Dopady nedávných záplav na vývoj na trhu IT

Postižení Firmy, které byly záplavami postižené, budou muset obnovit určitě nejméně tu část IT vybavení, která ...


Postižení
Firmy, které byly záplavami postižené, budou muset obnovit určitě nejméně tu
část IT vybavení, která je pro jejich byznys životně důležitá a klíčová. Pokud
byly zničeny PC zaměstnanců a hlavní servery, je zcela jasné, že tyto budou
muset být nahrazeny okamžitě. Dá se říct, že v tomto případě záplavy pomohou
většímu růstu prodejů PC a serverů za třetí kvartál letošního roku. Zde je
ovšem nutné upozornit a vyvrátit jeden omyl, který se v médiích docela často
objevuje. Ano, krátkodobě se dá dokonce uvažovat tím stylem, že povodně
"nastartují" prodeje v IT a způsobí určitý boom. Co se ale zapomíná uvádět, je
to, že ať už společnost byla postižena záplavami méně či více, každopádně pro
ni znamenaly ztrátu! Zkusme si představit hypotetický příklad. Firma ABC měla v
plánu na letošní rok nákup a implementaci podnikového informačního systému.
Došla k názoru, že hardware bude potřebovat jen minimální úpravy a dodatečné
investice, a tak se počítalo s výdajem X, který prakticky představoval cenu
softwaru a služeb. Společnost ABC ovšem utrpěla záplavami obrovské škody, a to
nejen na IT vybavení, a je proto zřejmé, že nákup informačního systému bude
odložen na neurčito a hardware bude obnoven v té nejminimalističtější podobě.
Na tomto zjednodušeném a hypotetickém příkladu vidíme, že se změní struktura
výdajů do IT, ale v důsledku povodní budou celkové IT výdaje menší! O kolik
menší je zatím těžké odhadnout z důvodu neznámé výše ztrát. Protipólem k výše
uvedenému případu může být společnost, která tak jako tak uvažovala o
modernizaci IT infrastruktury a povodně toto rozhodnutí de facto učinily za ni.
Povodně rovněž ukázaly výhody mobilních zařízení. Zaměstnanec postižené
společnosti mající veškerá data v notebooku a mobilním telefonu, byl zajisté
postižen podstatně méně. Mohl dál pracovat například z domova. Pokud ještě
například má k dispozici domácí vysokorychlostní připojení k internetu a má
vzdálený přístup firemnímu serveru, který je umístěn mimo sídlo firmy, nebyl
záplavami po pracovní stránce téměř vůbec ovlivněn.

Ti, co zůstali v suchu
Společnosti, které nebyly přímo dotčeny a neutrpěly materiální ztráty, mohly
povodně přimět k úvahám o lepším zabezpečení svých infrastruktur pro případ
budoucích živelných pohrom, což nemusejí nutně být pouze záplavy. Případy
společností, které během hodin přišly o všechno, jistě straší v hlavách mnoha
manažerů. Proto očekáváme, že by se mohla zvýšit poptávka zejména po
zálohovacích systémech a IT službách spojených se server housingem a web
hostingem. Pokud by například všechny společnosti sídlící v Karlíně měly své
servery "zrcadlené" (a umístěné v housingovém centru na bezpečném místě) s
kontinuálními zálohami dat, stačilo nalézt dočasné náhradní kancelářské
prostory a společnost mohla fungovat více méně plnohodnotně dál. Předpokládáme
nárůst poptávky po konzultačních službách a softwaru v oblasti disaster
recovery a službách v oblasti zabezpečení firemních sítí. Povodně totiž nechaly
společnosti uvědomit si, jak jsou zranitelné a jakou nevyčíslitelnou hodnotu
pro ně představují nehmotná aktiva.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.