E-business je rychle přijímán českými podniky

V souvislosti s blížící se výstavou ComNet, která je vlastně prvním vrcholem sezóny v českém IT, jsme položili ně...


V souvislosti s blížící se výstavou ComNet, která je vlastně prvním vrcholem
sezóny v českém IT, jsme položili několik otázek panu Gunnaru Küchlerovi. Co
můžete očekávat od letošního ročníku této výstavy informačních a
telekomunikačních technologií a jak on sám hodnotí současnou situaci v oblasti
komunikací to se dovíte v následujícím krátkém rozhovoru.
Pane Küchlere, mohl byste zhodnotit přínos ComNetu za minulá léta a jeho vývoj
v ČR? Myslíte si, že jeho úroveň ještě roste? V čem?
Jak víte, působíme ve velmi rychle se rozvíjejícím průmyslu, v němž i nedávné
inovace dnes působí někdy až archaicky. ComNet Prague jako nejdůležitější
výstava v oblasti profesionálních informačních a komunikačních technologií v
České republice se vždy snaží nastavit těmto trendům zrcadlo. Během uplynulých
7 let naše výstava prezentovala nejnovější řešení v oblasti informačních
technologií, ukázala možný směr, jakým se mohou vydat firmy všech velikostí a
průmyslových odvětví, a dala vodítko samotným uživatelům. Podle mého názoru
úroveň veletrhu pravidelně roste. Návštěvnost a kvalita poskytovaných služeb
každoročně převyšují předcházející ročníky a zájem zúčastnit se veletrhu je rok
od roku větší.
Komu je podle vás tato výstava určena?
ComNet Prague je příležitostí pro všechny manažery, podnikatele, technické
specialisty a další klíčové pracovníky ze všech průmyslových sektorů a
veřejných organizací, kteří rozhodují o komunikačních strategiích pro příští
dekádu. Letos očekáváme vedle tradiční klientely více zájemců z oblasti malých
a středních společností a nové firmy orientující se na služby na Internetu.
Dále potom předpokládáme zájem ze strany producentů z oblasti nových médií a
lidí s rozhodujícím vlivem v podnikové sféře.
Co si myslíte, že se v letošním roce stane ústředním tématem?
Jmenovatelem celé výstavy se jednoznačně stane Internet. Mezi nejčastější
témata veletrhu ComNet Prague 2000 budou patřit komunikační technologie
rozšiřující internetové příležitosti včetně elektronického obchodování a
internetové telefonie. Jako jediná událost typu business-to-business v oblasti
informačních a komunikačních technologií v ČR bude ComNet Prague nejlepší
platformou k diskuzi na téma obchodování po Internetu.
Jak byste obecně zhodnotil vývoj komunikačních technologií za poslední období?
V našem průmyslu dochází k mnohem rychlejšímu vývoji, vzájemnému propojování a
integraci, než se původně očekávalo. Rozvoj elektronického bankovnictví,
neomezené spojení pomocí mobilních telefonů, podnikové systémy operující s
informacemi v reálném čase a samozřejmě Internet demonstrují v současné době
vyspělost a potenciál informačního a komunikačního odvětví.
Co považujete za specifikum českého trhu, myslíte si, že je od toho světového
výrazně odlišný?
Celoevropským trendem je otevření trhu poskytovatelům telekomunikačních služeb.
Tento vývoj ovlivnil i český trh a situace na českém trhu s telekomunikacemi se
v současné době rychle mění. České firmy chápou, že komunikace a informační
technologie dokáží rozvinout jejich podnikatelské aktivity. Efektivní a účinná
komunikace ušetří společnostem mnoho zdrojů a přinese jejich podnikání další
přidané hodnoty. Český trh s informačními a komunikačními technologiemi je
nejrozvinutější v rámci střední a východní Evropy jeho struktura se nejvíce
blíží západoevropským standardům. Zároveň má Česká republika vysoký potenciál v
technicky zaměřených a vzdělaných lidech, což je do budoucna ta nejlepší
konkurenční výhoda.
Jak byste zhodnotil úroveň českého e-businessu a oblasti telekomunikací?
V oblasti telekomunikací firmy více investují do nových zařízení, zvyšuje se
úroveň poskytovaných služeb, pokračuje digitalizace systému a využívání
mobilních telefonů. Telekomunikace jsou nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým
segmentem v České republice. Zároveň v ČR dochází k neobyčejně rychlému rozvoji
Internetu, datových komunikací a bezdrátových řešení. E-business, který nedávno
začal fungovat ve Spojených státech a v západní Evropě, je rychle přijímán
mnoha českými podniky. Věřím, že nástup obchodování typu business-to-business
bude v oblasti elektronického obchodování v České republice teprve prvním
krokem.
Co považujete za následující stupeň vývoje v komunikacích, jakým směrem se
budou ubírat, v čem vidíte největší překážky, které bude nutno překonat?
Sektory internetového businessu, síťových technologií a mobilních komunikací
budou i nadále hlavním motorem rozvoje průmyslu informačních a komunikačních
technologií. Jejich vzájemné propojování a integrace je určujícím směrem pro
další rozvoj informační společnosti. Dojde ke sblížení mobilních telekomunikací
s Internetem prostřednictvím technologie WAP. Dalším krokem bude propojení
počítačově-komunikačního sektoru se světem médií. Postupná liberalizace českých
telekomunikací a digitalizace telefonní sítě bude přitom nástrojem realizace
nejmodernějších služeb v tomto propojeném systému.
0 1365 / wepn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.