Domácnosti bez drátů

Podle studie amerického institutu pro výzkum trhu Frost & Sullivan jsou bezdrátové sítě LAN na dobré cestě k masové...


Podle studie amerického institutu pro výzkum trhu Frost & Sullivan jsou
bezdrátové sítě LAN na dobré cestě k masovému využití v domácnostech.
Celosvětový obrat se systémy, které pracují ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz nebo
5 GHz, má ze zhruba 950 milionů dolarů v roce 2000 vzrůst na 4,8 miliardy
dolarů v roce 2005. Od roku 2005 se pak očekává v oblasti WLAN sítí 802.11b
(12,4 GHz, 11 Mb/s) nižší obrat, protože ceny systémů poklesnou a neprodá se
tak velký počet kusů. V oblasti 5 až 6 GHz (IEEE 802.11a, 54 Mb/s) očekávají
analytici trhu nárůst obratu z 10 milionů dolarů v roce 2001 na 1,74 miliardy
dolarů v roce 2005. Teprve za sedm let vykáže tento dílčí trh stejně velký
objem obratu jako trh s komponentami řady 802.11b.

Tvrdá konkurence
Protože se jedná o tak lukrativní trh, není divu, že jsou o něj výrobci
schopni svést tvrdý boj. V současnosti spolu soupeří dva hlavní standardy:
Home RF a Wi-Fi. V hlavním článku se podrobně věnujeme rozdílům mezi nimi, zde
se zaměříme na některé jejich zajímavé vlastnosti.
Někteří výrobci v polovině roku ohlásili produkty pro přenos multimediálních
dat po sítích založených na Home RF. Firma Uniview například představila
digitální set top box zajišťující realizaci služby videa na požádání video on
demand. Televizor je propojen s tímto zařízením rádiově. Připojení k
Internetu obstarává technologie DSL (digital subscriber line). Produkt Simple
Auto (Simple Devices) zase zásobuje dopravními informacemi, hudebními soubory
MP3 nebo jinými audiodaty automobily, které stojí v garážích či na jiných
parkovacích místech. Informace se bezdrátově přenášejí z bytu do vozidla.
Stejná firma navíc vyvinula audiopřijímač Home RF. Z počítače se dají přenášet
hudební skladby nebo internetové radioprogramy do audiopřijímače, kde se
následně mohou stereofonně přehrávat.

Standard pro roaming
Zajímavým problémem z oblasti lokálních sítí je otázka roamingu. Normu, která
umožní roaming mezi sítěmi podle standardu 802.11b, zpracovává v současné době
WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance). První návrh byl prezentován v
červnu. Tato norma by měla uživateli umožnit, aby se dostal do bezdrátových
sítí LAN různých lokálních providerů, například na letištích nebo ve veřejných
budovách, aniž by se musel pokaždé znovu přihlašovat. Výhledy domácích sítí
Při průzkumu Forsa institutu v sousedním Německu zastávalo kolem 63 %
dotazovaných názor, že PC je normální domácí přístroj jako třeba televizor
nebo chladnička. Ve skupině 14 až 19letých respondentů to bylo dokonce 72 %.
Počet domácností s několika počítači má podle prognózy amerického institutu
pro výzkum trhu Datamonitor stoupnout v Evropě z dosavadních 15 milionů až na
více než 31 milionů v roce 2005. Potenciál pro existenci domácích sítí je tu
tedy zřejmý (a to bez ohledu na příležitosti, které nabídne propojení PC s
běžnou spotřební elektronikou).
Současně se podle výsledků ankety provedené (opět v Německu) společností
Infratest Burke zabývá asi 30 % uživatelů Internetu myšlenkou, že si v
následujících letech pořídí širokopásmovou přípojku. Rychlé připojení opět jen
podpoří myšlenku rozšíření množství zařízení komunikujících v síti.

Kdo s koho
Předpokládá se, že budoucnost lokálních sítí spočine na bedrech bezdrátových
technologií. Otázkou je, zda se zde prosadí Home RF nebo Wi-Fi. Šance na
nějakou koexistenci v jednotlivých lokalitách je podle odborníků malá. Obě
totiž používají jinou přenosovou techniku. Skupina podporující Home RF přitom
tvrdí, že IEEE 802.11b navíc nyní používá pouze metodu přístupu CDMA, která je
vhodná především pro přenos datových paketů, nikoli pro kombinaci přenosu
zaměřeného na datové pakety a linkového přenosu, jako je tomu u Home Radio
Frequency. Zástupci konkurence se však takovým tvrzením brání podle nich bude
tento problém v dohledné době vyřešen. Budoucnost tedy zatím zůstává otevřená.o


Počítačová síť v domácí kanceláři
Po osobních počítačích a připojení na Internet se nyní chystají dobýt byty a
domácí kanceláře také lokální sítě. Má to však jeden háček: Kdo by chtěl
propojit počítač, tiskárnu, skener nebo přístroje zábavní elektroniky, musí se
rozhodnout mezi několika druhy připojení.

