Do třetice: potřebujeme dalšího operátora GSM?

V posledních dnech opět vyplavala na povrch otázka třetí-ho operátora mobilních telefonů. Tentokrát již nabrala velm...


V posledních dnech opět vyplavala na povrch otázka třetí-ho operátora mobilních
telefonů. Tentokrát již nabrala velmi konkrétních rysů Český telekomunikační
úřad (ČTÚ) totiž jasně deklaroval snahu o vypsání výběrového řízení na licenci
pro třetího operátora mobilních telefonů.

Trocha teorie
Rekapitulujme pro začátek, jaké jsou základní vlastnosti sítě v pásmu 1 800 MHz
oproti doposud používané síti v pásmu 900 MHz. Jak známo, se vzrůstající
frekvencí se elektromagnetické vlny lépe odrážejí od překážek a hůře jimi
prostupují. V praxi to znamená, že pokrytí velmi členitého terénu je mnohem
obtížnější, neboť signál se "neohne" do údolí nebo za kopec. Výhodou ale je, že
síť v tomto pásmu může mít daleko větší přenosovou kapacitu co do počtu
současně prováděných hovorů. Ve městech je použití sítě v pásmu 1 800 MHz jistě
výhodnější, neboť vysílače musí být beztak velmi blízko sebe a navíc bude k
dispozici daleko větší přenosová kapacita.
Postavit síť v pásmu 1 800 MHz není ale věc jednoduchá, neboť pokrytí tak
členitého terénu, jaký máme v ČR, bude vyžadovat mnoho vysílačů a tudíž nemalé
kapitálové investice.

Co chystá ČTÚ
Začátkem tohoto roku bylo zveřejněno, že ČTÚ hodlá (cca do 31. března) vypsat
výběrové řízní, které specifikuje přesně podmínky, podle kterých bude přidělena
nová licence na provoz veřejné radiotelefonní sítě v pásmu 1 800 MHz. Přesné
podmínky pro toto výběrové řízení se ještě dolaďují, ale jejich předběžná verze
byla již také zveřejněna. Změnit se může samozřejmě ještě cokoliv, ale v
hrubých rysech se již nejspíše nic měnit nebude.
Jeden z bodů podmínek stanovuje, že licenci na provoz této sítě dostane nový
subjekt, který není kapitálově napojen na stávající provozovatele
radiotelefonních sítí EuroTel a RadioMobil.

Podmínky
Jednou z důležitých informací je, že nový operátor dostane z pásma 1 800 MHz
přiděleno 2x 14 MHz, což znamená asi 70 kanálů. ČTÚ dále deklaruje, že z tohoto
pásma nebude po dobu dvou let přidělovat frekvence jiným telekomunikačním
operátorům. Toto je jedna z nejvíce kontroverzních pasáží v podmínkách pro
výběrové řízení. Vyplývají z ní totiž dvě věci. Jednak je velmi pravděpodobné
až zcela zřejmé, že třetím operátorem se na nějakou dobu počet radiotelefonních
sítí zastaví ČR je přece jen malý trh na čtyři operátory.
Důležitější ale je, že stávající operátoři EuroTel a RadioMobil, nejspíš
nedostanou frekvence z pásma 1 800 MHz pro provoz duální sítě (sítě, která je
dostupná v pásmu 900 MHz i 1 800 MHz). To samozřejmě budí v jejich řadách
velkou nevoli, neboť oba operátoři se na tyto frekvence velmi těšili. EuroTel
si byl dokonce tak jistý, že začal na některých místech duální síť stavět už
teď. RadioMobil byl v tomto směru o něco opatrnější, avšak i ten mnohokrát
deklaroval, že by nějakou tu další frekvenci uvítal. Tato skutečnost ve mně při
prvním čtení vyvolala velkou hořkost, neboť jsem si od duální sítě sliboval
zlepšení stavu sítě v Praze (a jistě i jinde).
Později jsem ale poněkud změnil názor nového operátora je zřejmě třeba chránit
jistou exkluzivitou, neboť musí mít alespoň nějakou konkurenční výhodu. I tak
ale bude většina faktorů při výběru mobilního telefonu na straně stávajících
operátorů. Ostatně nutno podotknout, že stávající operátoři zatím zacházejí se
současnými frekvencemi velmi nehospodárně až se s nimi naučí více šetřit, pak
teprve by měli mít nárok na další. Obdobně by též stávajícím operátorům
prospělo vyklizení pásma 900 MHz od služeb, jako jsou bezdrátové smyčky Hughes
od Telecomu, které vytvářejí nežádoucí interference (ty by měly sloužit jako
bezdrátová přípojka k síti Telecomu v místech, kde je Telecom "líný" kopat
kabel).
ČTÚ hodlá také novému operátorovi pomoci, aby mohl uzavřít vnitrostátní roaming
s některým ze stávajících operátorů (resp. s oběma) a aby mohl nový operátor
použít k montáži svých základnových stanic stožáry stávajících operátorů.
Nevím, jaké "páky" může ČTÚ použít k prosazení těchto skutečností, ale je
jisté, že stávajícím operátorům se to líbit nebude. Pokud k tomu do-jde jako
projev svobodné vůle obou stran, bude vše v pořádku, ale osobně bych jen velmi
nerad viděl, jak ČTÚ v tomto směru někomu něco přikazuje.

