E-aktivity táhnou IBM vpřed

IBM a e-business to je spojení, které funguje. Jako jeden z prvních a snad nejhouževnatějších propagátorů nového zp


IBM a e-business to je spojení, které funguje. Jako jeden z prvních a snad
nejhouževnatějších propagátorů nového způsobu obchodování nezůstává pozadu v
uvádění nových produktů a iniciativ.
Začneme u produktů. Konec září znamená start verze 5.1 ICMS (Integrated
Customer Management System), systému správy vyúčtování a řízení vztahů se
zákazníky určené telekomunikačním společnostem. Tato zatím poslední verze
obsahuje řadu nových funkcí a inovací. Např. nástroje jako Package Builder a
Customer Hierarchy Builder, komunikující s uživatelem prostřednictvím
grafického rozhraní, umožňují rychlé zavádění nových cen či flexibilní
přidělování slev těm zákazníkům, kteří splní určitá definovaná kritéria. Dále
zavádějí efektivnější systémy vyúčtování s možností vyhotovení podrobných
výpisů. Novinkou je propojení ICMS se stránkami operátora. Jeho zákazníci tak
získávají další cestu k informacím o stavu účtu, příležitost k provádění
elektronických plateb a přístup k objednávkám služeb nabízených operátorem.
Díky podpoře XML lze ICMS propojit s dalšími aplikacemi či externími systémy.
IBM však nedává peníze jenom do vývoje nových produktů. Mezi její další
aktivity patří např. 65milionová investice, kterou by měla uskutečnit během
následujících 18 měsíců v Evropě v rámci iniciativy Web Integrator. Tato
iniciativa vzešla z celosvětové strategie IBM zaměřené na spolupráci s předními
vývojáři, konzultanty, systémovými integrátory a poskytovateli internetových
služeb. V Evropě hodlá kooperovat jak s pobočkami amerických firem (Agency.com,
Organic), tak s čistě evropskými subjekty, jako je belgický Icon Medialab či
britský Nettec. Vedle vývojových center v Německu a Anglii dojde k ustavení
specializovaných prodejních a konzultačních týmů ve dvaceti evropských zemích.
0 2711 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.