Držte si své číslo

Národní referenční databáze pro přenositelnost čísel byla díky společné aktivitě členů APVTS a ČTÚ předána o...


Národní referenční databáze pro přenositelnost čísel byla díky společné
aktivitě členů APVTS a ČTÚ předána operátorům do testovacího provozu.
Dvanáctého prosince dokument slavnostně podepsali za ČTÚ jeho předseda David
Stádník a za APVTS Svatoslav Novák.
Bylo tak učiněno právě včas, aby byla dodržena zákonem stanovená lhůta, podle
které by tato služba měla být poskytována uživatelům od ledna roku 2003.
Vlastníkem a zároveň správcem databáze je společnost CNPAC (Czech Number
Portability Administrative Centre), kterou založila APVTS (Asociace
provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) v říjnu letošního roku.
Dodavatelem technologií pro databázi se stala společnost Hewlett-Packard.
Služba přenositelnosti čísel obecně znamená možnost účastníka telefonní sítě
ponechat si své číslo např. při změně umístění telefonní stanice, služby či při
změně operátora. Služba se zatím týká pouze fixních sítí, ale podle Svatoslava
Nováka se nejpozději do roku 2005 počítá s jejím rozšířením i na sítě mobilní.
Současně s databází pro NP je připravována i služba volba operátora s
nastavením předvolby čísel (CPS Carrier PreSelection), která by měla být také
připravena k užívání v lednu 2003.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.