Do druhé desítky

V pražských Ledeburských zahradách vyvrcholily 18. 5. oslavy desetiletí časopisu Computerworld. Na zahradní slavnosti p...


V pražských Ledeburských zahradách vyvrcholily 18. 5. oslavy desetiletí
časopisu Computerworld. Na zahradní slavnosti poněkud skropené deštěm se sešli
nejbližší partneři našeho týdeníku, aby zavzpomínali na tu krátkou, ale strmou
cestu, kterou informační technologie od roku 1990 v České republice urazily. Po
slavnostním zahájení, kterého se ujali šéfredaktor Computerworldu Karel
Taschner a manažer CW Jaroslav Hrouda, jsme volnou zábavu hostů přerušili už
jen jednou. To abychom předali dvě ocenění CW Excellent a také abychom
vylosovali jednu firmu, která získá bonus na inzerci v našem časopise.
Nehledě na počasí, které se chovalo zcela bez respektu k slavnostním okamžikům
nejstaršího počítačového periodika v ČR, nálada v zahradách pod Pražským hradem
byla vynikající. Představitelé firem výjimečně zapomněli na konkurenční
řevnivost a setrvávali navzájem v dlouhých srdečných rozhovorech, jen občas
proložených invektivou na adresu kolegova živitele. A když jsme se v pozdních
večerních hodinách rozcházeli do svých domovů, šli jsme s nadějí, že stejně
vydařený bude i večírek, na kterém oslavíme druhou a ještě úspěšnější desítku
života Computerworldu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.