Dodavatelské řetězce jsou na pořadu dne

Více než 4 000 uživatelů produktů a řešení společnosti i2 Technologies si dalo dostaveníčko v konferenčním centru...


Více než 4 000 uživatelů produktů a řešení společnosti i2 Technologies si dalo
dostaveníčko v konferenčním centru hotelu Venetian v americké metropoli Las
Vegas. Hlavním tématem byl inteligentní e-business a optimalizace procesů v
dodavatelských řetězcích.
Společnost i2 Technologies je podle průzkumů předních analytických firem lídrem
trhu pro plánování a řízení dodavatelských řetězců (SCM), což je nová aplikační
oblast, která je v našich zeměpisných šířkách stále v počátcích. AMR Research
však tvrdí, že trh řešení SCM poroste v nejbližších 5 letech tempem 48 % ročně
a bude svou dynamikou růstu konkurovat i zavedenému trhu ERP. V roce 2003 tak
dosáhne hodnoty 18,6 mld. dolarů. Pokud to srovnáme s jeho hodnotou v loňském
roce 2,6 miliard jedná se opravdu o impozantní nárůst. Hlavními hráči tohoto
trhu jsou kromě i2 Technologies také Manugistics, IBS, IMI a EXE Technologies.
V České republice a v okolních zemích (Slovensko, Polsko a další) zastupuje
zájmy i2 Technologies společnost Logis.
Jak už jsme krátce zmínili v minulém čísle, na konferenci bylo učiněno několik
důležitých oznámení. Patrně nejdůležitějším z nich je internetový portál
TradeMatrix.com, který se liší od tradičních portálů tím, že nenabízí pouze
informační obsah, ale vytváří nový internetový trh pro prodej produktů a služeb
zúčastněných firem. Nabízí možnosti jako konsolidace položek v jednotlivých
kategoriích od všech dodavatelů, integrované logistické služby (např. sledování
stavu objednávek od všech prodejců), agregace informací z různých stránek aj.
Mezi další oznámení patří uzavření strategického partnerství s firmami
RightWorks a Aspect Development. V prvním případě je cílem dohody integrace
řešení pro oblast nákupu materiálu elektronickou cestou (e-procurement) od
RightWorks se serverem TradeMatrix.com. Firma Aspect Development se bude zase
podílet na vývoji nové generace softwaru pro řízení životního cyklu produktů.
Nově vzniklé řešení má sloužit k optimalizaci procesů při vývoji nových
produktů u výrobních firem (od návrhu přes výrobu až po uvedení na trh).
Finální verze má být dostupná začátkem roku 2000.
Společnost i2 Technologies nabízí v současnosti řádově několik desítek
softwarových produktů, jejichž úkolem je optimalizovat procesy v jednotlivých
firmách, stejně jako v komplexních dodavatelských řetězcích, s cílem dosáhnout
konkrétních finančních úspor. Návratnost investic do produktů řady Rhythm se
pohybuje v řádu měsíců, ač se nejedná v žádném případě o levnou záležitost. Za
vskutku odvážné se dá brát prohlášení společnosti, že hodlá do roku 2005
ušetřit svým zákazníkům 50 mld. dolarů. Nicméně řada stávajících uživatelů
tomuto prohlášení věří.
Řešení pro plánování a optimalizaci firemních procesů jsou nejčastěji
nasazována na aplikační software typu SAP R/3. Produktová řada i2 Technologies
zahrnuje software pro řízení životního cyklu produktů, pro optimalizaci
dodavatelských řetězců, řízení zákaznické péče, integraci vnitrofiremních
procesů či pro strategické plánování. Mezi uživateli těchto řešení jsou firmy z
nejrůznějších oblastí Amazon, Compaq, IBM, kanadské dráhy, Toshiba, Volvo,
Whirpool a další.
"Elektronický trh, jehož hodnota je v současnosti odhadována na 200 mld.
dolarů, je největší obchodní příležitostí za posledních 10 let," prohlásil na
konferenci Planet 99 Sanjiv Sidhu, zakladatel, současný výkonný ředitel a
předseda správní rady i2 Technologies. "Pokud na něm chtějí firmy uspět, musejí
být schopny změnit své myšlení a začít provozovat skutečný e-business," dodal.
9 3071 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.