DOS žije i ve Windows Me

Nejnovější operační systém z dílny společnosti Microsoft Windows Me nepochybně nabízí několik velmi zajímavých v...


Nejnovější operační systém z dílny společnosti Microsoft Windows Me nepochybně
nabízí několik velmi zajímavých vlastností. Nicméně svůj původ odvozený od
předchozí verze Windows 98 nezapře.
Brian Livingston
Právě nedávno jsem zjistil, že kolega, který je spolu se mnou spoluautorem
knihy Windows Me Secrets, překonal 10 let starý rekord ve vzdálenosti zdolané
letem na rogalu (308 mil) uletěl 347 mil. Zřejmě se nabízí otázka: "Koho to
zajímá?" Jde jen o malou ilustraci toho, jak velmi často zhola nic netušíme o
soukromém životě spolupracovníků, které denně vídáme. A podobně i nedávno
uvedený operační systém Windows Me skrývá několik malých tajemství.
Jedním z rozdílů mezi novými Windows Me a jimi upgradovaným operačním systémem
Windows 98 je DOS. Jak známo, jestliže při bootování "devadesátosmiček"
podržíte klávesu Ctrl, dostanete se do menu, z něhož lze namísto Windows
spustit dosovský prompt. To je praktické, neproběhne-li start Windows bezchybně
či chcete-li používat nástroje, které pod Windows neběží.
Windows Me však bootování do DOSu neumožňují. Pravda je, že si v nich můžete
otevřít dosovský session, v němž většina programů poběží některé však ne, a to
mnohým uživatelům dělá vrásky na čele.
Důvodem znemožnění bootování do DOSu je především urychlení startu Windows a
snaha předejít potížím s podporou u real-mode zařízení, jejichž drivery se
nahrávají před samotnými Windows. Jak se však ukázalo, ve Windows Me je DOS
stále přítomen, Microsoft pouze odstranil možnost, jak se do něj běžný uživatel
může dostat, nikoliv samotný kód.
Kudy do DOSu?
K množství softwaru, který pod Windows nefunguje, patří typicky např. nástroje
pro správu diskových oddílů. Pomoc je však možné hledat, jak jinak, na
Internetu tam najdete utilitku, která tento problém uspokojivě řeší obnovuje
schopnost bootovat do DOSu dříve nežli do samotných Windows.
Zmíněná utilita nese příznačný název WinMeDOS.com a získat ji můžete na adrese
www.geocities.com/mfd4life_2000. Její funkce spočívá v tom, že pozmění 3
soubory systému Windows Me. Konkrétně jde o Command.com (zpracovává příkazy
znakového módu), lo.sys (skrytý bootovací soubor) a Regenv32.exe (systémový
soubor Windows).
Podle instrukcí, které najdete i na uvedené stránce), si vytvoříte kopie těchto
souborů do nějaké dočasné složky, v níž následně spustíte WinMeDOS.com. Až
utilita soubory upraví, zkopírujete je zpět na původní místa. Výsledkem je, že
Windows Me podporují některé stejné funkce jako předchozí verze 98. Nyní již
tedy bude jednoduše možné podržením Ctrl zvolit DOS v bootovacím menu. Můžete
spouštět příkazy v Config.sys a Autoexec.bat předtím, než se nastartují Windows
Me. Rovněž lze definovat vlastní bootovací menu s dalšími volbami, k nimž
chcete mít přístup. Když jsem si sám utilitu vyzkoušel, dospěl jsem k závěru,
že dříve, než sami použijete tento "hack", je vhodné dodržet několik
následujících kroků:
1. Je nezbytné vytvořit start-up disketu pomocí kontrolního panelu Add/Remove
Programs (Přidat nebo odebrat programy), jestliže jste tak neučinili při
instalaci Windows Me. Kromě toho, že to může být sama o sobě užitečná věc,
utilita WinMeDOS.com používá verzi lo.sys, kterou Windows Me uloží na
start-upovou disketu. (Tento fakt způsobuje jeden kosmetický vedlejší efekt:
Při bootování do Windows Me s pozměněnými soubory se objeví hlášení "Starting
Windows Emergency Boot Disk".)
2. Při kopírování uvedených 3 souborů do dočasné složky bude dobré uložit si je
nezměněné do samostatné složky (označené např. "Win Me Original Files").
Důvodem není pochopitelně nic jiného, než možnost navrátit systém do původního
stavu, jestliže vám popisovaná modifikace z jakéhokoliv důvodu přestane
vyhovovat.
3. Je možné, že budete potřebovat nakonfigurovat Windows Explorer pro zobrazení
všech typů souborů v pořadí podle instrukcí utility. To provedete tak, že v
menu start zvolíte Tools (Nastavení), Folder Options (Možnosti složky) a View
(Zobrazit). Zde pak "zapnete" Show hidden files and folders (Zobrazovat skryté
soubory a složky) a "vypnete" Hide file extensions (Skrýt přípony souborů) a
Hide system files (Skrýt systémové soubory).
Po provedení těchto 3 kroků se už můžete jednoduše řídit instrukcemi na webové
stránce www.geocities.com/
mfd4life_2000.
Netřeba pochybovat o tom, že se najde dostatek uživatelů, které podobné
problémy absolutně netrápí, a bude jim připadat, že zabývat se existencí takové
utility se rovná barbarskému mrhání časem. Chcete-li se nabootovat do DOSu před
startem Windows, učiníte tak jednoduše vložením start--upové diskety do
mechaniky a restartováním PC. To je zajisté pravda, ale jádrem problému je to,
že autor WinMeDOS.com, programátor, který si říká Reines, pěkně ukázal, jak se
Windows Me na první pohled mohou tvářit inovativně, ovšem ve skutečnosti se vše
odehrává víceméně v duchu starých tradic.
Co znamená DOS?
Disk Operating System/diskový operační systém
1.Obecné označení (respektive jeho část) pro operační systém počítače, jehož
stěžejní funkcí je správa diskových pamětí.
2.Redukovaná verze zkratky názvu operačního systému pro osobní počítače PC
firmy IBM, populárního MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System).
0 3197 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.