Dvě málo známé služby

Dnes se podíváme na dvě méně známé služby sítí GSM. Předem podotýkám, že tyto služby spolu nemají nic společn...


Dnes se podíváme na dvě méně známé služby sítí GSM. Předem podotýkám, že tyto
služby spolu nemají nic společného snad jen to, že jsou obě zdarma.
Fixed Numbers Dialing
Tato služba umožňuje omezit okruh čísel, na která bude možné volat z dané SIM
karty a tedy z příslušného telefonu. Jak je z této definice zřejmé, služba má
smyl v případě, že uživatel a majitel telefonu není tatáž osoba. Jinými slovy
je určena především pro firmy.
Pro tento účel je na každé SIM kartě ještě speciální telefonní seznam, ve
kterém jsou evidována povolená čísla. Kapacita tohoto seznamu se liší u každé
série SIM karet, ale obvykle je k dispozici asi 20 míst. Seznam je chráněn
pomocí kódu PIN2, který je nutné zadat při každé úpravě jeho obsahu. PIN2 je
také vyžadován při aktivaci a deaktivaci této funkce.
Nyní se dostávám k tomu nejdůležitějšímu v jakém tvaru je třeba zadávat údaje
do tohoto seznamu povolených čísel. Položky tohoto seznamu je totiž třeba
chápat spíše jako "seznam povolených začátků čísel". Čili, pokud do seznamu
pevné volby uvedete jako číslo "0800", povolí telefon všechny hovory na čísla,
která začínají na 0800. To však nebrání uživateli v tom, aby do seznamu zadal
číslo celé, např. "02 12345678". Telefon by sice dovolil volat na číslo, které
by pokračovalo ještě dalšími číslicemi, ale takové pochopitelně nikdy existovat
nebude. V této souvislosti zmíním jednu důležitou poznámku: pokud zadáte do
seznamu číslo v této podobě, bude je nutné v této podobě také vytáčet. Pokud
byste je vytáčeli například v podobě +420 2 12345678, bude hovor odmítnut. To
platí pochopitelně i obráceně.
Jedním z vedlejších efektů zapnutí pevné volby je, že není možné nastavovat a
měnit přesměrování. Jelikož je služba zcela v režii SIM karty, není potřeba
žádná podpora na straně sítě. Z tohoto důvodu není možné tuto službu ani nijak
zpoplatnit.
Při vytváření seznamu pevné volby je možné (stejně jako u běžného telefonního
seznamu) ke každému číslu přiřadit také jméno. Některé telefony totiž umožňují
po zapnutí pevné volby namísto telefonního seznamu zobrazovat položky seznamu
pevné volby. Jiné telefony (např. Nokia) ale vždy budou ukazovat běžný
telefonní seznam, takže uvádění jmen v tomto seznamu je v podstatě zbytečné.
Pokud jde o podporu této služby na českém trhu, až na jednu výjimku je k
dispozici všem uživatelům. Onou výjimkou jsou předplacené Go karty od EuroTelu.
Ty mají totiž (z důvodu nastavení cenového limitu) zablokované funkce založené
na PIN2. Dalším důvodem je, že tato paměťová místa na SIM kartě jsou u Go karty
použita pro seznam čísel, na která je možné volat i bez kreditu. Jestli se bude
tento problém týkat i předplacené karty Českého Mobilu, není zatím známo.
Na straně telefonu je vyžadována podpora funkcí GSM Phase II. Všechny novější
telefony těmito funkcemi disponují.
Cell Broadcasting
V telefonních sítích se většinou setkáváme s komunikačními vztahy 1 : 1, tedy
jeden komunikuje s jedním. Služba Cell Broadcasting zajišťuje vysílání
informací, které mohou přijímat všechny telefony v dosahu. Informace, které
jsou takto šířeny, jsou vždy přiřazeny k jedné buňce a přijímány všemi
telefony, které jsou k této buňce připojeny. Jelikož však buňky bývají velmi
malé, vysílá se obvykle stejný obsah do více buněk v okolí. Hlavní využití této
služby je tedy v šíření lokálních informací (např. dopravního zpravodajství).
Informace jsou dokonce zasílány na několika logických kanálech. Tyto kanály je
možné vyvolávat pomocí čísel nebo pomocí názvů, neboť obsah jednotlivých kanálů
byl standardizován. V praxi však můžete zapomenout na všechny kanály kromě
kanálu 0, který bývá označován jako index.
V menu mobilního telefonu bývají tyto služby skryty pod položkami jako je
"informace ze sítě", "lokální informace" nebo "informace o buňce". Standardně
je tato funkce vypnuta, neboť mírně zvyšuje spotřebu energie.
Pokud jde o praktické využití, příliš mnoho příkladů se říci nedá. V síti
Paegas sice před několika lety běžel pilotní projekt, kdy se takto rozesílaly
informace o restauracích v okolí, ale ve vší tichosti byl zase ukončen. Nyní se
lze s touto službou setkat občas v okolí firemních prodejen a na různých
veletrzích a výstavách, kde obdržíte zprávu typu "EuroTel vás vítá" nebo
"Přijďte se podívat do pavilonu Z". Čas od času je takto omylem vysíláno číslo
buňky (případně jiné servisní informace), pokud operátor něco testuje nebo
testoval (a zapomněl odstranit). V jedné z německých sítí se takto vysílá
lokální předčíslí pevné sítě, kam je možné následně volat se slevou.
0 0721 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.