Důvěryhodný archiv od PVT

Společnost PVT představila na Invexu hned několik zajímavých novinek. Jednou z nich je i Důvěryhodný archiv elektronic...


Společnost PVT představila na Invexu hned několik zajímavých novinek. Jednou z
nich je i Důvěryhodný archiv elektronických dokumentů (TAA, Trusted Archiving
Authority).
Důvěryhodný archiv elektronických dokumentů je projektem, který má podle svých
tvůrců znamenat přelom v archivaci elektronických dokumentů. Svým uživatelům
zaručuje, že se předaný dokument nezmění, neztratí a případně nedostane do
nepovolaných rukou. Důvěryhodný archiv tak zajišťuje integritu uložených
dokumentů, čas archivace a důkaz o jejich autenticitě jak vůči uživateli, tak
vůči orgánům státní správy. Dlouhodobě také zabezpečuje obnovu platnosti
e-podpisu a časových razítek.
Systém rozlišuje pět časových úrovní: dočasná archivace (tedy po dobu, dokud
nevyprší platnost certifikátu pro verifikaci podpisu), dále krátkodobá
archivace (po dobu srovnatelnou s délkou platnosti certifikátu pro elektronický
podpis, tedy 1-3 roky), střednědobá archivace (do 20 let), dlouhodobá archivace
(nad 20 let) a konečně trvalá archivace, což je služba zajímavá především pro
dokumenty, které mají historickou hodnotu. Zajímavostí je podle PVT i to, že
ani Evropská unie nemá zákon, který by upravoval platnost elektronických
dokumentů. Proto se bude muset změnit i evropská legislativa, aby se tato
problematika sjednotila.
Další novou službou od PVT je komplexní bezpečnostní systém pro střední a velké
podniky ISMS (Information Security Management System). Podle průzkumů PVT
zhruba čtyřicet procent státní správy a samosprávy se zabývá tím, jak ochránit
svá data. Problém je prozatím v tom, že vedení některých firem si prý
neuvědomuje, že ztráta dat by pro ně mohla znamenat také vězení.
PVT rovněž začalo nabízet produkty Asset and Service Management od firmy
Peregrine Systems, které nabízejí technologie, metodiky a procesy pro efektivní
správu a řízení podnikových zdrojů jak z oblasti IT, tak i ostatních (budovy,
dopravní prostředky, výrobní technologie).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.