Dostupné produkty na trhu

Firem, které působí v oblasti datových skladů, je řádově několik desítek. Ne všechny jsou zastoupeny na českém tr...


Firem, které působí v oblasti datových skladů, je řádově několik desítek. Ne
všechny jsou zastoupeny na českém trhu a velká část z nich dodává jen menší
aplikace nebo jednotlivé nástroje. Proto se zaměříme na nejdůležitější
dodavatele komplexních technologií a nástrojů pro budování datových skladů.
Do této skupiny rozhodně patří společnosti Informix, Oracle, Sybase, NCR, SAS
Institute a MicroStrategy. V oblasti nástrojů na podporu rozhodování, které s
datovými sklady úzce souvisí, se jedná o firmy Speedware, která má asi 70 %
českého trhu ale i NASIT, AŘ Manažer a další. INFORMIX
Firma Informix vyšla z možností vlastní technologie a z analýz dalšího vývoje a
rozhodla se pro podporu ROLAP řešení, které je založeno na použití relační
databáze. K vlastní databázové technologii, která vychází z možnosti
paralelního zpracování, připojila technologické know-how v oblasti analytického
zpracování na základě RDBMS od firmy Standford Technology Group a akvizicí této
firmy na konci roku 1995 získala produkt MetaCube, který dnes tvoří jádro
řešení nabízené zákazníkům se zájmem o DW.
Základem řešení je databázový server OnLine (OnLine Dynamic Server nebo OnLine
XPS) a druhou úroveň představuje tzv. MetaCube engine jako OLAP stroj. Jediný
databázový server může sloužit jak pro OLTP, tak pro OLAP. Vazba mezi
databázovým relačním systémem a OLAP strojem je velmi těsná. Dalším stupněm
integrace ROLAP stroje a databázového serveru se jeví alternativní řešení firmy
Informix jde o přímé propojení analytického a databázového serveru do jednoho
kompaktního celku, což přinese ještě jednodušší instalaci a administraci celého
systému a též zkrácení odezvy na uživatelův dotaz. Toto řešení je představováno
produkty Informix Universal Server a rozšiřující komponentou DataBlade modulem.
Informix ve svém řešení nabízí také zajímavou funkci, tzv. "Sampling". Jde o
aplikování teorie pravděpodobnosti na oblast dotazování uživatel si zadá
přípustnou statistickou odchylku a MetaCube agenti, kteří navrhují a plánují
provádění dotazů na serveru, poté pracují pouze s reprezentativním vzorkem dat
(dle zvolené odchylky), čímž se výrazně urychlí zpracování některých dotazů.
SYBASE
Sybase nabízí několik produktů pro organizaci a uložení dat v podnikových
datových skladech. Jde především o klasický relační databázový systém Sybase
SQL Server a dále produkt Sybase IQ. Sybase SQL Server představuje jádro
informačního systému jako primární datový zdroj. Pro použití v agendách
datového skladu je vhodný pro své příznivé výkonové charakteristiky dosahované
i na relativně málo výkonných strojích. Sybase SQL Server 11 je optimalizován
pro symetricky multiprocesorové systémy.
Server Sybase IQ je určen pro extrémně rychlé zpracování dotazů nad rozsáhlými
datovými archivy, což je využitelné právě v datových skladech. Proto je
Sybase IQ převážně používán v aplikacích data warehousingu a interaktivních
datových skladech. Je založen na zcela nové technologii ukládání dat, kdy jsou
data uložena po sloupcích do speciálních struktur.
Data jsou ihned po uložení do Sybase IQ okamžitě indexována, tím odpadá zcela
potřeba ladění databáze a serveru pro různé typy dotazů. Využívá tzv. Bit-wise
indexy představující přístupové metody pro data s nízkou i vysokou
kardinalitou, spojité i textové hodnoty. Použití tohoto produktu vykazuje až
několikasetnásobné zrychlení ve srovnání s použitím klasických indexů.
