Dvaadvacet monitorů velikosti XXL

Po dvojici již dříve uvedených srovnávacích testů monitorů zaměřených spíše na domácnost a kancelářské použi...


Po dvojici již dříve uvedených srovnávacích testů monitorů zaměřených spíše na
domácnost a kancelářské použití se dnes představuje další skupina těchto
neopomenutelných periferií. Vzhledem k rozměrům obrazovek od 19 " výše je
jednoznačně určena pro velmi náročné uživatele, pracující běžně ve vysokých
rozlišeních. Těmi mohou mimo jiné být i lidé zabývající se elektronickou sazbou
DTP, různými grafickými nástroji CAD/CAM nebo i uměleckou grafikou.
Pro zmíněné náročné účely se jako hlavní reprezentanti časem ustálily monitory
s rozměrem úhlopříčky 21". Protože však nepatří cenově mezi nejlevnější modely,
začínají se v uvedených oblastech činností prosazovat i monitory s úhlopříčkou
o 2 " menší, tedy s hodnotou 19 ". Ty jsou navíc velmi často výrazně levnější,
aniž by přitom příliš zaostávaly technicky, ať z hlediska frekvenčních
parametrů či dostupných rozlišení, nebo dalších parametrů, jako jsou korekce
obrazu atd. Pokud se navíc uživatel spokojí s rozlišením pouhých 1 600 x 1 200
bodů, vystačí ve všech testovaných případech pohodlně právě s touto menší
kategorií.
Poměrně dynamický rozvoj 19" kategorie je také důvodem, proč dnes uváděný test
má nejpočetnější právě tuto skupinu monitorů. Zatímco se modely s 19"
úhlopříčkou obrazu snaží v některých případech především díky svým prodejním
cenám dostat i do domácností, je větší kategorie, tedy s úhlopříčkou 21 ",
daleko více zaměřena na profesionální nasazení. Tomu kromě technických
parametrů odpovídají i ceny a navíc nabídka těchto modelů na trhu je již
poněkud skromnější, jak mimochodem ukazuje i náš test.
Jako jistá rarita pak v návaznosti na větší typ monitorů vystupuje další stupeň
velikosti obrazovky, a to 22 ". Ta je ovšem v tomto testu reprezentována pouze
jediným zástupcem, byť je známo, že není na našem trhu osamocen. To je také
důvodem, proč v rámci této největší kategorie chybí srovnání a jde spíše o
představení nového modelu, respektive o porovnání s klasikou o úhlopříčce 21".
Společným rysem pro všechny testované monitory je ale bezesporu snaha výrobců o
použití nejmodernějších technologií obrazovek, co nejvyšších dostupných
frekvencí apod.
Ať již uživatel vystačí s kterýmkoli dnes testovaným modelem, je oproti
předchozím testům (15 " a 17 ") patrné, že i ty nejlevnější a nejjednodušší
monitory z kategorie 19 " a 21 " jsou daleko lépe vybaveny z hlediska možností
korekcí parametrů obrazu a často je navíc jejich součástí také rozhraní typu
USB. To ve většině případů kromě jinak standardního větvení rozhraní USB
dovoluje i softwarové řízení parametrů monitoru z počítače. Naopak naproti
dříve testovaným rozměrům 15 " a 17 " se v těchto kategoriích daleko výrazněji
prosazuje orientace na obraz a jeho kvalitu. Naopak až na jeden případ v podobě
volitelné podpory zvuku tentokrát testované monitory zcela postrádají
multimediální vybavení.
