Doprava podle mobilů

LogicaCMG v části Nizozemí nasadila první řešení pro získávání dopravních informací z mobilní telekomunikační ...


LogicaCMG v části Nizozemí nasadila první řešení pro získávání dopravních
informací z mobilní telekomunikační sítě. LogicaCMG jej bude provozovat formou
outsourcingu s využitím dat z mobilní sítě Vodafone.
MTS poskytne dopravním orgánům neustálý přehled o průjezdnosti všech silnic,
aniž by bylo třeba instalovat jakékoli měřicí zařízení.
Regionální orgány budou mít informace nejen o aktuální hustotě a rychlosti
provozu, ale také časové průběhy a statistické údaje, což jim pomůže při
plánování dopravních opatření. Aktuální informace o provozu na jednotlivých
komunikacích jim zase umožní lépe koordinovat dopravu a vydávat přesnější
informace o hustotě provozu, doporučovat optimální náhradní trasy apod. Řešení
společnosti LogicaCMG zachovává anonymitu pohybu jednotlivých telefonů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.