Do roku 2000 s QuickTestem

Společnost Mercury Interactive Corporation, dodavatel distribuovaných testovacích nástrojů, uvádí na trh vizuální tes...


Společnost Mercury Interactive Corporation, dodavatel distribuovaných
testovacích nástrojů, uvádí na trh vizuální testovací nástroj QuickTest 2000,
který zaznamenává podnikové procesy do vizuální mapy a umožňuje automatické
generování testů řízených daty.
QuickTest 2000 urychluje testování schopnosti systémů AS/ /400 a sálových
systémů překročit rok 2000, přičemž do testovacího procesu zapojuje uživatele
aplikací. Protože se zkrátí čas a omezí úsilí vynaložené na dotazování,
dokumentaci a vytváření skriptů, inženýři provádějící testy budou schopni
zvládnout za kratší dobu větší počet aplikací.
QuickTest 2000 sestává z QuickTest Recorderu a QuickTest Designeru. Recorder
umožňuje, aby lidé podílející se na každodenním chodu podniku automaticky při
práci s aplikací dokumentovali klíčové podnikové procesy. Designer automaticky
mapuje zaznamenané podnikové procesy a zvýrazňuje pole, kam lze na každé
obrazovce vkládat informace. Inženýři zodpovědní za testovací proces pak mohou
s využitím známého formátu tabulkového procesoru vytvářet testy řízené daty,
které aplikaci plně testují z hlediska kalendářních dat, jež je nutno prověřit
v souvislosti s rokem 2000.(jam)
8 1538 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.