Dva Opterony v serveru velikosti 1 U

IBM eServer 325 byl prvním serverem od významného dodavatele, který využívá nový 64bitový procesor AMD Opteron. Spole...


IBM eServer 325 byl prvním serverem od významného dodavatele, který využívá
nový 64bitový procesor AMD Opteron. Společnost IBM jej sice představila již v
červenci loňského roku, ale první dodávky se uskutečnily až koncem roku 2003.
Procesor Opteron a IBM eServer 325 představují pravděpodobně nejefektivnější
způsob přechodu z 32 na 64 bitů. Aplikace, jako například databáze či systémy
pro dolování dat, mohou využít přínosu většího adresovacího prostoru a
64bitových matematických operací 64bitového procesoru.
Díky schopnosti Opteronu simultánně provozovat jak 64bitové, tak i 32bitové
aplikace na příslušném 64bitovém operačním systému můžete nasadit 64bitové
aplikace v případech, kdy je to nutné (a pokud existují), a dále používat
stávající 32bitové aplikace, utility a nástroje bez nutnosti emulace. To prostě
není možné například při použití procesoru Itanium 2.

Standardní vybavení
Kromě procesorů AMD nelze na eServeru 325 z hardwarového hlediska najít nic
výjimečného či neobvyklého. Server nabízí standardní výbavu: jeden zdroj
napájení, dvě gigabitové síťové karty (s čipsetem Broadcom), vestavěné řadiče
ATA a Ultra320 SCSI a CD-ROM mechaniku. Obvyklé jsou také dva rozšiřující
100MHz sloty PCI-X, jeden s plnou a jeden s poloviční délkou. Bohužel stejně
jako většina serverů o velikosti skříně 1 U postrádá eServer 325 redundantní
možnosti hardwarových částí, jako je tomu u větších strojů.
Ukázkový systém obsahoval jeden 40GB ATA/100 disk, tato možnost však není
nabízena u produkčních systémů. Zákazníci mohou zvolit mezi dvojicí pevných
disků ATA (bez podpory výměny za provozu s nejmenší dostupnou kapacitou 40 GB),
nebo mezi hot-swapovými Ultra320 SCSI disky o minimální kapacitě 36 GB.
Server je možné osadit jed-ním či dvěma procesory Opteron s frekvencemi 1,4,
1,6 nebo 2,0 GHz. Námi testovaný systém měl dva 1,6GHz procesory, které
spolupracovaly na základní desce Micro-Star MS-9145. Server dále disponuje
šesti sloty pro 333MHz SDRAM paměti, přičemž maximální kapacita činí 12 GB.
Testovaná verze obsahovala 2 GB RAM.
Co hardwaru chybí? Není toho mnoho, ačkoliv IBM v případě e325 neosadila
proslulý diagnostický systém LightPath, sloužící k identifikaci vadných
komponent pomocí malých LED diod.
Jak jsme již naznačili výše, eServer 325 má omezené možnosti interního ukládání
dat; většina špičkových 1U serverů dnes nabízí tři pozice pro pevný disk,
nikoliv pouze dvě. To může částečně vysvětlovat, proč IBM řadí eServer 325 do
oblasti vysoce výkonných clusterů. V takovém prostředí je největším problémem
často cena za procesor, proto je rozhodnutí IBM ušetřit na dodatečném prostoru
pro ukládání dat rozumné. Přesto je škoda, že Velká modrá nepředstavila další
servery na bázi procesorů AMD s větší kapacitou a rozsahem funkcí.

32 i 64bitově
AMD ráda zdůrazňuje schopnost Opteronu běžet na 32bitovém operačním systému a
tvářit se jako tradiční x86 server, nebo naopak nabootovat 64bitový OS a
provozovat na něm jak 32bitový, tak i 64bitový software, který byl napsán pro
rozšířenou sadu instrukcí AMD64.
K ověření tohoto tvrzení jsme nejprve nabootovali 32bitový SuSE Linux, ověřili
správné fungování operačního systému a hardwaru a poté jsme stejný úkol
zopakovali s použitím 64bitového SuSE Linuxu 8.2. Oba operační systémy
nabootovaly a běžely bezchybně včetně rozličných utilit.
Poté jsme použili betaverzi Microsoft Windows XP určenou pro architekturu
AMD64. Operační systém se nainstaloval na eServeru 325 okamžitě a rozpoznal
veškerý hardware včetně procesorů, síťových karet a USB portů.
Betaverze Windows XP však postrádá klíčové funkce, zejména pak .Net. Přesto
jsme mohli na serveru současně provozovat 32 a 64bitové aplikace poskytnuté
firmou Microsoft. Na serveru také běžel šest týdnů standardní web na bázi ASP,
a to bezchybně, což dokazuje stabilitu hardwaru i softwaru.
Neprovedli jsme výkonnostní testy, ale v 32bitovém režimu nebo při provozu
32bitových aplikací pod 64bitovým operačním systémem se nám výkon eServeru 325
zdál srovnatelný s 32bitovým serverem osazeným dvěma procesory Xeon s frekvencí
1,6 GHz. Dostupné jsou pochopitelně i mnohem rychlejší procesory Xeon; pokud
ale někdo hledá špičkový 32bitový výkon, pak by neměl uvažovat o Opteronu.
Bohužel IBM k ukázkovému serveru nedala žádné nástroje pro správu, nicméně
daughterboard (dceřiná deska) serveru obsahuje dobrý procesor pro správu
systémů, jenž umožňuje vzdálenou správu přes LAN nebo sériový port. Co se týče
karty pro správu, odvedla IBM dobrou práci používání je snadné a adekvátní pro
správu serveru v clusteru, i když by bylo pěkné mít k dispozici dedikované
ethernetové rozhraní namísto využití stejných portů, které používá i operační
systém.

