Druhá vlna mobilizace

Tak trochu navzdory titulku nehodlám na tomto místě rušit poklidnou letní pohodu, které si doufám všichni zaslouženě...


Tak trochu navzdory titulku nehodlám na tomto místě rušit poklidnou letní
pohodu, které si doufám všichni zaslouženě užíváte, řinčením zbraní. Mobilizace
totiž v tomto případě neznamená uvedení záloh do stavu bojové pohotovosti, ale
cílevědomé a účelné zapojování mobilních technologií do firemních procesů.
Právě na toto téma zveřejnila společnost IDC čerstvé výsledky svého globálního
průzkumu prováděného mezi členy IDC Mobile Advisory Councilu.
Žijeme v době dozrávání a vzájemného propojování jednotlivých mobilních
technologií někdy smysluplného, v řadě případů však naopak nesmyslného. Na
základě odpovědí 539 respondentů, kteří reprezentují celé spektrum firem od
malých společností s několika zaměstnanci až po nadnárodní giganty, lze
nahlédnout, jaké kombinace považují tito lidé pro svou práci za užitečné,
jinými slovy, jaké technologie využívají nebo se k jejich nasazení v horizontu
jednoho roku chystají.
Nijak zvlášť překvapivý v tomto směru není zájem o mobilní telefony podporující
datové přenosy ani o PDA s bezdrátovým připojením. Hodně respondentů z řad
uživatelů a manažerů s rozhodujícími pravomocemi oceňuje také propojení PDA s
hlasovou komunikací (tzv. smartphone) právě v této oblasti lze očekávat v
průběhu následujících dvanácti měsíců největší nárůst zájmu. Bez šance na
úspěch nejsou ani zařízení typu "blackberry", pokud uživatelům nabídnou kromě
pohodlného psaní esemesek a vyřizování e-mailů také hlasové služby.
Podle prognózy IDC MAC vstupujeme do další fáze využívání mobilních zařízení,
které se po masivním nasazení v oblasti správy osobních informací a
elektronické pošty posouvají také do role terminálů podnikových aplikací s
napojením na back-endové procesy uvnitř firmy. Nejširšího využití se v tomto
směru zatím mobilní technologie dočkaly v oblasti CRM (kde je používá téměř 34
% respondentů) a v oblasti služeb poskytovaných v terénu (32 % respondentů).
S výše zmiňovaným funkčním posunem souvisí i způsob výběru a nákupu mobilních
zařízení, který je u 64 % společností zastoupených v průzkumu prováděn
centrálně na úrovni firmy a jen u 22 % společností na úrovni jednotlivých
oddělení. Velmi významné slovo při výběru konkrétních mobilních technologií
přitom mají podnikoví informatici (v 58 % případů) spolu s vrcholovým
managementem (ve 47 % případů).
Chcete-li i vy přispět svou troškou do mlýna, stát se členy IDC Mobile Advisory
Councilu, podílet se na podobných průzkumech a obratem získávat z první ruky
jejich aktuální výsledky, máte šanci zúčastnit se miniankety, kterou pořádáme
společně s touto organizací na našich webových stránkách. Pokud kromě svých
odpovědí uvedete i svou e-mailovou adresu, obratem obdržíte podrobné informace
přímo od IDC MAC a váš hlas bude brán v potaz při dalších podobných průzkumech
z oblasti využívání mobilních technologií. Vhodná doba začít je právě teď!

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.