Pro a proti
Často se setkávám s názorem, že nový operátor může ještě "výrazně zamíchat
cenami". Osobně tomu moc nevěřím ceny na našem trhu jsou jedny z nejnižších v
Evropě, proto lze další snižování čekat jen ve velmi omezené míře alespoň
mluvíme-li o cenách současných operátorů.
Nový operátor bude nutně muset udělat ještě lákavější nabídku, neboť jinak by
těžko sehnal nějaké zákazníky. V počátečním stadiu bude mít nutně horší pokrytí
než dosavadní operátoři a nejspíš i méně služeb. Proto bude muset udělat
nabídku, která bude buď absolutně nebo relativně levnější. Jelikož v oblasti
telekomunikací je většina nákladů fixního charakteru, bude nabídka nového
operátora nejspíš nižší relativně tj. za obdobný paušální poplatek, jako u
stávajících operátorů, bude nabídnut větší balík služeb. Lze však očekávat, že
až se zlepší pokrytí nového operátora a rozšíří nabídka služeb, ceny se začnou
pomalu vyrovnávat.
Také jsem se několikrát setkal s argumentem, že hospodářské výsledky operátorů
v pásmu 1 800 MHz jsou výrazně horší, než hospodářské výsledky operátorů v
pásmu 900 MHz (a proto je nevhodné tyto frekvence přidělovat novému subjektu).
Tento argument se mi zdá značně nefér, neboť operátoři v pásmu 1 800 MHz jsou
na trhu typicky daleko kratší dobu a nestačili ještě vybudovat své zázemí.
Smůlou operátorů v pásmu 1 800 MHz také je, že doposud nebyly implementovány
žádné služby, které by bylo možné provozovat jen v tomto pásmu například takové
služby, které vyžadují přenos většího objektu dat. Až takové služby přijdou,
budou mít v těchto službách operátoři z pásma 1 800 MHz navrch.
Ačkoliv nový operátor dostane ihned k dispozici přenosovou kapacitu větší, než
mají oba stávající operátoři, bude mít navíc ještě naději na získání dalších
frekvencí, neboť v pásmu 1 800 MHz je k dispozici až cca 380 kanálů. Současné
operátoři v pásmu 900 MHz by sice ještě nějaké frekvence dostat mohli, avšak
jde o číslo nesrovnatelně menší (cca 15 kanálů pro každého z nich).
Nový operátor má každopádně potenciál k přínosu "něčeho nového", co jistě
zdejšímu trhu prospěje. Také možná dojde k větší diverzifikaci služeb, která je
známá z vyspělejších zemí. Jaké konkrétní přínosy bude třetí operátor mít, je
však těžko předvídat.
9 0244 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.