Velmi vysoká rychlost odstraňuje nutnost používat pro implementaci DW
speciálních schémat (hvězda, vločka). Kromě vysoké rychlosti je pro něj
charakteristická i relativně velmi nízká náročnost na hardwarové zdroje a
minimální požadavky na ladění, konfiguraci a administraci systému.
ORACLE
Firma Oracle věnuje trendu využití datových skladů velkou pozornost a nabízí
programový balík Data Mart Suite. Oracle staví své produkty na zkušenostech s
relačními databázemi a proto její koncepce organizace dat v datových skladech
vychází z podpory tzv. ROLAP technologie (db. Servery Oracle 7 a Oracle 8).
Oracle nabízí nejen produkty zajišťující uložení dat, ale také produkty určené
pro vlastní budování skladu, tj. pro plnění skladu z nezávislých datových
zdrojů (vnitřních či vnějších). Tyto programy jsou obsaženy právě v balíku Data
Mart Suite jde o nástroj Data Mart Designer pro návrh a vytvoření potřebných
databází a hlavně nástroje Data Mart Builder, jenž provádí analýzu struktury
zdrojových dat z různých zdrojů a stará se o jejich transformaci do datového
skladu.
K vlastnímu uložení dat v datovém skladu nabízí Oracle své relační servery
Oracle 7 a Oracle 8. Kromě těchto tradičních relačních databázových serverů
nabízí také alternativní způsob organizace dat a to prostřednictvím produktu
Oracle Express Server, jenž využívá právě flexibilní multidimenzionální datový
model, který je optimalizován pro dotazování a analýzu složitých datových sad,
analýzy typu what-if a předpovědi trendů a modelování. Je nabízen ve verzi pro
celou řadu platforem, jako je Windows NT/3.x/95, Unix. Server pracuje i s SQL
dotazy do relačních
databází, dovede komunikovat s Oracle Web Serverem a vytvářet dynamické HTML
stránky.
Na straně klientských nástrojů má Oracle poměrně silné zastoupení nabízí jak
vývojová prostředí, pomocí kterých mohou zákazníci navrhnout aplikace přesně
podle svých potřeb, tak již hotové klientské aplikace.
Jedná se např. o produkt Oracle Discoverer (který je součástí balíku Data Mart
Suite) pracující s relačními databázovými servery. MicroStrategy
Společnost MicroStrategy své aktivity orientuje právě na oblast podpory
rozhodování DSS (Decision Support Systems) a její produkty pokrývají celý
životní cyklus datových skladů od budování až po jeho aktivní využívání.
Jádrem celého systému je DSS Server, který slouží pro uložení veškerých dat v
datovém skladu. Plnění datového skladu probíhá v režii programového modulu DSS
Architect, který umožňuje uživateli prostřednictvím velmi intuitivního
grafického rozhraní vybrat požadovaná data z podnikových zdrojů a vytvořit
požadovanou strukturu datového skladu a poté provést vlastní čištění a
transformaci dat. Pro administraci a řízení datové části skladu slouží poslední
produkt z řady, a to DSS Administrator.
DSS Broadcaster umožňuje distribuci dat prostřednictvím běžných komunikačních
prostředků, jako jsou mobilní telefony, faxy, E-mail a další.
DSS Agent je klientský nástroj umožňující interaktivně sestavovat dotazy a z
odpovědí generovat grafické sestavy. DSS Objects umožňuje vytvářet vlastní
aplikace šité na míru a DSS Web zajišťuje přístup k datovému skladu
prostřednictvím klasických webových prohlížečů.
NCR
Společnost NCR se zabývá budováním datových skladů s využitím vlastních a
partnerských technologií a produktů. Její rozsáhlé zkušenosti v této oblasti
jsou zřejmé i z toho, že vybudovala zatím největší komerční datový sklad na
světě 24TB sklad pro obchodní řetězec Wal-Mart. Hlavním produktem NCR v této
oblasti je paralelní relační databáze Teradata, která umožňuje pracovat s
teoreticky neomezeným množstvím dat.
Databázový server je dostupný na platformách Unix a Windows NT a klientské
aplikace mohou být provozovány na systémech OS/2, Windows, Macintosh a Unix. 8
2806 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.