Dostaňte svou síť pod kontrolu

Jak vaše společnost roste, roste i vaše síť, a příslušné úlohy spojené se správou a plánováním dalšího rozvoj...


Jak vaše společnost roste, roste i vaše síť, a příslušné úlohy spojené se
správou a plánováním dalšího rozvoje sítě se proto stávají stále složitějšími.
Potřebujete nástroje, které vám umožní snadno a přesně odstraňovat závady na
kritických místech a vytvářet podrobná schémata nových částí sítě.
Dostanete-li tyto činnosti pod kontrolu, pomůže vám to předejít budoucím draze
zaplaceným chybám a plýtvání zdroji. Novou odpovědí na potřebu po zjednodušení
návrhu sítě jsou např. produkty firem Netviz a ImageNet.
Oba zmínění dodavatelé nedávno uvolnili nové verze svých nástrojů pro
schematické zobrazování struktury sítí. Ačkoliv jak Netviz Professional 4.0,
tak i ImageNet NetFormx 3.5 zvyšují přesnost a účinnost tvorby schémat,
zaměřují se také na další části síťové dokumentace.
Společnost Netviz poskytuje solidní funkce pro tvorbu schémat spolu s dobrou
knihovnou zařízení, protože však postrádá některé pokročilejší funkce, lépe se
hodí pro menší sítě a počáteční stadium vývoje. Produkt NetFormx se naproti
tomu zaměřuje na podnik jako celek, přičemž ve velké míře využívá automaticky
pracující funkce. Do této skupiny patří asistenti pro zkoumání podniku a tvorbu
schémat, přičemž tyto softwarové komponenty mohou značně zredukovat námahu
vynaloženou na tvorbu a údržbu rozsáhlejších topologií.
Začínáme s Netviz Pro 4.0
Pomocí nástroje Professional firmy Netviz můžete vytvářet topologická schémata
metodou drag and drop na základě knihovny zařízení a objektů tvořících základní
prvky sítí.
Protože Netviz nemá žádné prostředky pro automatické zkoumání vaší stávající
podnikové infrastruktury, musíte využít současných datových zdrojů. Netviz Pro
4.0 naštěstí dokáže importovat data z jakékoliv SQL nebo ODBC databáze, z
excelových tabulek i textových souborů. Rovněž veškerá grafická reprezentace
jednotlivých komponent je řízena datově.
Výhodou je, že program dokáže zpětně zapisovat do databází. Díky tomu budou při
růstu vaší sítě data v programu Netvitz a v databázích synchronizována.
Nevýhodou programu jsou zejména nedokonalé funkce pro automatické zkoumání
současného stavu. Manuální revize síťových zařízení v podniku je přinejmenším
časově náročným procesem, při němž může navíc vzniknout mnoho chyb. Problémem
je také fakt, že Netviz Pro neposkytuje žádnou pomoc při odhadu nákladů.
Podnikové plánování s NetFormx 3.5
NetFormx 3.5 nenabízí na jedné straně žádnou databázovou konektivitu, ani daty
kontrolovanou grafiku, jakou naleznete u produktu Netviz, vyniká však co se
týče tvorby schémat a katalogizace.
V programu NetFormx najdete řadu asistentů, kteří ušetří čas při vývoji
schémat. Výhodou je také existence celé řady plug-inů (např. IPlanner a
Enterprise AutoDiscovery).
Asistenta produktu NetFormx pro vývoj sítě jsem použil pro vytvoření topologie
od nuly. Program mě nejprve zevrubně vyzpovídal, aby zjistil moje potřeby. Ptal
se mě na počet budov v mém areálu, na typ sítě, který používám, její rychlost,
a nezapomněl ani na to, s jakými dodavateli spolupracuji. Na základě mých
odpovědí pak NetFormx vypracoval schéma mé sítě.
Detekce a zmapování síťových prostředků je v rámci celopodnikové sítě řešena
kombinací příkazu PING a SNMP dotazů. Vícevrstvé schéma detekované topologie
umí program vytvořit víceméně bez zásahu uživatele. Na druhé straně není
automatické zkoumání NetFormxu tak komplexní, jako v případě některých
konkurentů, například produktu NetworkIT Pro od firmy Computer Associates.
Kromě toho program NetFormx ve srovnání s produktem Netviz nabízí vynikající
seznam podrobných údajů o síťových zařízeních, a jeho účinné funkce pro tvorbu
sestav, včetně materiálových listů, by nakonec mohly vést k rychlému
vypracování analýzy budoucích projektů.
Výhody a nevýhody programů
Jak NetFormx, tak i Netviz obsahují export do HTML. NetFormx exportuje v rámci
HTML dokumentu veškeré podrobnosti o produktech, zatímco Netviz od vás
požaduje, abyste exportovali databázi na server a přistupovali k ní
prostřednictvím prohlížeče, v němž je povoleno pracovat s Javou.
Ani jeden z obou programových balíků bohužel neobsahuje žádný typ ověřování
vazeb, ani nenabízí simulaci v reálném čase či kontingenční analýzu výkonnosti.
Jak si vybrat
Pokud již disponujete externími databázemi obsahujícími dokumentaci vaší sítě,
pravděpodobně si vyberete levnější řešení správy od firmy Netviz. Pokud jste
však správcem podnikové sítě, jenž se snaží zredukovat čas a úsilí, které
věnuje tvorbě schémat a údržbě přesné dokumentace, zvolíte si NetFormx. Zvýšené
náklady na implementaci tohoto produktu je třeba chápat jako investici, která
se spíše vyplatí.
9 1853 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.