Důležité je nefňukat a dívat se dopředu!

V rámci konference Elektronický Business obchodní model třetího tisíciletí, kterou pořádal Computerworld jako doprovo...


V rámci konference Elektronický Business obchodní model třetího tisíciletí,
kterou pořádal Computerworld jako doprovodnou akci veletrhu ComNet Prague 2000,
vystoupil s klíčovou přednáškou na téma e-services generální ředitel
společnosti Hewlett-Packard RNDr. Pavel Kalášek, CSc. Při této příležitosti
jsme jej požádali o rozhovor.
Pane Kalášku, proč věnujete u HP takovou pozornost právě oblasti e-services?
Dovolím si začít osobním pohledem na věc. Mě totiž na vztahu e-businessu a
e-services velice přitahuje jakási nespojitost, nebo možná spíše skokovost.
Porovnáme-li navzájem e-business jako řešení orientované na obchodní partnery a
e-commerci jako řešení zaměřené na koncové zákazníky, zjistíme, že jde v
podstatě o totéž, jen se to v obou případech dělá trochu jinými prostředky.
Myšlenka e-services však vnáší do našeho prosíťovaného světa jistý prvek
abstrakce a nekonečných možností.
Ve vztahu k uživateli jde dnes zpravidla o to, nějakým způsobem utilizovat
Internet tak, aby výsledné řešení splňovalo jeho požadavky. My ve firmě se
domníváme, že pokud se toto má dělat dobře, je potřeba o tom hodně přemýšlet a
vytvořit vizi, která nám umožní jít dál za konkrétní přání jednotlivých
uživatelů. A takovou vizí fungování světa, ve kterém bychom chtěli hrát v
budoucnu velmi významnou roli, jsou právě e-services. Chceme jejich
prostřednictvím spoluvytvářet svět, v němž budou komunikovat nejen lidé s lidmi
a lidé s věcmi, ale i věci s věcmi. Na pozadí Internetu tak vlastně vznikne
jakýsi komplexní ekosystém bez hranic já aspoň ty hranice nevidím, vidím jen
neomezené možnosti.
Čeho z nabídky vaší firmy si v tomto směru nejvíce ceníte?
To nejpodstatnější, co nás odlišuje od konkurence a co určuje naši nabídku, je
existence firemní vize v této oblasti. Přede dvěma lety jsme se soustředili na
to, abychom pro naše zákazníky vytvořili spolehlivou infrastrukturu. I nadále
chceme samozřejmě zvyšovat spolehlivost, výkon a dostupnost, neboť je to velmi
důležité pro veškeré podnikání v oblasti e-businessu a pro práci na Internetu
vůbec. Daleko podstatnější než jednotlivé produkty je ale v tuto chvíli
komplexní nabídka profesionálních služeb.
Jako rozhodující vidím naši schopnost nabídnout zákazníkům a partnerům
spolupráci při tvorbě jejich řešení. Jde přitom o to stimulovat určitý
netriviální posun v chápání e-businessu. Kdo chce dnes dělat byznys jinak, musí
samozřejmě začít klasickým modelem B2B. Ale jestli se bude chtít odlišit, bude
muset udělat další krok směrem k něčemu, co označujeme jako Value Collaboration
Network neznamená to jen pospojovat pár podniků dohromady, ale jde o to
komplexním způsobem vyřešit nějaký problém.
Prostředí byznysu vnímáme jako prostředí typu "mission critical" a tímto
způsobem se také díváme na celou infrastrukturu. Současně chceme umožnit všem,
kteří do toho jdou, rychlý návrat investic. Od konkurence se začínáme odlišovat
také tím, že jsme schopni takovéto akce profinancovat, a to nejen na produktové
straně, ale i na straně služeb.
Jak vidíte naši cestu do Evropy ve spojitosti s e-businessem očima globální
firmy?
Když se dívám na český Internet za poslední rok, cítím se na rozdíl od řady
skeptiků velmi příjemně. To, co se odehrává na našem Internetu, je z mého
pohledu fascinující. Pokusíme-li se extrapolovat křivku nárůstu v této oblasti,
ať už jde o přístupy, vytváření webových stránek, podnikání na internetu atd.,
dává nám to zajímavou naději, že se nová internetová ekonomika stane v České
republice alternativní ekonomikou.
To, že naše podniky nejsou zatím v této nové ekonomice tak úspěšné, jak bychom
si přáli, neznamená, že by naši lidé nebyli dost schopní a odvážní. V mnoha
případech je tu však mentální bariéra hranic tohoto státu. Síť je fenomén bez
hranic. Je důležité, aby všichni, kdo se dnes odváží podnikat a nabízet služby,
přemýšleli tímto způsobem.
