Druhá informatická fakulta

K 1. 1. 2002 vznikla v Brně již druhá fakulta zaměřená primárně na výuku informačních technologií. Po Masarykově ...


K 1. 1. 2002 vznikla v Brně již druhá fakulta zaměřená primárně na výuku
informačních technologií. Po Masarykově univerzitě existuje nyní informatická
fakulta i v rámci brněnského Vysokého učení technického.
Základem nové fakulty byl Ústav informatiky a výpočetní techniky na VUT.
Fakulta se teď dělí na čtyři ústavy: hardwarová zařízení a konstrukce počítačů,
návrh informačních systémů a jejich bezpečnost, teorie simulací a počítačová
grafika s multimédii.
Motivem k založení fakulty byl údajně jednak nedostatek IT odborníků v ČR,
jednak velký zájem o studium počítačových oborů na VUT Brno. Děkanem nově
vzniklé fakulty se stal prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. Příslušná webová stránka
s dalšími informacemi se nalézá na adrese http://www.fit.vutbr.cz/.
Blíží se konec termínu pro podávání přihlášek na VŠ. Výuka informatiky na
tuzemských vysokých školách bude proto i Tématem týdne v příštím vydání
Computerworldu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.