Dvě značky, které klamou

Děje se to stále znovu a znovu: Opakovaně věříme zjednodušeným poselstvím obchodních značek. X stabilní software, ...


Děje se to stále znovu a znovu: Opakovaně věříme zjednodušeným poselstvím
obchodních značek. X stabilní software, Y slušný politik, Z špičková
elektronika. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy. Já jsem spíše nedůvěřivý.
Jedna značka, která podle mých zkušeností vyvolává negativnější pocity, než by
si zasloužila, má s informačními technologiemi jen málo společného. Její síla
je však obrovská. Jde o jméno země. Po jeho vyřčení jsem často čelil otázkám:
Není to nebezpečné? Byly hotely moc špinavé? Doprava tam funguje?
Zdá se, že značka Mexiko vyvolává dnes u obecné populace spíše nedůvěru.
Bezpečnost těžko hodnotit. Neznám ale osobně nikoho, kdo by tu měl problémy.
Levné hotely, které jsme navštívili, byly čisté. V dálkových autobusech
nechyběly toalety a v městské dopravě se tam věřte nebo nevěřte většinou
nestojí, ale sedí.
Hodnota druhé značky, o které tu bude řeč, je odhadována na několik miliard
amerických dolarů. Zřejmě vzbuzuje pozitivní očekávání. Její název tu však
nehledejte: Abychom byli objektivní, museli bychom spolehlivost značek rozebrat
daleko podrobněji. Ne jen na dvou produktech: Na problematicky ostřící kameře a
na mobilním telefonu nezvládajícím příjem SMS. Protože první trabl souvisí se
zoomem, změřili jsme jeho hodnoty. A hle! Místo v reklamě a v manuálu
avizovaného zoomu 25 byla dosahovaná hodnota jen 20. Po odborné opravě 18. Asi
smůla na kus. Změřili jsme tedy kameru z jiné série stejné modelové řady. Byla
už opravená. Zoom 18. V servisním středisku se tvářili udiveně. A jak jste to
proboha měřili?
Telefon s logem za několik miliard fungoval dobře až do chvíle, než měl
přijmout první dlouhou SMS. Tyto zprávy jsou při přenosu rozdělovány na SMS
běžné délky a telefony, které je nepodporují, je tak zpravidla i zobrazí.
Dotyčný telefon k problému přistupuje jinak: Došlé zprávy zobrazí jako prázdné.
A reakce z firmy? Nový firmware není třeba, telefon dlouhé SMS nepodporuje, a
tak je vše v pořádku.
Závěr? Pozitivní známost značky pro mě znamená především to, že si firma
(člověk, země) umí budovat image. Otázka pak zní: Nakolik je pro mě tahle její
schopnost důležitá?

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.