Dodavatelé ERP aplikací se bez kvalitních konzultantů neobejdou

V oblasti podnikových informačních systémů je, kromě kvalitního softwaru, strategickou devizou dostatečný počet kval...


V oblasti podnikových informačních systémů je, kromě kvalitního softwaru,
strategickou devizou dostatečný počet kvalitních konzultantů. Protože teprve
správné nasazení systému přináší očekávané ekonomické efekty, věnují dodavatelé
IS a implementační firmy této oblasti značnou pozornost.
Jak je zřejmé z průzkumu Gartner Group provedeného v USA, nejvíce konzultantů
má podle očekávání SAP a rovněž další čísla v podstatě dokreslují postave-ní
jednotlivých firem na trhu ERP aplikací.
V dnešní době, kdy se jednotlivé firmy začínají zaměřovat na branžová řešení,
jsou stále více vyžadovány znalosti konzultantů v konkrétním oboru. Už nestačí
ovládat jen možnosti softwaru a implementační techniky, ale je nutné mít
podrobný přehled o specifikách oblasti, ve které zákazník působí.
Proto je velmi častým jevem, že implementační firmy po ukončení projektu
zaměstnávají bývalé pracovníky IT z řad odběratelů, kteří mají jednak
zkušenosti z dané branže a jednak získali znalosti z implementace informačního
systému. Získat takového odborníka na svou stranu nebývá až tak velký problém,
protože plat kvalifikovaného konzultanta vysoce převyšuje plat správce sítě či
jiného zaměstnance IT u podniku.
Firmy se tomu samozřejmě brání a proto už dnes není výjimkou, když se ve
smlouvě na implementaci informačního systému objeví klauzule zakazující
přetahovat zaměstnance odběratele dodavatelskou firmou.
8 1807 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.