Do světa již od kolébky

Samba je typický start-up a nikdy se netajila ambicemi stát se významným evropským hráčem. Kromě českého trhu již S...


Samba je typický start-up a nikdy se netajila ambicemi stát se významným
evropským hráčem. Kromě českého trhu již Samba vykazuje aktivity i v zahraničí,
kde má především britské klienty. Expanze na zahraniční trhy, v případě Samby
na německý a britský, je tedy dalším logickým krokem. Firma si tím vytváří
větší šanci využít nové obchodní příležitosti. Tyto trhy totiž nabízejí velké
možnosti z hlediska práce na rozsáhlejších projektech.
Co se týče vstupu na zahraniční trhy, byla Samba, přestože je to česká firma,
od samého začátku budována jako firma mezinárodní. Působí tak nejen navenek, i
její interní struktura je tomu přizpůsobena. "V Sambě pracuje mezinárodní tým,
takže jazyková bariéra určitě není problémem, což dokazují již úspěšně
realizované projekty pro zahraniční klienty," vysvětluje Roman Staněk, který do
Samby investoval jako soukromá osoba. Interně je tedy Samba připravena více než
dobře. Klíčem k úspěchu na jakémkoliv, tedy i zahraničním trhu, je však také
schopnost tomuto trhu porozumět a mít kvalitní tým lidí.
Stále potřebují peníze
K realizaci každého projektu jsou zapotřebí peníze. Samba získala v loňském
roce rozsáhlý rizikový kapitál, který jí umožnil rychlý rozvoj. Za půl roku
vybudovala 45členný tým schopný pokrýt i náročné projekty, a nyní se hodlá
zaměřit na expanzi na zahraniční trhy. K tomu hodlá využít investiční injekci.
Všechno je však také podmíněno dobrými výsledky firmy, které investoři bedlivě
sledují.
Vstup na zahraniční trhy je tedy determinován prací pro zahraniční klienty, a
to v momentě, kdy projekty svým rozsahem začnou vyžadovat přítomnost
specialistů v dané lokalitě. Praha však vždy zůstane hlavním centrem, zejména
co se týče vývoje.
Samba nabízí komunikační řešení pro těchto pět základních oblastí:
Elektronické obchodování strategie pro elektronické obchodování a na míru šitá
řešení e-commerce umožňující provozovat transakce on-line.
Elektronický obsah dynamické, interaktivní internetové stránky s inteligentními
editačními nástroji umožňujícími řízení externí komunikace a zachování
integrity značky.
Řízení podnikových vztahů extranety a intranety umožňující zlepšovat interní
firemní procesy, řídit dodavatelsko-odběratelské vztahy a snižovat provozní
náklady.
Mobilní obchodování a mobilní obsah řešení pro mobilní obchodování a
poskytování mobilního obsahu, která usnadňují transakce, posilují vnímání
značky a nabízejí nové kanály pro komunikaci v reálném čase za účelem využití
výhod stále větší penetrace mobilních technologií.
Digitální multimédia profesionální firemní prezentace vytvořené pomocí
dynamických a inovačních multimediálních řešení.
Samba Digital Media tedy poskytuje poradenské služby v oblasti e-services, a to
jak na úrovni strategické, kreativní, tak i technologické. Specializuje se
zejména na tvorbu inteligentních internetových produktů, tj. serverových
aplikací s webovým nebo wapovým rozhraním pro elektronické a mobilní
obchodování a elektronický obsah, řešení pro řízení podnikových vztahů a tvorbu
intranetů a extranetů a on-line branding (prosazování oborového jména
firmy/produktu).
1 0013 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.