Doména pro jednání s úřady

České ministerstvo informatiky připravilo metodický pokyn pro tvorbu a přidělování doménových jmen třetí úrovně ...


České ministerstvo informatiky připravilo metodický pokyn pro tvorbu a
přidělování doménových jmen třetí úrovně v doméně gov.cz, kterou spravuje pro
orgány veřejné správy. "Protože tato doména bude využívána pro výkon veřejné
moci, je vhodné, aby se v těchto pravidlech orientoval i občan s minimálními
zkušenostmi ve vyhledávání na internetu," uvedla ministryně informatiky Dana
Bérová. Doménové jméno by proto mělo mít vztah k názvu orgánu veřejné správy
nebo k činnosti, která vyplývá z jeho kompetencí a působnosti. Vytvořeno může
být jako zkratka názvu orgánu veřejné správy nebo jako jeho plný název. Pokud
je doménové jméno tvořeno zkratkou názvu orgánu veřejné moci, může být použita
buď oficiální zkratka nebo může být vytvořena zkratka z počátečních písmen
každého slova v názvu, bez použití předložek. Pokud se doménové jméno skládá z
více slov, může být tvořeno spojením těchto slov s použitím znaku "minus"
(například usti-nad-labem.gov.cz či ustinadlabem.gov.cz).
Podrobná pravidla pro tvorbu názvů doménových jmen si můžete přečíst na portálu
veřejné správy, pro nějž jsou vyhrazeny adresy www.gov.cz a portal.gov.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.