E-business před soudem?

Nový zákon o ochraně osobních údajů, který začne platit 1. června a který je vytvořen v souladu se zásadami EU, pr...


Nový zákon o ochraně osobních údajů, který začne platit 1. června a který je
vytvořen v souladu se zásadami EU, pravděpodobně nenadchne společnosti
zabývající se elektronickým obchodováním, ani ty, které připravovaly registry
dlužníků (úvěrové registry).
Pro dohled nad ochranou osobních údajů občanů se zřizuje Úřad pro ochranu
osobních údajů, jehož předsedu bude jmenovat prezident republiky na návrh
Senátu ČR.
Zákon umožňuje zpracovávat osobní údaje o občanech, tedy takové údaje, na
jejichž základě lze přímo či nepřímo zjistit identitu osoby, jen v souladu s
účely, ke kterým byly tyto údaje shromážděny. Citlivé údaje, tedy údaje, které
vypovídají o národnostním či rasovém původu osoby, jejích politických
postojích, členství v organizacích, náboženském přesvědčení, filozofických
názorech, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě, lze
shromažďovat jen se souhlasem dané osoby.
Výjimku ze zákona mají zpravodajské služby, Policie ČR, ovšem jen pro účely
odhalování trestné činnosti, Ministerstvo financí ČR (odbor zabývající se bojem
se špinavými penězi), Národní bezpečnostní úřad při provádění bezpečnostních
prověrek (ty se však dějí se souhlasem prověřovaných) a Ministerstvo vnitra ČR
při vydávání krycích dokladů a při činnosti útvaru inspekce ministerstva vnitra.
Velice diskutabilní tak ve světle nového zákona budou právě nejsofistikovanější
možnosti, které nabízí elektronické obchodování. Velká témata posledních
e-businessových konferencí, tedy customizace, individuální přístup k
zákazníkovi, se tak mohou pohybovat na hraně a možná i za hranou zákona. Zřejmě
nebude možné nic namítat, pokud klient sám vyplní údaje o svém životním stylu a
poskytne souhlas s jejich zařazením do obchodní databáze. Jiná věc ovšem je,
jsou-li tyto údaje získávány sledováním zákaznického chování klientů a jeho
analytickým zpracováním, či jsou-li tyto údaje za úplatu poskytovány dalším
subjektům.
Další "ohroženou skupinou" jsou zpracovatelé registru dlužníků. I v ČR existuje
několik společností, které se touto činností zabývají. Jejich klienty jsou
především banky a leasingové společnosti, které si tak ověřují spolehlivost
klientů. Způsobem, jak zákon "obejít", bude zřejmě nutnost vyžádat si od
zákazníka předběžný souhlas s případným zařazením do databáze dlužníků již při
poskytování úvěru či uzavírání leasingové smlouvy. Zcela bez rizika není zákon
ani pro novináře. Pokud Úřad pro ochranu osobních údajů dospěje k názoru, že
novinář shromažďuje údaje, které jsou nad rámec zákona, bude mít právo kontroly
soukromé databáze novináře a může nařídit její likvidaci. 0 1320 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.