Dokumentů mimo počítače ubývá, to ale nestačí

Efektivní sdílení informací není dáno pouze tím, že veškeré dokumenty převedete do digitální podoby a zpřístupn...


Efektivní sdílení informací není dáno pouze tím, že veškeré dokumenty převedete
do digitální podoby a zpřístupníte kdesi na Internetu. Stále ještě zbývá celá
řada problémů. Právě o nich se hovořilo na pařížském setkání s nejvyššími
představiteli Xerox Europe.
Předně je třeba říci, že digitální ještě neznamená patřičně strukturovaný.
Ačkoliv dnes je v elektronické podobě dostupná přibližně polovina dokumentů a
toto číslo by mělo během několika příštích let dosáhnout až hodnoty 80 %, je
asi zřejmé, že je obtížné sdílet či nějak prohledávat např. data ve formátu MP3.
Dalším problémem je, že ne všechny informace v elektronické podobě lze dnes
sdílet prostřednitvím Internetu. Můžeme však předpokládat, že tento nedostatek
bude z větší míry odstraněn relativně rychle.
Xerox se zvolna posouvá do
pozice firmy působící v oblasti konzultací, groupwaru, lingvistiky a ERP,
alespoň to tak vypadá z důrazu, který v poslední době klade na software. Např.
uvedení programu DocuShare 2.0 (nástroj pro sdílení informací ve firemních
intranetech) věnovali představitelé evropského Xeroxu více pozornosti, než
současnému představení nových multifunkčních zařízení. Zajímavé v této
souvislosti ale je, že pokud se podíváte na webové stránky společnosti (ať už
tuzemské, nebo světové), poměr bude právě opačný. Příjmy Xeroxu přece jenom
plynou hlavně z prodeje hardwaru, a tak slova o sdílení znalostí jsou v tuto
chvíli do značné míry vizí budoucnosti.
Ona blízkost světu ERP se dá vysvětlit i následujícím způsobem: řada těchto
systémů popisuje (a umožňuje vyhodnocovat a měnit) např. výrobní cyklus nebo
pohyb peněžních prostředků. Na informaci/dokument můžeme pohlížet podobně.
I pokud je strukturovaný dokument zpřístupněn pomocí Internetu, existuje stále
řada problémů, které brání efektivnímu sdílení informací. Ani s příchodem XML a
nové kategorie vyhledávacích služeb nebude zdaleka vyhráno. Stále zde zůstane
Internet plný obrovského množství informací, které nebude možné přečíst. Stále
zde zůstane celá řada jazyků a to jak lidských, tak i odborných. Důležité je,
že jednotlivé odborné jazyky používají vlastní terminologii, která je obtížně
přenositelná mimo původní rámec. Navíc, ani v případě jediného oboru nemusí být
terminologie jednotná.
Pro efektivní sdílení znalostí jsou potřeba zdokonalení v minimálně
následujících kategoriích softwaru:
groupware
překladové systémy lingvistické nástroje (na pořizování abstraktů, rešerší,
programy pro "mezioborový" překlad)
Software Xeroxu (kromě již zmíněného DocuShare sem patří např. Eureka a
askOnce), jeho dceřiných společností a partnerů v tuto chvíli všechny tyto
kategorie nezahrnuje. Xerox každopádně hledá partnery: sem patří i dohoda o
spolupráci uzavřená s Microsoftem, podle které se budou groupwarové programy
Xeroxu "ověšovat" především kolem Exchange Serveru. Partnerem pro Xerox je ale
např. i IBM program CenterWare byl na letošním CeBITu předváděn v prostředí
Lotus Domino.
Stručně o několika produktech: askOnce je v Javě napsaná aplikace, která
umožňuje prohledávat řadu zdrojů (databáze, Internet, LAN) z jediného
formuláře. Měla by být oficiálně uvedena v nejbližší době. V oblasti
počítačového překladu poskytuje Xerox tzv. Multilingual Asistant. TermChecker a
TermOrganizer slouží k udržení terminologické konzistence odborných dokumentů.
Pro efektivní práci s dokumentem je důležitá také jeho vizuální podoba.
Technologie Inxight je poměrně známá. Xerox má nicméně v rukou další nástroje:
sem patří např. technologie WebForager, kterou nedávno licencoval i Microsoft.
WebForager umožňuje vytvořit virtuální knihu a listovat v ní na obrazovce
počítače podobným způsobem, jako kdyby se vše odehrávalo v "reálu".
9 1857 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.