Ale který je ten pravý?
Počítač a přístup k Internetu dnes patří ve vyspělých zemích k bytu tak
samozřejmě jako chladnička a pračka. Časy, kdy v domácnosti vystačil jeden
systém, se však chýlí ke konci. Trend směřuje ke dvěma či třem PC: Jeden
potřebují děti ke hraní i k učení, pro dospělé je zase třeba minimálně jeden
samostatný počítač, který použijí například k realizaci bankovních obchodů, k
vyřizování organizačních záležitostí nebo k práci v domácí kanceláři. Počítač
pak ještě doplní periferie, jako je tiskárna nebo skener.
Pracovníci institutů pro výzkum trhu očekávají pro příští léta v oblasti
domácích sítí (Home Networking) trojcifernou procentuální hodnotu nárůstu.
Podle studie amerického Datamonitoru má jen v Evropě vzrůst podíl domácností
propojených do sítě z 0,5 % v roce 2000 na cca 20 % v roce 2005. V tomto
období má být potřebnou technikou vybaveno více než 20 milionů domácností ať
už budou používat kabelové systémy, nebo komponenty na bázi bezdrátového
přenosu. Obrat u produktů pro domácí sítě se podle studie "Digital Home 2003"
vypracované Datamonitorem vyšplhá z 20 miliard eur v tomto roce na 37 miliard
v roce 2003. Potom, alespoň podle jeho analytiků, utratí každá domácnost v
Evropě průměrně 730 eur za takzvané "E Home Services".
Dříve nebo později vyvstane otázka, jak budou moci všechny počítače
přistupovat k laserové tiskárně či ke skeneru, jak zvládnou velmi rychlý
přístup k Internetu nebo jakým způsobem se propojí se zábavními přístroji,
jako jsou například televizor, videokamera nebo stereo. Odpověď by měly dát
právě takzvané "home networks" (tedy domácí sítě).
Oproti předchozím prognózám analytiků trhu však sítě pro domácí použití stály
v minulém roce poněkud ve stínu. To má několik příčin. Za prvé je sotva někdo
ochoten vytrhat podlahy svého bytu a dodatečně pokládat kabely pro domácí
síť. Poptávka je po řešeních, která lze realizovat bez větších nákladů. A za
druhé: Výrobci domácí techniky, elektrotechniky, zábavní elektroniky a
domácích přístrojů i výrobci počítačů a sítí znejistili zájemce tím, že
vyvinuli a začali propagovat velký počet vzájemně nekompatibilních standardů.

Kabelové domácí sítě
U kabelových domácích sítí má uživatel obecně na výběr ze tří možností.
Některé z nich jsou ale po pravdě řečeno vhodné jen v určitých lokalitách nebo
zemích. Od července tohoto roku např. nabízí několik energetických podniků v
Německu techniku PLC (Powerline Communications, tedy přenos dat po
elektrickém kabelu). Po elektrické síti si mohou počítače a periferní
zařízení vyměňovat data a vstupovat na Internet. Druhou možností je datová
síť komunikující prostřednictvím telefonního propojení. Příslušnou specifikaci
vypracovala Home PNA (Phone Network Alliance). Aktuální verze 2.0 předpokládá
přenosovou rychlost až 10 Mb/s a dosah zhruba 300 metrů. K domácí PNA síti lze
připojit až 50 přístrojů. Otázkou však zůstává, zda budou ohlášené přenosové
rychlosti dosaženy také v praxi. K tomu je totiž třeba kvalitního kabelového
propojení, především pokud jde o samotné kabely a kabelové koncovky. Home PNA
je v prvé řadě technika, která přichází v úvahu pro uživatele v USA. Tam má
téměř každá místnost telefonní přípojku. V evropských zemích tomu tak
zpravidla ještě není. Síť se dvěma uzly stojí podle Home PNA méně než 200
dolarů, karta adaptéru asi 100 dolarů. Třetí alternativou, v českých
podmínkách zřejmě nejreálnější, je běžná kabelová ethernetová síť. Toto
řešení však přichází v úvahu jen tehdy, jsou-li k dispozici odpovídající
kabelové kanály, a tak tomu zřejmě ve většině obytných budov není. Dodatečné
kabelové propojení je komplikovanější, protože pro uživatele znamená poměrně
velké rekonstrukční zásahy. Samozřejmě za předpokladu, že příslušné kabely
prostě nepoloží "pod koberec".
Bezdrátové sítě Postupem času se ukazuje, že by hlavní slovo v domácích
sítích mohly mít spíše bezdrátové technologie. Vzájemně si konkurují hlavně
tyto dvě varianty:
Standard Home RF, který podporují kromě jiného firmy Siemens, Compaq, National
Semiconductor, Nokia, Proxim a Motorola. Sdružení s názvem Home Radio
Frequency Working Group, které vyvinulo příslušné technické podklady, má dnes
kolem 70 členů.

