Dvakrát o Wordu 2000

Nástup kancelářského balíku MS Office 2000 sice nebyl a není tak razantní jako nástup jeho předchůdců (verze 7 a ve...


Nástup kancelářského balíku MS Office 2000 sice nebyl a není tak razantní jako
nástup jeho předchůdců (verze 7 a verze 97), ale to rozhodně není důvodem k
tomu, aby na takovouto novinku zanevřela naše nakladatelství.
Mezi prvními, kdo přinesl svoji publikaci k oběma stěžejním aplikacím MS Office
(k Wordu a k Excelu), byla Grada. Již na Invexu se představila se svými dvěma
edicemi s elementárnější, pojmenovanou Snadno a rychle a s důkladnější (ale jen
o něco málo) řadou Podrobný průvodce začínajícího uživatele.
Pro nováčky
Tenčí brožurka, čítající se vším všudy 140 stran, je napsána standardním stylem
a postupuje od základů až k zajímavějším možnostem. Pochopitelně se v ní
dozvíte pouze ty nejnutnější informace, ostatní je na uživateli a jeho ochotě
se samovzdělávat (čemuž ale kniha dá dobrý základ).
V jednotlivých kapitolách se seznámíte s používanými termíny, s uložením a
otevřením dokumentu, s tiskem. Druhá část představí práci s textem (vkládání,
bloky, funkce najdi a nahraď) a poté se naučíte formátovat písmo (řez,
velikost, barva), přičemž se dozvíte i o nastavení jazyka a o dalších
vlastnostech písma (animace). Pak rozšíříte vědomosti o formátování odstavce a
oddíly.
Samostatná kapitola je věnována šablonám (4 stránky). Na to navazuje kontrola
pravopisu s automatickými opravami a s tezaurem. Poslední dvě kapitoly popisují
práci s obrázky (vložení a editování, WordArt) a s tabulkami (vytvoření,
sloučení a odstranění buněk, zarovnání textu).
Udivilo mě, že se autoři nejprve zmiňují o uložení dokumentu a teprve poté
vysvětlují, jak Word spustit. Rovněž mi nepřipadá vhodné hned na začátku
vysvětlovat, že dokument se ukládá s příponou DOC. Taková informace může
uživatele spíše zmást, vždyť začátečník se s příponami vůbec nesetkává (typ
souboru si jednotlivé aplikace doplňují zcela automaticky). Toto také platí pro
tisk dokumentu do souboru (strana 22), kde se autoři odkazují na příkazový
řádek a příkaz COPY /B. V dnešní době se ohánět v takto pojaté knize pro úplné
začátečníky příkazovým řádkem, je trochu mimo. V kapitole o editování bych
podtrhl, jaký je rozdíl mezi psacím strojem a Wordem a pozdržel se více u
jednoduchých operací rozdělení odstavce, vložení prázdného řádku, přepnutí
klávesnice (i když to je otázka systému Windows a ne Wordu). U tabulek autoři
abstrahovali od možností jednoduchých matematických operací s daty i od
možnosti vložit tabulku z Excelu (propojení).
Na druhou stranu nalezneme v knize mnoho cenných rad (klávesové zkratky,
upozornění na možné chyby apod).
Domnívám se, že pro úplné začátečníky by text mohl být více "vyprávěn", měl by
být čtivější, průhlednější. Kniha je psána spíše jako popis jednotlivých
nabídek a ne jako popis důležitých operací. Právě proto si myslím, že není
příliš vhodná pro naprosté laiky (např. kapitola o oddílech popisuje dobře co
to je oddíl, ale nováčka především zajímá, kdy jej má použít různé orientace a
velikosti papíru v jednom dokumentu, různá záhlaví v jednom dokumentu apod.).
Pro skoroborce
Druhá o 100 stránek tlustší kniha je psána v Gradě velmi oblíbenou formou
rozmluvy "žáka a učitele". Otázky jsou srozumitelné a odpovědi výstižné. A čemu
nás to oba naučí? Struktura knihy je velmi podobná příručce předchozí. Po Úvodu
se hovoří o uživatelském nastavení dozvíte se, jak upravit panely nástrojů a
jak nadefinovat novou klávesovou zkratku. Nové jsou i kapitoly Word a
elektronická pošta (4 stránky o Outlooku) a Grafy (ta popisuje doplněk Office
Microsoft Graph).
Mrzí mě, že i v této podrobnější knížce chybí v kapitole o tabulkách zmínka o
matematických operacích.
Jedna věc mě zarazila. Některé odstavce jsou v obou knihách naprosto stejné. Že
by autoři (jsou různí!) mysleli tak naprosto stejně a používali naprosto
shodnou větnou stavbu?
V porovnání s předešlou knihou se mi text zdál podstatně průhlednější a
čitelnější. Pokud bych si tedy mohl vybrat, na celé čáře vyhrává druhá
publikace. Je lépe napsaná, obsahuje mnohem více informací. A člověk nemá
šetřit na nepravém místě, většinou mu to přijde mnohem dráž...
A nakonec ještě jedna poznámka. Nevím, zdali je pro popisovaný produkt
lichotivé, že kniha byla napsána a zformátována ve verzi silně postarší ve
verzi 7 (resp. 95), tedy ani nikoli ve verzi předchozí 97.
(Michal Palas, Jan Pechar: Word 2000 edice Snadno a rychle, Grada Publishing,
Praha 1999, stran 140, cena 89 Kč)
(Jan Pecinovský, Jan Pech: Word 2000 Podrobný průvodce začínajícího uživatele,
Grada Publishing, Praha 1999, stran 240, cena 195 Kč)
0 0172 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.