Docela poučný příběh

Stanfordská univerzita počátek roku 1998. Chystá se jedna z těch změn, které mají zasvěcenější uživatelé sítě ...


Stanfordská univerzita počátek roku 1998. Chystá se jedna z těch změn, které
mají zasvěcenější uživatelé sítě tak rádi: bude se rozšiřovat kapacita síťových
disků. Dvojice serverů je přesunuta do výpočetního centra a otevřena. Vzápětí
se připojují nové disky. Dochází k bootování. Jeden ze serverů nemůže najít na
původních discích žádné soubory.
Zprvu jen nepříjemnost
Začátek celého příběhu zní možná trochu zlověstně. Situace se ale nezdá být
neřešitelná před každou změnou konfigurace přece síťový správce provádí zálohy
dat. Možná dokonce 2, pro případ, že by jedna selhala. Říká se, že výjimky
potvrzují pravidlo tentokrát nikdo žádnou zálohu nepořídil.
Pokračování celého příběhu tak, jak byl zveřejněn v San José Mercury News,
nasvědčuje, že technici zpanikařili. Nelze se příliš divit před nimi stály dva
servery, z nichž jeden nebyl schopen nalézt velmi cenná data uživatelů.
Dodatečně se zjistilo, že jeho disky obsahovaly několik těžko nahraditelných
databází, jejichž budování stálo měsíce práce, a řadu dizertačních prací a
rozepsaných knih jednotlivých zaměstnanců univerzity i celých týmů. Něco přes
desítku doktorandských kandidátů zde mělo celou svou práci.
Pokus o nápravu
Možná, že to bylo vědomí odpovědnosti, možná, že v tom hrály svou roli i jiné
faktory, ale následující postup techniků nebyl nejšťastnější. Ve zřejmé snaze o
co nejrychlejší řešení problému sáhli po jedné starší záložní kopii a použili
ji k alespoň částečné obnově dat. Tím definitivně přepsali i ta data, která by
snad ještě bylo možno z postiženého disku zachránit.
Pokusem o nápravu tak dovršili řadu chyb, kterých se dopustili při přípravě na
výše uvedenou změnu, i v jejím průběhu. Již zmínění uživatelé tak přišli o řadu
svých souborů, příp. nalezli na disku jejich velmi neaktuální verze. Očekávaná
příjemná událost se tak pro některé z nich změnila doslova v katastrofu.
Závěr
Co tedy vyplývá z příběhu, který se nepochybně s nejrůznějšími obměnami už
mnohokrát v historii stal i v řadě dalších organizací? Kromě nutnosti provádět
již zmíněné zálohy dat je nepochybně vhodné nepouštět se do většího množství
akcí najednou bez ověření, že se každá jednotlivá změna neodrazila negativně na
funkčnosti systému. A ještě jedno poučení pro uživatele nespoléhejte se při
ochraně svých dat pouze na síťové správce.
8 1727 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.