Druhá překážka, kterou vidíme, je nedostatek investičního kapitálu. V této zemi
neexistuje dostatek financí, dostatek rizikového kapitálu a dalších zdrojů,
které by bylo možné využít. Myslím si však, že ani to nebude brzy problém,
protože úspěchy firem a firmiček, které se nevyhnutelně začnou dostavovat,
budou kapitál velmi rychle přitahovat.
V úrovni znalostí lidí jsme schopni konkurovat komukoli ve světě. V tomto směru
jsem nekonečný optimista. Kdyby nebylo Sítě, byla by naše cesta do Evropy
nesrovnatelně delší.
Zhruba před rokem jste v Computerworldu hovořil o legislativním prostředí jako
o největší bariéře tohoto procesu. Jak vnímáte posun v této oblasti?
Musím říci, že jsem spokojen. Dokázali jsme si totiž uvědomit, že iniciativa
musí přijít ze strany byznysu. Na půdě Sdružení pro informační společnost
vznikla myšlenka prosazení zákona o elektronickém podpisu a je zcela zřejmé, že
přes všechny pesimistické náhledy a názory došlo za poslední rok v této věci k
výraznému posunu. Už o tom začínají mluvit dokonce i ti, kteří z toho budou
nejvíce profitovat, tedy firmy a banky. Extrémně mě proto pobouřil krok jedné
firmy člena SPISu, která právě v této fázi vystoupila ze SPISu s naprosto
dětinským vysvětlením, že aktivity SPISu se neshodují s její obchodní a
marketingovou politikou. SPIS není o marketingové politice, SPIS je o občanství.
Co dělá vaše firma v zájmu ekonomické prosperity v této zemi?
My jsme takovým dobrým příkladem toho, že to může fungovat. Jsme společenství
lidí, kteří dělají dobrou práci a cítí se být úspěšní. Vyrostla u nás celá řada
špičkových odborníků, kteří možná jednou opustí řady naší společnosti a postaví
se na velmi zajímavá místa v různých podnicích a institucích ať už v tomto
státě nebo v Evropské unii. Někteří se jistě uplatní v začínajících firmách
"start-up", kam přinesou zkušenost a cit pro týmovou práci.
Celá naše ekonomika by byla v daleko lepším stavu, kdyby i v jiných podnicích
fungovaly takové mechanismy měření úspěšnosti, jako je tomu u nás. Jsme velmi
stabilní firma. Ekonomika byla v posledních letech taková, jaká byla my však na
rozdíl od naší konkurence nefňukáme, ale snažíme se to otočit. Myslím si, že už
začínáme být takto vnímáni. Jsme úspěšní právě proto, že jsme v těch
nejkritičtějších dobách začali přemýšlet, co s tím.
Jaký je váš recept na prosperitu?
Je třeba mít jasnou vizi, která bude konzistentní s novou ekonomikou, a dělat v
jejím rámci jasná rozhodnutí. Důležité je rozhodovat se rychle. Dalším klíčem
úspěchu je kontrola nákladů. Stále mě děsí, když se setkávám s velkými
manažery, kteří nemají představu, co je IT stojí a co je stojí, když IT
nefungují. Všechno souvisí s tím, s jakými lidmi pracujete a jak jste schopni
přitáhnout lidi, kteří jsou lepší než vy.
Například na tvorbě naší nové firemní vize, která má akcentovat současné změny,
pracuje dobrovolně řada lidí různých profesí a různého postavení. Naše
stávající vize z dob před pěti lety zní tak, že HP naslouchá svým zákazníkům a
dává jim víc, než očekávají. V jejím duchu jsme se vždy snažili našimi
dodávkami zákazníka potěšit a nenechat ho ve štychu. Zvládli jsme to, dnes
patříme ke špičce na trhu a nejlepší lidé nám začínají klepat na dveře. Teď
máme ale trošku jiný problém neustále zvyšovat tempo, protože když ho
nezvýšíme, najde se rychle někdo, kdo nás předběhne.
Už dnes je zřejmé, že naše nová vize bude souviset s tím, jak nás vnímá trh.
Jsme sice velice úspěšní, ale řada zákazníků nás ještě stále chápe podle známé
rovnice HP = laserová tiskárna. Naše vize bude proto směřovat ke změně tohoto
vnímání, tak aby nás zákazníci viděli v daleko širším kontextu z hlediska
portfolia produktů a služeb, které budeme umět nabídnout v rámci nové ekonomiky.
Strašně důležité pro prosperitu je nefňukat. Odehraje se ještě hodně
bolestivých věcí, ale my musíme spíš ukazovat na řadu věcí, které se daří a
které se povedly. Problém minulých chyb je v tom, že by se neměly dělat dvakrát
pojďme se však dívat dopředu. V tom je naše firma vzorem.
0 1234 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.