Dokonalý klient

Mobilní telefony s podporou J2ME (Java 2 Micro Edition) se začínají objevovat jako na běžícím pásu a mluví se o tom,...


Mobilní telefony s podporou J2ME (Java 2 Micro Edition) se začínají objevovat
jako na běžícím pásu a mluví se o tom, že se tato platforma stane dominantní
technologií pro handheldová zařízení.
V dobách počátků internetu bylo vše relativně jednoduché dokumenty byly
dostupné na všech platformách používajících software založený na standardech.
To ovšem platilo jen do té doby, než do hry vstoupily peníze. Vývoj webu byl
určován snahou přizpůsobovat vše prohlížečům Netscape a posléze Internet
Explorer pak ale přišel open source software. S tím, jak se browsery jako
Mozilla či Konqueror přibližují úrovni komerčních browserů, existuje pro
uživatele stále méně důvodů, proč za tento software platit.
Softwaroví prodejci jako Microsoft nebo Macromedia, kteří se po dlouhou dobu
snažili postavit svoji politiku na aplikacích psaných pro určitý prohlížeč,
však nyní "rozvinuli své myšlení". Doba webových aplikací je pryč, nová
filozofie je založena na silném klientském softwaru. Platforma .Net na
desktopu, handheldu nebo ve smart telefonu může uživateli přinést mnohem lepší
funkčnost než např. DHTML (dynamické HTML). Macromedia oživuje webové stránky
efektními animacemi a nyní ve svých produktech podporuje HTML i XML. Obě řešení
mají jedno společné nejlépe běží na proprietárním back-endu těchto firem. Obě
vyžadují jisté (další) změny ve způsobu, jímž jsou vývojáři zvyklí psát webové
aplikace.
I nástup Javy konkrétně verze J2ME, o níž se mluví jako o univerzální platformě
do oblasti mobilních zařízení s sebou přináší několik otazníků. Jejím
zabudováním do mobilních telefonů a v brzké době i do PDA dosáhnul Sun toho, o
co se v podstatě snaží i zmíněný Microsoft či Macromedia. Avšak Sun nenutí OEM
výrobce, aby jednotně podporovali jedinou sadu proprietárních standardů,
výrobci si berou části specifikace "mobilní Javy" a přidávají k ní rozšíření
specifická pro své vlastní typy zařízení.
Nicméně právě z tohoto důvodu bude ještě dlouhou dobu trvat, než bude možné
považovat javová zařízení za zcela jednotnou kategorii klientů (pokud k tomu
kdy dojde). V současné době např. není součástí implementace mobilní Javy
technologie Java Swing, která by mohla sloužit jako univerzální GUI. Vývojáři
tedy budou prozatím nuceni psát aplikace specifické např. pro daný typ
telefonu. Už dnes existuje tolik verzí a rozšíření J2ME, že není možné vyvíjet
software pod oblíbeným heslem "write once, deploy to many".
Roli hraje rovněž určitý rozpor mezi vývojáři a výrobci telefonů spolu s
operátory, resp. rozdílné zájmy těchto dvou skupin (které možná nebudí dojem
konkurujících si subjektů). Operátoři se pochopitelně snaží o diferenciaci
služeb, které nabízejí, a výrobci telefonů se snaží o dosažení maximálního
efektu implementace Javy využitím specifických vlastností svých telefonů.
Naproti tomu snahou vývojářů (třetích stran) je minimalizovat náklady psaním
kódu využitelného v co největším počtu zařízení podporujících J2ME. Tuto
situaci zřejmě budou alespoň zčásti řešit budoucí verze specifikace J2ME, které
přinesou standardizaci mnohých nezbytných rozšíření, otázkou však je, zda se
kdy podaří dosáhnout úplné standardizace.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.