Dostupnost ADSL roste

Rychlý internet i na vzdálenějších linkách Český Telecom bude od dubna nabízet přístup k vysokorychlostnímu interne...


Rychlý internet i na vzdálenějších linkách
Český Telecom bude od dubna nabízet přístup k vysokorychlostnímu internetu
prostřednictvím technologie ADSL i na telefonních linkách, které se nacházejí
dále od ústředny. Rozšíření dostupnosti rychlého internetu umožní zavedení
nového moderního systému 4 TEL, který je schopný proměřit technické parametry
linek do větších vzdáleností. Rychlý internet si tak budou moci pořídit i ti
zákazníci, jejichž telekomunikační vedení sahá až do vzdálenosti 8,2 kilometrů
od telefonní ústředny (dosud to bylo přesně 3,8 km). Maximální vzdálenost linky
od DSLamu je přitom zhruba 9 km. Platí zde však pravidlo, že čím dále je linka
zákazníka od agregačního bodu, tím menší je rychlost služby. Vzdálenost do 6,5
km od ústředny slibuje připojení o rychlosti až 1 024 Mb/s, do 7,3 km se pak
rychlost sníží na polovinu, tedy 512 Mb/s.
Služba Internet Expres založená na technologii ADSL se tímto zpřístupní dalším
7 % zákazníků, což při současném pokrytí vysokorychlostním internetem znamená
rozšíření o 210 000 linek. Celkem jsou přitom službou rychlého internetu
pokryty zhruba 3 miliony telefonních linek. To je přibližně 90 % všech
zákazníků Telecomu. Operátor nyní službu poskytuje pro 120 tisíc linek a jeho
podíl na trhu činí téměř 80 %.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.