Dobrá komunikace = dvousměrná ulice

Jak lépe komunikovat s okolím? S obchodními partnery? Se šéfy? Se zaměstnanci? S médii? S konkurencí? Takových a spou...


Jak lépe komunikovat s okolím? S obchodními partnery? Se šéfy? Se zaměstnanci?
S médii? S konkurencí? Takových a spoustu dalších otázek si jistě lze v dnešním
hektickém čase dobře představit. Ale jak je pokud možno optimálně zodpovědět?
Zkušení personalisté doporučují, že správná komunikace je taková, která je
jednak obousměrná, prostě aby nešlo o rozhovor dvou nedoslýchavých. To za prvé.
A pak je zde ještě jedna důležitá podmínka. Dobrá komunikace musí inspirovat,
aby si lidé na jejím základě vzájemně vyhověli a měli z ní oboustranný
prospěch. Zkušenosti ze světa lze v tomto ohledu shrnout do několika rad a
doporučení.

1. V každé zprávě nebo informaci se dotýkej lidských srdcí a lidských duší!
Když britský sociolog Philip Holden chtěl zdůraznit, že v kontaktu s druhými je
třeba u nich vyvolat zájem, účast nebo starost o věc společného úsilí, tak
vzpomínal na památná slova Winstona Churchilla pronesená v Dolní sněmovně 13.
května 1940: "Nemohu vám nabídnout nic než krev, dřinu, pot a slzy... budeme
bojovat na moři, na souši a ve vzduchu... nikdy se nevzdáme." Používej stejnou
sílu k tomu, abys druhé lidi zaujal.

2. Buď výstižný! Vzpomeň si, že příběh Bible je vyjádřen v 800 slovech. Projev
Abrahama Lincolna při otevření vojenského hřbitova obětí války Severu s Jihem v
Gettysburgu z 19. listopadu 1863 o jednotě země a demokracii, vůbec jeden z
nejpůsobivějších v dějinách, trval tři minuty. Nezapomínej, že každá komunikace
je účinnější, pokud je srozumitelná a stručná. Tajemství jejího úspěchu ovšem
tkví nejen ve zkratce, ale také, jak dovede být naléhavá a přesvědčivá.

3. Měj na paměti, že krása je v jednoduchosti! Slavný anglický dramatik Oscar
Wilde prohlásil: "Dokáži odolat všemu, kromě pokušení." Když jednou John
Marshall Harlan, předseda nejvyššího soudu USA, řekl "naše ústava je
barvoslepá", každému bylo hned jasné, že má na mysli rasovou rovnoprávnost.
Pokoušej se komunikovat podobným způsobem. Jistě, každý nemůže být orátorem
světového kalibru, ale může se snažit nekomplikovat jazyk, vyhýbat se klišé,
žargonu a zbytečně dlouhým slovům. Zkus se zamyslet, zda také nepodléháš módním
patvarům typu "to je o něčem jiném", nebo "stalo se, co se stalo", či "uděláme
to v horizontu dvou měsíců".

4. Komunikuj vášnivě, ale zdvořile! Nezapomínej, že když budeš mluvit upřímně a
se sebedůvěrou ve vlastní slova, prostě, že hájíš pravdu, získáš body. Ale
dělej to s citem, s ohledem na názor druhého, který může být od tvého na hony
vzdálen, jinak body ztratíš. A to možná navždy hned v prvním kole. Jestliže
mluvíš s někým, kdo se tváří vzdorovitě či snad s vyzývavou drzostí, a přesto s
ním musíš ze služebních důvodů mluvit, drž se vzpřímeně a snaž se dotyčnému
stále dívat do očí. Přitom pomalu dýchej a buď uvolněný. Nikdy se však nenech
strhnout k tomu, že zaútočíš.

5. Pamatuj, že dobrá komunikace obvykle bývá dvousměrnou ulicí! Umožni i
druhým, aby s tebou mohli snadno komunikovat a poskytni jim pomoc, když ji
budou potřebovat k řešení jejich problémů. Budou ti vděční jak za zpětnou
vazbu, tak za morální podporu a ocenění jejich práce a úsilí. Dej si ovšem
záležet, aby tvé komplimenty nevyzněly jako vyumělkované poklony. Musejí být
upřímné, co nejkratší, spontánní a vždy konkrétní. Pokud jde o obrácený vztah a
lidé ti blahopřejí k nějakému tvému vystoupení, tak zdvořile poděkuj, ale
nesnaž se o skromnost za každou cenu, kterou zejména my, v Čechách, s takovou
zvláštní oblibou deklasujeme na poťouchlé: "Ale tak dobré to zase nebylo, vždyť
jsem dohromady nic tak světoborného přece neřekl." Pokud to budeš pořád říkat,
tak ti lidé nakonec uvěří. Jestliže hodláš někomu něco vytknout nebo jeho názor
podrobit nějaké kritické výtce, o jejíž oprávněnosti jsi hluboce přesvědčen,
pak to v rozhovoru prováděj taktně. Drž se pravdy, ale své kritické ostří
nepřeháněj. Soustřeď se na hlavní problémy. Snaž se předem si vytipovat, jak
druhý člověk asi zareaguje. Uváděj jen ověřené věci. Kritizuj věc, nikoliv
dotyčného. Ujisti se, že řekneš jen tolik, co je potřebné k tomu, aby se tvůj
partner poučil a rychle našel řešení.

6. Buď přesný! Uvědom si, že intuice je sice dobrá věc, ale že pouze s
intuitivními pocity dlouho nevystačíš. Hledej fakta, kterými podpoříš své
názory. Buď přesný nejen v těchto faktech, ale i ve formě jejich podání včetně
správné gramatiky. Pamatuj si, že mluvit nepřesně s jazykovou nedbalostí, nebo
dokonce vulgárně je totéž jako se usmívat na lidi s děravými zuby.

7. Buď dochvilný! Na písemné zprávy a dopisy odpovídej ještě tentýž den. Na
e-maily, faxy a telegramy odpovídej během hodiny. Na obchodní vzorky reaguj
(anebo je sám posílej) během 48 hodin. Být promptní v komunikaci znamená lidi
nejen potěšit, ale také to představuje být v kontaktu s informací, dokud je
nezkreslená a v živé paměti.

8. Užívej IT instrumenty, když jde o rychlost a ulehčení! Pomůcky typu faxové a
elektronické pošty, telekonferencí prostřednictvím videosystémů a internetu
jsou nesmírně důležitou pomůckou pro práci každého manažera. Znalci říkají, že
jejich vývoj nabývá hodnotu posunu geometrickou řadou. Ale současně měj na
paměti, že skýtají výhodu zejména z hlediska rychlého a snadného přesunu
informace. Komunikace "face-to-face", tedy mezi čtyřma očima, má stále svůj
nezastupitelný význam.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.