Dva manuály: MS Project 98, Adobe PageMaker 6.5 CZ

Dnes se v této rubrice budeme věnovat dvěma manuálům, vztahujícím se k programům Microsoft Project 98 a Adobe PageMake...


Dnes se v této rubrice budeme věnovat dvěma manuálům, vztahujícím se k
programům Microsoft Project 98 a Adobe PageMaker 6.5 CZ.
MS Project je sice zahrnován do "rodiny produktů Microsoft Office", ale program
by se dal stejně tak dobře interpretovat i jako plánovač, groupware nebo pokus
Microsoftu o vstup na pole informačních systémů. Kniha Microsoft Project 98
(podtitulek Krok za krokem) má oproti stohům manuálů o Wordu přinejmenším tu
výhodu, že o programu toho ještě příliš mnoho napsáno nebylo. Tento fakt se
také zdůrazňuje na zadní stránce obálky spolu se silnou dávkou samochvály "tato
výtečná kniha by měla přispět ke snadnému naučení a pochopení tohoto programu".
Podívejme se tedy na obsah knihy: Postupně se dozvíme, co to je obecně projekt
a jak nám při práci s ním může pomoci popisovaný program. Projdeme základy
ovládání Projectu, práci se zdroji, správu projektu a použití pokročilých
funkcí programu. V knize nalezneme řadu shrnujících lekcí a cvičení, které jsou
také součástí přiloženého CD-ROMu. Využít publikaci by přitom měli jak ti, kdo
s programem dosud nepracovali, tak i ti, kdo přecházejí na Project 98 z některé
z předcházejících verzí.
Project 98 není zatím lokalizován. Manuál tohoto typu má však (alespoň v
případě Microsoftu) člověk spojen s již počeštěnými verzemi. Možná, že
neexistence české verze je jednou z příčin, proč je popularita celého programu
prozatím nevelká. Ani samotný Microsoft navíc produkt nijak zvlášť nepropaguje
(což by se alespoň podle této knihy mělo rychle změnit). Soudím, že řada lidí,
kteří knihu uvidí ve výlohách obchodů, se o existenci Microsoft Projectu dozví
vůbec poprvé. To bude zřejmě (alespoň z hlediska Microsoftu) nejvýznamnějším
dopadem celé publikace.
Ačkoliv se publikace tváří jako manuál k jednomu konkrétnímu programu, obsahuje
i některé zajímavé informace poněkud obecnějšího charakteru: dozvíme se např.
co je to kritický úkol nebo kritická cesta, co je to Granttův graf a co graf
typu PERT. Těchto obecnějších informací ovšem není tolik, aby pro ně stálo za
to doporučovat publikaci někomu jinému, než jsou uživatelé programu.
Kvalita překladu ani redakční práce nijak neuráží. Čtivost textu je přirozeně
ovlivněna jednak vlastním chrakterem knihy (jde o manuál), jednak určitým
jazykovým napětím mezi českým textem a popisovaným anglickým ovládáním programu.
Druhou knihou, na kterou se dnes podíváme, je Adobe PageMaker 6.5 CZ
(podtitulek Podrobná uživatelská příručka). Opět se jedná o směs manuálových
pokynů k ovládání programu a obecnějších pokynů v oblasti DTP. Kniha také
celkem správně zdůrazňuje výhody PageMakeru vyplývající ze spolupráce s dalšími
produkty od Adobe.
Po seznámení s ovládáním programu následuje kapitola Základy textu a grafiky. V
kapitole o barevných modelech se nejprve obecně zastavíme u RGB, CMYKu, HLS,
abychom se potom dostali k řešení těchto problémů při použití PageMakeru. Po
kapitolách Písmo a text a Objekty se už dostaneme přímo k tvorbě jednotlivých
druhů tiskovin akcidenčních tiskovin (letáky, brožury), knih (kategorie
většinou považovaná za hlavní přednost PageMakeru), tabulek (samostatná
aplikace Adobe Table) i k elektronickému publikování. Jistě užitečné jsou
kapitoly Jak zlepšit výsledek, seznam častých typografických chyb i přehled
klávesových zkratek. Velice podrobná je i část o spolupráci PageMakeru s
dalšími aplikacemi, rady, které formáty souborů a s jakými omezeními se hodí do
PageMakeru přenášet.
Sympatickým rysem knihy je, že přes velké množství informací se autoři nestydí
občas text proložit větou typu "s tímto nemáme větší zkušenosti". Podobné
uživatelské příručky představují přímo konkurenční výhodu jednoho programu
proti jinému (existuje podobná kniha např. o poslední Ventuře?). Ačkoliv zde
totiž najdeme řadu obecnějších kapitol, opět jich není tolik, abych kvůli nim
mohl přiručku doporučit i těm, kdo nejsou uživateli PageMakeru.
Abych ale pouze nechválil: některé obrázky nejsou právě názorné (např. 4
prakticky stejné obrázky na straně 236, kde opravdu není poznat vůbec nic); za
poměrně závažnou chybu potom pokládám i pravopis. Zejména interpunkce ve
vložených větách je notoricky špatná (chybějící čárky) a díky své četnosti budí
dojem spíše neznalosti než přehlédnutí. Tak nějak mi přijde, že v příručce
zabývající se tvorbou knih vadí pravopisné prohřešky více než v manuálu o
Excelu a to zejména pokud se v publikaci můžeme dočíst o významu používání
správného jazyka a o tom, že "mnozí se do počítačové sazby vrhnou pouze s
předchozími poučkami z hodin češtiny".
Nicméně kniha Adobe PageMaker 6.5 CZ patří podle mého soudu na trhu počítačové
literatury rozhodně k tomu lepšímu. Zejména kapitoly o použití dat z jiných
programů, o úpravě barev a o exportu dat z PageMakeru mohou mnoha uživatelům
programu významně pomoci.
(Microsoft Project 98 krok za krokem. Původní příručku vydavatelství Catapult
vydal Computer Press r. 1998, 308 stran + CD-ROM, 275 Kč)
(Pavel Kočička, Zuzana Motyčáková: Adobe PageMaker 6.5 CZ podrobná uživatelská
příručka, vydal Computer Press r. 1998, 272 stran, 280 Kč)
8 1718 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.