Při detailnějším pohledu do jednotlivých kategorií lze dospět k několika
základním charakteristikám. Tak například u monitorů s úhlopříčkami 19 "
dominu-jí dle našich výsledků frekvenční parametry v horizontálním směru s
hodnotami okolo 96 kHz. V několika případech se však vyskytují i mnohem lepší
parametry, což se mimo jiné projevuje také na dostupných rozlišeních a
vertikálních obnovovacích frekvencích. Z hlediska použitých typů obrazovek sice
převládají klasické konstrukce Delta, avšak objevují se už i progresivnější
modely s technologií Trinitron. Potěšující je, že ve všech těchto případech jde
o poslední verze obrazovek s téměř plochým stínítkem. Ve vztahu k emisním
limitům již nebyl v testu zaznamenám jediný účastník, který by nevyhověl
alespoň certifikaci dle TCO95. Jako vstup signálu až na několik výjimek, kdy
jako alternativa slouží BNC konektory, dominuje standardní VGA rozhraní, které
z hlediska další konektivity doplňuje zmíněné USB rozhraní.
Pohled do vyšší, "královské" kategorie ukazuje na častější používání maximální
vertikální frekvence nad 100 kHz. To samozřejmě zaručuje v příslušných
případech dostupná rozlišení i výrazně vyšší než klasických 1 600 x 1 200 bodů.
Menší počet účastníků této skupiny zároveň znamená i vyšší procento použití
moderních obrazovek typu Trinitron, které jsou schopny uspokojit kvalitou
obrazu i velice náročné uživatele. I zde k nim neodmyslitelně patří splnění
certifikace dle TCO. Kromě vstupu signálu prostřednictvím VGA konektoru jsou
standardně k dispozici i konektory BNC. Poněkud méně často je zastoupeno USB
rozhraní a ovládání parametrů jejich prostřednictvím.
Model z nové 22" kategorie pak jednoznačně ukazuje na využívání nejmodernější
technologie obrazu Trinitron s plochou obrazovkou špičkových frekvenčních
parametrů, zajišťujících kromě vysokých dostupných rozlišení i stabilní
ergonomický obraz ve všech pracovních režimech.
Společné rysy
Společnými parametry ve všech třech skupinách jsou bohaté nabídky obrazovkových
menu, které kromě kompletního nastavení geometrie obrazu mnohdy nabízejí i
korekční nástroje pro potlačení moaré, nastavení linearity a některých dalších
speciálních funkcí. V uvedených případech (viz poznámky v tabulkách hodnot)
bude pro uživatele velice příjemné i softwarové ovládání prostřednictvím USB
rozhraní, které jednak zcela dokáže nahradit ovládání přímo na monitoru a je
navíc mnohdy daleko lépe ovladatelné než obrazovkové menu. Z hlediska zákazníka
se prakticky ve všech případech ustálila záruční doba na délce tří let, což je
podle našich zkušenos-tí postačující na projevení se případných závad. Naopak
dosti odlišné jsou v jednotlivých případech cenové relace. Ty jednak odrážejí
kategorii toho kterého monitoru a jednak samozřejmě kromě použité technologie
obrazu i ocenění značky výrobce.
Stejně jako v minulých případech je i tentokrát pro hodnocení parametrů použita
metoda vážených součtů, která je schopna postihnout vlivy různých technických
parametrů a vzhledem k nim samozřejmě i zmíněné ceny a záruky. Používaná metoda
hodnocení pracuje s ideálem, který by představoval zisk 100 bodů, a to jak v
dílčích, tak i v celkovém hodnocení. Zatímco v některých případech je ideál
opět pevně dán teoretickou hodnotou (například viditelná úhlopříčka), je u
většiny parametrů získáván jako minimum, respektive maximum z reálně naměřených
či získaných hodnot. Protože však jde o monitory určené pro náročné podmínky,
je v tomto případě značně preferována kvalita obrazu před cenou, přičemž ve
větší testované kategorii 21" a 22 " je význam ceny ještě nižší.
Vyhodnocení
Z výsledků testů je zřejmá jednoznačná převaha kvalitních výrobků,
poskytujících vysoké technické parametry, i když jsou do jisté míry
znevýhodňovány vysokými pořizovacími náklady. Naopak monitory nabízející spíše
pouze průměrné vlastnosti, které by se bezesporu vyjímaly svými parametry spíše
v kategoriích 17" monitorů, se tentokrát do čela startovního pole
neprobojovaly, byť pro ně hovoří výrazně nižší pořizovací cena.
9 2016 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.