Velký obraz
Je škoda, že na trhu není dostatek strojů pro testování a vzájemné porovnání
nabídek různých výrobců. Větší nabídka hardwaru na bázi procesorů Opteron by
zlepšila konkurenceschopnost této životaschopné alternativy 32bitových
procesorů Xeon a 64bitových procesorů Itanium 2 od firmy Intel.
Otázky týkající se použitelnosti či dlouhodobých výhod architektury AMD64 a
procesoru Opteron lépe zodpovídají předchozí informace v Computerworldu. Pokud
se týče kvality implementace architektury procesoru, IBM eServer 325 se vydal
správnou cestou, což dokazují jeho 32 a 64bitové funkce, schopnost běžet
okamžitě na betaverzi Windows, stejně jako jeho stabilní provoz.
S důkladnější analýzou však musíme vyčkat, dokud se na trhu neobjeví více
serverů na bázi AMD, nebudou dokončeny 64bitové edice Windows XP a Windows
Server 2003 a dokud nebudou běžně dostupné komerční aplikace pro platformu
AMD64. Vzhledem k nedostatku informací od hlavních dodavatelů hardwaru a
softwaru kromě firmy Sun, která bude portovat na tuto architekturu Solaris není
příliš zřejmé, kdy bude k dispozici více produktů schopných využít schopnosti
AMD64.

Jak jsme testovali
IBM nám dala k dispozici pozdní předprodukční variantu eServeru 325, kterou
prezentovala jako identickou s produkčními systémy, s výjimkou menšího pevného
disku (40GB ATA) a některých kosmetických rozdílů. Na systému byly
předinstalovány dvě verze SuSE Linuxu 8.2 32bitová a 64bitová. Testovací server
obsahoval dvojici procesorů Opteron 1,6 GHz, 2 GB RAM a jeden pevný disk ATA.
K ověření schopnosti Opteronu běžet na 32bitovém operačním systému a tvářit se
jako tradiční x86 server, nebo naopak nabootovat 64bitový OS a provozovat na
něm jak 32bitový, tak 64bitový software, který byl napsán pro využívání
rozšířené sady instrukcí AMD64, jsme nejprve nabootovali 32bitový SuSE Linux.
Následně jsme ověřili správné fungování operačního systému a hardwaru, poté
jsme stejný úkol zopakovali s použitím poskytnutého 64bitového SuSE Linuxu 8.2.
Pod 64bitovým Linuxem jsme napsali a zkompilovali několik krátkých programů v
jazyce C s použitím GCC (GNU Compiler Collection), které ověřily, že systém
skutečně běží v 64bitovém režimu a využívá 64bitové ukazatele, rozšířené
registry a instrukční sadu procesoru Opteron.
Druhá fáze testů zahrnovala první betaverzi Windows XP 64-bit Edition, build
1069. Betaverze byla instalována přímo z bootovatelného CD a rozpoznala veškerý
hardware serveru. Po instalaci Windows XP jsme spustili několik 32bitových a
64bitových aplikací včetně 64bitové verze aplikace Outlook Express a 32bitové
verze SQL Serveru 2000. Raná betaverze Windows XP neobsahuje .Net Framework či
jiné .Net funkce, avšak zahrnuje IIS.
K vyzkoušení dlouhodobé stability hardwaru jsme přesunuli produkční webové
stránky na IIS a provozovali je na serveru po dobu šesti týdnů. Systém nikdy
nehavaroval ani nezamrzl, dokonce ani během zátěže webových stránek uměle
generované pomocí softwaru SiteLoad od firmy Rational.

IBM eServer 325
+provoz 32 a 64bitových aplikací současně, stabilita, konstrukce skříně
-možnosti redundance
Prodejce: IBM ČR, www.ibm.cz
Cena (bez DPH): základní systém s jedním procesorem a 1GB RAM stojí 3 299
dolarů. Nejdostupnější produkční systém: 5 237 dolarů (se dvěma procesory
Opteron 1,6GHz, 2 GB RAM, jedním ATA diskem s kapacitou 80 GB)
Platformy: SuSE Linux 8.2 (32bitový), SuSE Linux for AMD64 (64bitový),
Microsoft Windows
Záruka: 3 roky
Servis: u zákazníka, do následujícího pracovního dne

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.