Doména cz: Dražby i převody

Tuzemský doménový prostor prochází změnou. 5. března dojde v rámci národní domény cz k dražbě řady domén druhé...


Tuzemský doménový prostor prochází změnou. 5. března dojde v rámci národní
domény cz k dražbě řady domén druhé úrovně, jejichž registrace nebyla až dosud
možná. Jiné dosud zapovězené domény druhé úrovně převedl přitom registrátor na
státní orgány.

Valnou hromadu sdružení CZ.NIC vedl k rozhodnutí, kterým budou domény gov.cz,
mil.cz, edu.cz a org.cz převedeny na státní orgány, údajně následující důvod:
Registrátor se snaží vyhnout nutnosti řešit spory mezi stejnojmennými
organizacemi či jinými institucemi, v nichž by musel vystupovat jako arbitr. Co
se týče dalšího osudu převedených domén: Předpokládá se, že v doméně gov.cz
bude státní správa realizovat nějaký jednotný adresní záměr. Odstraní se tak
situace, kdy místní úřady či státní instituce mají své adresy přiřazeny
víceméně chaoticky. Tím, že stát bude provozovatelem domény org, by měly být
registrace domén také snadněji přístupné dalším nevládním a neziskovým
organizacím, kterým odpadne starost s hrazením provozu příslušných nameserverů.
Další domény druhé úrovně, jejichž registrace byly až dosud v rámci domény CZ
zakázány, se pak mají prodávat formou dražby. Jde přitom o názvy, které jsou
shodné se stávajícími doménami nejvyšší úrovně jako lukrativní se jeví být
např. com.cz či net.cz, v nichž lze snadno dále prodávat domény třetí úrovně.

Vybralo se více
Otázce dalšího vývoje českého doménového prostoru bylo věnováno i únorové
setkání First Tuesday, na němž současní i minulí členové vedení CZ.NICu
vysvětlovali fungování této organizace. Přitom vyšla najevo celá řada
zajímavostí: Tak například v rámci CZ.NICu padl údajně návrh na to, aby
současné poplatky za registrace a správu domén byly sníženy na polovinu, ale v
hlasování tento názor těsně neprošel.
Peníze dosud vybrané za registraci domén údajně vysoce přesahují náklady
organizace, ale dosud nebylo určeno, jak s přebytkem naložit. Přebytek je
samozřejmě důsledkem vysoko nastavených cenových hladin ceny údajně vznikly v
době, kdy ještě nebylo známo, o jak velký počet domén v rámci národní domény CZ
bude vůbec zájem. Jak však uvedl bývalý člen představenstva CZ.NICu Dan Lukeš
na serveru Lupa, ani to, že CZ.NIC se zbaví přebytku na dobročinné účely, není
žádoucím řešením. Spíše by bylo třeba, aby k přebytkům v hospodaření
registrátora vůbec nedocházelo peníze jsou totiž takto odčerpány z českého
internetu.

Konkurence registrátorů
Do budoucna se údajně počítá s tím, že CZ.NIC by pouze zajišťoval vlastní
registrace po technické stránce. Jednání s klienty by měli na starosti navzájem
si konkurující subregistrátoři, kteří by také mohli nabízet rozdílné cenové
modely. Výsledkem by z hlediska zákazníků měl být především pokles cen.
CZ.NIC je často kritizován jako organizace monopolní. Současní i bývalí členové
vedení CZ.
NICu však na setkání Fist Tuesday argumentovali tím, že organizace není
sdružením uzavřeným. Kritici do něj tedy mohou sami vstoupit (jedinou podmínkou
je, aby šlo o právnické osoby, jejichž činnost má nějaký vztah k internetu) a
snažit se ovlivňovat chování této organizace zevnitř.
CZ.NIC by se údajně rád omezil na technickou stránku věci, vyhnul se
"politickým" sporům a řešení konfliktů přenechal regulérním soudům. Registrátor
nechce vystupovat v roli arbitra mezi znesvářenými stranami. Paradoxní přitom
je, že v těch případech, které se k soudům skutečně dostaly, se soudci často
obraceli opět na CZ.NIC s žádostí o expertizu došlo tedy k něčemu na způsob
přehazování horkého bramboru.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.