Standard Wireless Fidelity (Wi-Fi) sdružení výrobců WECA (Wireless Ethernet
Compatibility Alliance), který se opírá o standard IEEE 802.11b pro bezdrátové
sítě LAN. WECA dnes sdružuje více než 120 firem.
Home RF, stejně jako Wi-Fi, používá frekvenční pásmo 2,4 GHz. Obě metody se až
donedávna lišily především šířkou pásma. Verze 802.11b poskytuje přenosovou
rychlost 11 Mb/s, zatímco první verze Home RF dosáhla rychlosti pouze 1,6
Mb/s. Od května je ale k dispozici verze 2.0 specifikace Home RF, která
předpokládá rychlost až 10 Mb/s. V současné době přicházejí na trh první
produkty. V příštím roce má přenosová rychlost stoupnout na 20 Mb/s. To, jakým
způsobem je možno této hodnoty dosáhnout, zůstává však ještě otevřenou
otázkou. Ve hře je kromě jiného modulace FSK (frequency shift keying).
Technologie Home RF nebyla na rozdíl od IEEE 802.11b navržena pro bezdrátové
sítě LAN v profesionální oblasti, ale speciálně pro domácí sítě. Tato technika
pracuje metodou FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Zvláštností Home RF
je, že používá dva protokoly přístupu k médiu (MAC). Za přenos časově
kritických informací, jako je hlasový přenos a streaming médií, je zodpovědný
protokol TDMA//TDD (Time Division Multiple Access/Time Division Duplex), který
je rovněž součástí standardu Dect (Digital European Cordless
Telecommunications System). Datové pakety IP, kde není faktor času tak
důležitý, se zase přenášejí pomocí běžného bezdrátového Ethernetu, takže je
využíván přístup CSMA (Carrier Sense Multiple Access). Výhodou tohoto přístupu
je možnost poskytnout citlivým aplikacím zaručenou šířku pásma a kvalitu
služeb. To platí hlavně pro hlasové informace. Home RF Alliance navíc vychází
z toho, že uživatelé budou doma nebo ve svých malých či domácích kancelářích
Soho (Small Office/Home Office) stále více používat streming média. Home RF
podporuje celkem až osm paralelních toků dat. Sítí Home RF lze přenášet MP3
nebo videodata ke stereu, k osobním digitálním asistentům nebo třeba do auta v
garáži. Firmy Motorola a Simple Devices koncem července oznámily, že vyvíjejí
k tomuto účelu potřebné produkty.
Tábor Wi-Fi se rozrůstá Home RF podle názoru svých protagonistů předstihuje
Wi-Fi techniku v těchto oblastech:
Interference s jinými rádiovými technikami (například Bluetooth) nebo
domácími přístroji, jako jsou mikrovlnné trouby. Technologie Home RF je v
tomto směru podstatně méně citlivá.

