Doprovodný program ComNetu

Stejně jako v minulých letech, ani letos nechyběl veletrhu ComNet poměrně bohatý doprovodný program. Kromě konference ...


Stejně jako v minulých letech, ani letos nechyběl veletrhu ComNet poměrně
bohatý doprovodný program. Kromě konference Elektronický Business, kterou již
počtvrté pořádala redakce Computerworldu, šlo mj. také o ComNet Solutions Park.
Protože jsme vám podrobné zprávy z výše zmíněné konference přinesli již v
minulém čísle Computerworldu, v následujícím textu se budeme věnovat pouze
ComNet Solutions Parku. Této akce se letos zúčastnilo 15 firem, které zde na
stáncích (10 z nich) a formou prezentací představovaly své produkty a řešení
potenciálním zákazníkům. A začněme podle abecedy: Firma Ability tu např.
prezentovala své řešení pro help desky nebo produkt Customer Tracking, který
pomáhá udržovat přehled o dosud proběhlé komunikaci se zákazníky.
U eBanky se návštěvníci mohli dozvědět to, co čekali tedy podrobné informace o
možnostech přímého bankovnictví. Exact Software prezentoval řešení pro správu a
publikování dokumentů a CRM e-Synergy, GAPP System řešení z oblasti SAN
(Storage Area Network).
Vydavatelství IDG Czech představilo na ComNetu svou aktivitu Job Universe,
veletrh pracovních příležitostí pro počítačové a komunikační odborníky, nebo
pro ty, kteří chtějí v tomto oboru pracovat.
Společnost Intelek se zaměřila na prezentaci managementu sítě v reálném čase s
využitím systému PatchView. O získaných zkušenostech s využitím služby KPNQwest
Media Streaming při vysílání videopořadů, rozvoji regionálního televizního
vysílání, vysílání rádia apod. hovořili představitelé společnosti KPNQwest.
Středobodem prezentace Lotusu (IBM) byl systém Domino/Notes a možnosti
využívání aplikací nad ním postavených. Návštěvníky, kteří se zajímali o
informační systémy pro malé a střední podniky, mohl uspokojit stánek firmy
RenSoft.
Společnost Rentel prezentovala v rámci Solutions Parku svůj vzdělávací systém
Eden, Snisnet.cz byl ve znamení služby bezdrátové sítě Eridan. Prezentace
společnosti Siemens se (stejně jako převážná část všech jejích aktivit na
letošním ComNetu) týkala 3. generace mobilních sítí.
Kompletní webové řešení pro péči o zákazníky a účtovací procesy pro
telekomunikační odvětví e-Telco prezentovala společnost Unisys. A konečně
(abecedně poslední účastník ComNet Solutions Parku) Zephyr Communications se
zaměřila na virtuální privátní sítě, resp. na svou službu VPN.
A nesmíme zapomenout ani na odborný seminář Wireless Wednesday zaměřený na
problematiku bezdrátových sítí a jejich využití, jehož pořadatelem v rámci
Solutions Parku byl First Tuesday CZ.o

ComNet Prague neroste do nebe
Ve dnech 22.-24. května proběhl na Pražském výstavišti v Holešovicích již 9.
ročník veletrhu ComNet. Základní informace o této akci, která má ambice být
"největším veletrhem podnikových informačních a komunikačních technologií v
České republice", jsme vám již přinesli v minulých číslech, dnes se jí budeme
věnovat podrobněji.

První dojmy z veletrhu byly pro většinu účastníků stejné: od loňska se zmenšila
výstavní plocha a ubyla i řada vystavujících firem. Chyběli všichni mobilní
operátoři a také většina fixních. Celá výstava se vměstnala do střední části a
do pravého křídla Průmyslového paláce (v minulých letech byla částečně zaplněna
i předsálí, levé křídlo a plocha před Průmyslovým palácem). Kvantitativní
ukazatele ovšem nemusejí být vším, pojďme se tedy společně podívat za brány
veletrhu.
Slavnostního zahájení ComNetu se zúčastnilo několik významných osobností
jmenujme ministra dopravy a spojů České republiky Jaromíra Schlinga, ředitele
IDC Central Europe Stevena Frantzena, ředitele české pobočky vydavatelství IDG
(vydavatel Computerworldu, PC Worldu a GameStaru) Ivana Novotného nebo
Svatoslava Nováka, předsedu APVTS (Asociace provozovatelů veřejných
telekomunikačních sítí). Nechyběl pochopitelně ani ředitel veletrhu Gunnar
Küchler.
