně podpořenou portfoliem služeb. Skupina DNS, neboli
Digital Network Services, se během minulého roku vydělila ze struktury mateřské
společnosti CHS Electronics hned ve dvou zemích v SRN a České republice. Letos
se skupina rozrostla na osm zúčastněných zemí, mezi které patří mimo výše
zmíněné státy také Maďarsko, Turecko, Norsko, Dánsko, Rakousko a Slovensko.
Skupina DNS opravdu nemá malé cíle v tomto roce by ráda dosáhla celkového
obratu 240 milionů dolarů, přičemž výhled do roku 2000 očekává vzrůst obratu až
na 1 miliardu dolarů. Co vlastně opravňuje takto velkorysé plány? Podle
ředitele pražské DNS Petra Poláčka je to čas. DNS je totiž na evropském trhu se
svým typem nabízených služeb první. Neboli na trhu je právě nyní místo pro
silnou distribuční společnost, která je schopná účelně řídit distribuci výrobků
a technologií, a doplnit ji portfoliem specializovaných služeb. Jak vlastně
vypadá trh, na který DNS v Evropě míří? Trh s centrálními počítači by měl podle
ředitele Poláčka (s odvoláním na IDC) do konce tisíciletí vzrůst zhruba o 30 %,
v oblasti networkingu a klientských řešení by měl být nárůst ještě podstatně
vyšší, mluví se o tisících procentech. To by měl být pro působení DNS dobrý
základ.
DNS v Čechách a na Moravě
Pražská pobočka DNS představuje organizačně složku DNS-East, která má na
starosti oblast východní Evropy. Založena byla k 1. 8. 1997 a za pouhých 5
měsíců, které zbývaly do konce roku 1997, se zdejší DNS podařilo dosáhnout
obratu ve výši 248 milionů korun, a počet pracovníků se zvýšil na 42. Pokud jde
o rozdělení celkového obratu po jednotlivých liniích, tak 65 % obratu bylo
dosaženo v linii Hewlett-Packard, 15 % v networkingu, 12 % v IBM a 6 % v linii
Digital. Plán na rok 1998 je potom stanoven na úroveň 700 milionů korun. V
zájmu teritoriálního přiblížení zákazníkům není pražská pobočka jediná v lednu
zahájila činnost slovenská pobočka DNS v Bratislavě a o měsíc později se
připojila i brněnská pobočka. Z hlediska globálních cílů jde společnosti
především o zvyšování podílu služeb na celkovém obratu, a na jejich specifické
struktuře. Specialitou DNS je soustředění služeb do tzv. kompetenčních center.
Hostující specialisté
DNS tedy chce poskytovat profesionální, specializované služby, jejichž
zvládnutí není pro partnery DNS dostatečně efektivní. V kompetenčních centrech
DNS jsou soustředěni specialisté, zabývající se jen problémy z určité oblasti
činnosti společnosti. Vzhledem k tomu, že najít kvalifikované pracovníky a
zabezpečit jim stálý profesní růst je velmi nákladné, je třeba zajistit jejich
stoprocentní využití. To znamená, že specialisté pracující v jednotlivých
kompetenčních centrech jsou k dispozici zákazníkům po celém našem území. Tak
např. pražské centrum se věnuje problematice řízení sítí, řízení systémů a
problémů managementu. V Brně mají k dispozici specialisty pro oblast systémů s
vysokou dostupností a Bratislava se stane centrem pro podporu platformy Windows
NT. Zákazníky DNS jsou především další prodejci, systémoví integrátoři, firmy
zabývající se tvorbou sítí a poskytovatelé Internetu. Tito partneři nejen
nakupují produkty a služby, ale mohou si v případě potřeby i "pronajmout"
specialisty DNS.
8 0860 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.