Zabezpečení díky 128bitovému kódování a vyšší odolnosti vůči zásahům Denial of
Service.
Náklady: Home RF karty mají být v přepočtu k dostání za asi 90 eur, zatímco
za karty Wi-Fi musí uživatel zaplatit cca 150 eur.
Tábor příznivců Wi-Fi ale přesto roste. Například společnost Intel, která
dlouho patřila k zastáncům Home RF, nyní prostřednictvím nové generace
produktů AnyPoint pro domácí bezdrátové sítě podporuje standard Wireless
Fidelity. AnyPoint může propojit až deset desktopů nebo laptopů umístěných v
několika patrech v okruhu 45 metrů. Vedle firmy Intel nabízejí WLAN sítě
založené na 802.11b např. také firmy Apple, Dell, 3Com, Lucent a Elsa.
"Trh domácích sítí stojí teprve na začátku a uživatelé se orientují na známé
výrobní značky, kterým mohou důvěřovat," říká Karuna Uppal, analytik
amerického institutu pro výzkum trhu Yankee Group. Organizace WECA (Wireless
Ethernet Compatibility Alliance), která zastřešuje techniku Wi-Fi, již mezitím
udělila certifikát více než 150 produktům. Většina z nich je již v prodeji.
"Protože se Wi-Fi opírá o normu IEEE 802.11, která je dnes v oblasti
bezdrátových firemních sítí průmyslovým standardem, má uživatel z toho
vyplývající výhody," zdůrazňuje Theo Beisch, předseda představenstva
společnosti Elsa.
Stále roste počet zaměstnanců firem, kteří mají přenosné počítače vybavené
technikou pro bezdrátový přenos, s jejichž pomocí se mohou nyní i z domova, z
kterékoliv místnosti, bezdrátově připojit k Internetu. Přístroje jako notebook
Satellite 4600 (Toshiba) nebo G4 Powerbook (Apple) jsou dnes již sériově
vybaveny příslušným rádiovým čipem. "Tento standard se bude v budoucnu
prosazovat stále více," říká přesvědčeně Beisch. V rámci IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) se pilně pracuje na rozšíření podpory
QoS (Quality of Service) standardem 802.11b, aby mohly tyto bezdrátové sítě
LAN bez problémů zajišťovat přenos citlivých dat v reálném čase. Příslušné
specifikace budou pravděpodobně hotové koncem tohoto roku. Než budou k
dispozici, mohou výrobci sáhnout po PCF (Point Coordination Function). PCF
dovoluje přístupovým bodům částečně převést bezdrátovou síť LAN do takového
režimu, kdy některé klienty na určitý čas jaksi "umlčí". Spectralink vyvinul
speciálně pro Voice over IP po 802.11 sítích zvláštní protokol (Voice Priority
Protocol). Výrobci bezdrátových sítí LAN jej mohou bezplatně zaintegrovat do
svých produktů. Někteří, jako například Agere Systems, Breezecom, Cisco,
Enterasys a Symbol Technologies, tak již učinili. Varianta 802.11b dohání
náskok Home RF i v oblasti zabezpečení. Před několika měsíci byly odhaleny
mezery u šifrování přenosových dat pomocí Wired Equivalent Privacy (WEP). Tyto
nedostatky jsou již odstraněny. Dnes lze data šifrovat pomocí 128bitového
klíče. Klíče pro zakódování přenosových relací (session keys) mají navíc
zvýšit úroveň zabezpečení pro každého uživatele a pro každé navázané spojení.
Výhled
"V praxi se budou v domácích sítích často vyskytovat kombinace propojení
prostřednictvím Fast Ethernetu, Wi-Fi a Bluetoothu," domnívá se Heiko
Harbersová, vedoucí obchodní sekce Consumer Communication firmy Elsa.
Jednotlivé prostory budou sice propojeny kabelem, ale uvnitř místností se
spojení zrealizuje bezdrátově. Jen tak se totiž můžeme vyhnout kabelové změti,
a navíc se další rozšíření sítě obejde bez problémů. Technických obtíží, které
by mohly vzniknout současným použitím technologií Bluetooth a WLAN v domácí
síti, se podle zkušeností firmy z Cách nemusíme obávat. Rozsáhlé testy
kompatibility s komponentami jiných výrobců a certifikace WECA jsou prý
zárukou bezchybné komunikace.
Při diskusi, jaká bezdrátová technika v domácích sítích nakonec zvítězí,
nehrají roli pouze technické detaily. Mnohem závažnější roli bude hrát
pravděpodobně síla výrobců a marketing. Zdá se, že v tomto směru alespoň v
tuto chvíli o kousek vede frakce Wi-Fi. Ta propaguje 802.
11b jako univerzální bezdrátový přenos v síti LAN, který lze použít ve
firemních budovách, nemocnicích, ale třeba i v hotelech a na letištích, v
domácích kancelářích a v bytech. Členové tábora Home RF se velmi činí, aby se
s těmito argumenty vypořádali. Požadují, aby se Wi-Fi stala standardním
způsobem přenosu v profesionální oblasti, zatímco metodě Home RF by patřily
domácí sítě a Small Office/Home Office. Trh domácích sítí je však příliš
atraktivní, než aby výrobci 802.11 WLAN sítí mohli takovou dělbu připustit.
1 1849 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.