Jaromír Schling se ve svém úvodním projevu věnoval aktuální situaci v oblasti
telekomunikací v ČR a jejich očekávanému dalšímu rozvoji. Současný stav tohoto
odvětví u nás je podle něj již velmi blízký stavu v zemích Evropské unie. Za
vrchol transformace telekomunikačního sektoru považuje nabytí platnosti zákona
151/2000 o telekomunikacích, který dle Schlinga přinesl od 1. 1. tr. plnou
liberalizaci telekomunikačního trhu v ČR.
Ministr zdůraznil rovněž platnost 4 základních principů na českém
telekomunikačním trhu: Princip nezávislého regulátora, rovný přístup k sítím,
asymetrickou regulaci (s ohledem na tzv. univerzální službu) a transparentní
přidělování omezených zdrojů. Dále vyzdvihl, že v ČR v současnosti poskytuje
hlasové služby již několik společností, které jsou dnes zaměřeny na velké a
střední firmy, v polovině příštího roku však očekává i jejich větší aktivitu
směrem k domácnostem.
Za největší letošní trend tuzemského telekomunikačního trhu označil ministr
Schling rozšiřování konkurenčního prostředí při poskytování mobilních
telefonních služeb (zmínil očekávané podzimní udělení licencí na UMTS a úspěch
3. mobilního operátora) a privatizaci společností Český Telecom a České
Radiokomunikace. Ministr rovněž zdůraznil význam Internetu a prohlásil, že dle
jeho názoru hlavním problémem jeho penetrace do domácností je vysoká cena
počítačů, přičemž telekomunikační poplatky považuje za přiměřené.
Pohled pořadatele
Gunnar Küchler, ředitel veletrhu ComNet, začal svůj projev zmínkou o řadě
úpadků dot.com firem. "Mnozí lidé z oboru se nyní dívají na firmy z
telekomunikačního sektoru jako na vzdálené nemocné příbuzné. Nic ale není dále
od pravdy," uvedl mj. Küchler. Dále vyjádřil politování, že se letos veletrhu
neúčastní ani mobilní, ani většina fixních operátorů. "Ztratili tak vynikající
příležitost komunikovat se svými zákazníky," konstatoval. Neúčast zmíněných
firem podle ředitele veletrhu dává špatný signál o trhu. Jako zásadní příčinu
vidí to, že trh ještě není skutečně liberalizován (v tomto bodě se zjevně
neshodl s výše zmíněným názorem ministra Schlinga). Podle Küchlera je zásadní
uvědomit si, že dnes nejde o technologie, o kterých někdo sní, ale o ty, které
jsou reálně použitelné. Podle něj nelze očekávat, že hlavní zisky přinesou
operátorům mobilní hry a podobné aplikace, ale firemní klientela. A právě tu
podle jeho názoru oslovuje veletrh ComNet.
Analýza
Třetím řečníkem byl při slavnostním zahájení Steve Frantzen, ředitel analytické
společnosti IDC Central Europe. Mnoha lidem se podle něj po nedávných
problémech dot.com společností zdá, že je svět zahlcen nabídkou
telekomunikačních služeb. I přesto by však podle něj nemělo být podceňováno, že
ITC přineslo něco jako revoluci. Dobrá komunikační infrastruktura a možnost
komunikace on-line je podle Frantzena stále základní podmínkou pro úspěch firem
na dnešním trhu. Konkurenceschopnost je pak často poměřována tím, nakolik firmy
využívají komunikační technologie a to se zase zpětně promítá do investic.
Podle zdrojů IDC se na informační a komunikační technologie vydalo v roce 2000
celosvětově kolem 2 bilionů (2 000 miliard) dolarů, z toho 60 % spadá do
oblasti telekomunikací. V Evropě spolkla ITC 600 miliard dolarů, v ČR 1,7 mld.
dolarů do IT a 5,2 mld. dolarů do celé oblasti ITC. To je podle Frantzena ve
vztahu k HDP více, než v řadě dalších zemích na srovnatelné úrovni.
