DSL-Lite nabízí rychlé připojení k Internetu

Mají-li mít firmy i jednotlivci v budoucnu k dispozici širokopásmový přístup k Internetu, je třeba použít přísluš...


Mají-li mít firmy i jednotlivci v budoucnu k dispozici širokopásmový přístup k
Internetu, je třeba použít příslušné cenově přijatelné technologie. Nedávný
vznik standardu DSL-Lite je zde důležitým mezníkem, avšak nyní se musí
prokázat, že se skutečně jedná o technologii akceptovatelnou většinou výrobců.
Má-li mít nová technologie úspěch, nestačí aby dodavatelé pouze konstatovali,
že jejich modemy splňují specifikaci nového standardu DSL-Lite, která byla
schválena v říjnu 1998, nýbrž musí také prokázat, že jsou jejich modemy
navzájem mezi sebou kompatibilní. Pouhé splnění standardu ještě nezaručuje
interoperabilitu.
"Interoperabilita je největší problém, který musíme vyřešit," říká Al Brissard,
ředitel marketingu a odbytu společnosti 3Com, významného producenta analogových
modemů. Společnost chce docílit, aby koncové vybavení zákazníků, užívajících
DSL-Lite, spolupracovalo s každým vybavením ústředny s technologií DSL-Lite.
Společnost 3Com, ostatní výrobci modemů DSL a poskytovatelé služeb
předpokládají, že tohoto cíle dosáhnou již v průběhu tohoto roku.
Pokud to výrobci modemů dokáží, mohli by uživatelé dostat modem s přenosovou
rychlostí 1,5 Mb/s již za 99 dolarů (jako součást vybavení zakoupeného PC) pro
použití s jakoukoliv službou využívající DSL-Lite.
Situace je nyní pro DSL příznivější než kdykoli předtím. Tato technologie má
tolik různých variant, že se interoperabilita zdála být nesplnitelným snem.
DSL-Lite je derivát asymetrické DSL (ADSL), která je rychlejší a také
náročnější na instalaci. ADSL podporuje rychlost stahování dat až 8 Mb/s, ale
vyžaduje, aby technik nainstaloval u uživatele filtr zvaný splitter. Splitter
zabraňuje vzájemné interferenci toku dat ADSL a analogového hlasového kanálu,
které běží paralelně.
Protože je DSL-Lite derivát ADSL, měly by být zákaznické modemy DSL
interoperabilní s modemy ADSL v sítích poskytovatelů služeb. Provozovatel sítě
by si pak mohl pořídit jeden typ modemu a podporovat dvě různé služby, ADSL i
DSL-Lite.
Zdá se to být jednoduché, ale DSL má ještě řadu jiných charakteristických
variant, které nejsou navzájem interoperabilní. Některé z těchto variant jsou
založeny na velmi propracované technologii. Jedná se např. o vysokorychlostní
DSL (HDSL) nebo o DSL na platformě ISDN, které běží rychlostí až 144 kb/s v
obou směrech. Tato technologie je dobře propracovaná a nijak neruší komunikaci
probíhající na sousedních drátech. Četné další varianty DSL nebyly dosud
normalizovány.
Klíčoví dodavatelé, jako Intel, Compaq, Microsoft a v USA např. regionální
pobočky společnosti Bell si dobře uvědomují, že nekompatibilita různých variant
DSL může brzdit růst služeb, a spojili se, aby prosadili standard. Pod nátlakem
této skupiny vznikl standard DSL-Lite během krátkých 10 měsíců. Uvedené
společnosti se rozhodly prosazovat DSL-Lite, protože uživatelům přinese výrazné
zvýšení rychlosti oproti analogovým modemům a ISDN a dá se relativně snadno
instalovat.
Ceny budou klesat
Bude-li dosaženo interoperability, budou ceny zařízení a služeb vlivem
konkurence klesat. "Vidím v interoperabilitě způsob, jak stlačit náklady pro
uživatele modemů DSL," říká Jim Greenberg, hlavní inženýr společnosti Rhythms
NetConnections, poskytovatele služeb DSL.
Zákazníci, kteří chtějí užívat DSL pro vzdálený přístup, si nemusí dělat moc
starostí s interoperabilitou, míní naopak M. Lewis Temares, děkan inženýrské
fakulty, vicepresident pro technologii a vedoucí tiskový mluvčí University of
Miami. "Snažíme se docílit interoperability prostřednictvím vlastního řešení,
díky němuž se mohou lidé, kteří mají doma různé varianty DSL, dostat do sítě
univerzity," říká Temares. Zatímco rozšíření interoperability s jinými
variantami DSL je atraktivní pro uživatele jako je Temares, dodavatelé říkají,
že se to hned tak nepodaří. "Osobně si myslím, že se tím budeme muset zabývat,
avšak přidávat různé varianty DSL jednomu modemu neúnosně zvýší náklady,"
domnívá se Brissard od 3Comu.
9 0075 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.