Dvě 3D Studia v kostce

3D Studio si u nás nalezlo celou řadu příznivců a tomu odpovídá i relativně velké množství publikací, které na to...


3D Studio si u nás nalezlo celou řadu příznivců a tomu odpovídá i relativně
velké množství publikací, které na toto téma v češtině vyšly. Na rozdíl od řady
dříve vydaných titulů se však dnes představovaná kniha příliš nezabývá
samotnými základy používání 3D Studia, ale zaměřuje se na to, jak co nejlépe
provádět složitější vizualizace a animace. Na knihu lze také nahlížet jako na
pomůcku, která poslouží pro orientaci ve 3D animačních systémech a nástrojích
virtuálního počítačového světa.
V první části knihy sice najdete popis filozofie programu a prvků uživatelského
rozhraní, ale uváděný rychlokurz základů práce s programem je potřeba chápat
spíše jako shrnutí problematiky, vyžadující jisté předběžné znalosti
programu(ů). Tento zhuštěný popis funkčnosti obsahuje řadu informací a spíše
než pro samotnou výuku se hodí pro zopakování řídce používaných částí programu.
Pro čtenáře-uživatele budou mít největší přínos části popisující zajímavé
postupy modelování a zpracování modelů. Důležité je, že se nejedná o pouhý
popis jednotlivých funkcí, ale o ukázku toho jak se dopracovat k nějakému
"komplikovanějšímu" modelu, resp. efektu. Autoři ukazují, jak si poradit s
objekty typu dveře, okna, schody, stromy a jak co nejlépe použít pro tyto
objekty materiál a provést animaci. Dočtete se třeba, jak připravit terén a jak
ho osadit stromy anebo jak využít materiálovou mapu s cihlovým vzorem.
V části zabývající se modelováním je mimo popisu základních modelovacích funkcí
věnován širší prostor plochám, jejich parametrům, editaci a zpracování hran
objektů. Samostatná kapitola pak pojednává o tzv. NURBS modelování. Do teorie
modelování a počítačové grafiky vás zavede kapitola týkající se zvýšení
produktivity práce s programem. Teoretické pasáže jsou však vybrány čistě
účelově, s minimem matematického aparátu. Jediným nedostatkem publikace je
fakt, že některým operacím by spíše příslušel jednoduchý obrázek než
několikařádkový popis. Celkově lze však knihu hodnotit jako zdařilou a pro
uživatele 3D Studia přínosnou. Její součástí je navíc CD-ROM obsahující téměř
dvě hodiny ukázek postupů a triků, které autoři vybrali na základě
nejčastějších dotazů uživatelů 3D Studia VIZ i MAX.
(Jiří Staněk, Roman Miler: 3D Studio VIZ R3i a 3D Studio MAX R3 efektivně,
vydal Koop, České Budějovice 2000, 274 stran, 349 Kč, součástí je CD--ROM)
1 0445 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.