Krátkou řeč pronesl i Svatoslav Novák, předseda asociace APVTS, který poděkoval
ČTÚ za možnost efektivní spolupráce na postupu liberalizace telekomunikací.
Ivan Novotný, ředitel IDG Czech, prezentoval ve své řeči mj. projekt Job
Universe, jehož cílem je pomáhat efektivnímu hledání odborníků na pozice v
branži ITC (a odborníkům zase naopak najít tu nejvhodnější pozici, na které by
mohli uplatnit své schopnosti). Součástí projektu je nejen internetová
propagace, ale také aktivity, které se odrážejí na stránkách titulů vydávaných
v IDG. Digitální televize
A nyní již pojďme k vystavovaným produktům. Velký zájem návštěvníků stejně jako
v minulých letech přilákal na ComNetu stánek Českých Radiokomunikací. Po
předloňské prezentaci digitálního rádiového vysílání a loňské digitální
televize se tu letos mohli návštěvníci seznámit s principy digitální distribuce
televizního programu přes síť ATM. České Radiokomunikace totiž po dohodě s CET
21 zahájily realizaci pilotního projektu digitální distribuce programu TV Nova
pro analogové televizní vysílače. Síť ATM lze v rámci tohoto projektu využít
nejen pro tok dat směrem k vysílačům, ale také pro přenos příspěvků smluvních
televizních společností do centrály.
Návštěvníci stánku Českých Radiokomunikací se rovněž mohli seznámit se stavem
digitální televize DVB-T v ČR. V současné době je tento systém využíván pro
přenos ČT 1, ČT 2 a TV Nova, připravují se i TV 3 a Prima TV. Vysílání je zatím
realizováno vysílači Praha-město a Praha-Cukrák. Za další perspektivy tohoto
vysílání označují představitelé společnosti rozšíření pokrytí i do dalších
regionů a zajištění interaktivity televize.
Dalším zajímavým prezentovaným produktem na stánku uvedené společnosti je tzv.
V.I.T. Veřejný informační terminál. Jde o stojan s průmyslovým PC, který může
sloužit např. pro realizaci platebních transakcí, jako orientační systém, pro
identifikaci, jako městský informační systém apod.
Třetí generace
Těžištěm prezentace společnosti Siemens byly na ComNetu mobilní sítě 3.
generace UMTS. Kromě vysvětlování principů a možných služeb přímo na stánku ve
střední části Průmyslového paláce se mohli návštěvníci seznámit s 3G sítí i v
Praxi. Před Průmyslovým palácem totiž stálo stejné zařízení, na kterém Siemens
nedávno poprvé demonstroval funkčnost svého vybavení UMTS/TDD v praxi (viz CW
20/01).
Systémy pro videokonference na ComNetu již tradičně vystavovala společnost
Gesto Communications (tentokrát tu byla propagována hlavně novinka PictureTel
řady 600). Videokonferenční systémy VTEL prezentovala společnost Core Computer.
Na stánku VUMS DataCom se návštěvníci mohli seznámit např. s produkty skupiny
RAD, mj. tu byly vystaveny IPmux-16, 1 nebo Link Access (IAD) LA-140.
Společnost Sitel kromě služeb souvisejících s kabeláží prezentovala i kompletní
řešení IP telefonie založené na produktech Cisco, zabezpečené datové přenosy
přes veřejnou IP síť nebo optické sítě zapojené s použitím systému 3M Volition.
Telekomunikační operátoři Contactel a Zephyre communications prezentovaly
širokou škálu svých služeb, hlasových (např. Voice Plus, Z-Call) i datových
(např. IP Private Net, Z-iSP).
Výše zmínění vystavovatelé a produkty samozřejmě netvoří úplný výčet toho, co
bylo na ComNetu k vidění.
Hodnotit úspěch veletrhu ComNet Prague 2001 v tomto okamžiku by bylo předčasné.
Byli tu vystavovatelé (cca 100 oproti loňským takřka 150) a nechyběli
návštěvníci (podle předběžných výsledků jich přišlo téměř 13 tisíc). Nakolik
byly obě skupiny (a hlavně ta první) spokojené, se ukáže nejpozději za rok.
Příští ComNet se má totiž na stejném místě konat 21.-23. května 2002.
1 0925 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.