E-commerce se stává bezkontaktní

Držitelé sezonních vstupenek do Philips Arény v Atlantě mohou k nejrůznějším platbám v tomto objektu použít mobiln...


Držitelé sezonních vstupenek do Philips Arény v Atlantě mohou k nejrůznějším
platbám v tomto objektu použít mobilní telefon. V domově týmu NHL Atlanta
Thrashers a basketbalového Atlanta Hawks byl spuštěn pilotní projekt
bezkontaktních plateb kartou. Se správným vybavením tak mohou fanoušci obou
týmů pouze zamávat telefonem u transakčního terminálu a celá operace proběhne
automaticky.

Bezdotykový boom
Bezkontaktní platby se staly ve světě koncového (retailového) obchodu módní
záležitostí. Technologie umožňuje spotřebitelům pořizovat nákupy bez nutnosti
fyzického kontaktu platebního zařízení plastické karty, přívěsku nebo mobilního
telefonu a terminálu místa prodeje (PoS, Point-of-Sale). Záznamová informace
platby je šifrována a přenášena bezdrátově mezi platebním zařízením, jež
obsahuje vestavěný chytrý čip s anténou, a příslušně disponovanou čtečkou. Pro
subjekty, jež bezkontaktní platební terminály začaly nasazovat v praxi,
přineslo nové řešení zjednodušení transakčního procesu, jenž měl obvykle podobu
velkého objemu nízkonákladových (cenových) transakcí. Konkrétně se začaly
uplatňovat u benzinových stanic, v supermarketech, v restauracích s rychlým
občerstvením a ve sportovních halách. Na těchto místech jsou drobné hotovostní
transakce většinou nejběžnější.

Řeč marketingu
Ale to se může změnit právě s rozvojem bezkontaktního platebního průmyslu.
"Bezkontaktní platby činí platební proces snazší a pro zákazníky přívětivější.
Konkrétním dopadem jsou kratší fronty a jejich rychlejší odbavení," říká Erik
Michielsen, analytik a ředitel divize RFID a všudypřítomných sítí ve
společnosti ABI Research.
Dále dodává: "Výhody pro prodejce jsou také zřejmé. Mimo jiné jde o zvýšení
průměrné velikosti platby, větší počet a vyšší rychlost průchodu platících,
méně manipulace s hotovostí a zvyšující se věrnost zákazníků." Výstavci karet
rovněž postupně přebírají hotovostně platící zákazníky, které lákají na
nejrůznější účastnické výhody i vyšší bezpečnost manipulace s penězi.

Kooperace v aréně
S vidinou vyšších zisků spolupracují obchodníci a vydavatelé karet s dodavateli
PoS vybavení. Například pilotní projekt v Atlantě vyžaduje kooperaci mnoha
stran včetně Atlanta Spirit (organizace zastřešující Hawks, Trashers a Philips
Arénu), Cingular Wireless, JP Morgan Chase, Nokia, Philips, Visa USA a Vivotech.
Během zkušebního provozu mohou držitelé sezonních vstupenek bezkontaktně platit
na různých místech a přistupovat k mobilnímu obsahu projektu. Na kontrolních
bodech Philips Arény potom fanouškové drží své mobilní telefony blízko čteček,
které obdrží informace o platbě platební kartou a zpracují transakci stejným
způsobem, jako se zpracovává jakákoli jiná karetní platební operace.
K účasti na projektu, potřebují patroni obou týmů kreditní účet Visa vystavený
společností JP Morgan Chase, účet u mobilního operátora Cingular Wireless a
mobilní telefon Nokia 3220 osazený polovodičovým čipem Philipsu a PoS softwarem
od Vivotechu. Tyto relativně obsáhlé a současně striktní požadavky samozřejmě
omezují účast veřejnosti na testovacím provozu. I to je jeden z důvodů, proč
Bob Egan, technologický ředitel společnosti TowerGroup, označuje projekt v
atlantské Philips Aréně za vědecký experiment.

Přijetí systému
Podle něj považuje většina současných zájemců o technologie bezkontaktních
plateb tento obor za nedostatečně vyspělý. Existují sice vysoce propagované
projekty v Evropě a Asii a v současnosti se jim dostává pozornosti i ve
Spojených státech, ale koncepční pojetí nebylo dosud ustáleno. Nového způsobu
plateb se využívá především v dopravě, v kultuře a ve sportu.
"Lidé se snaží testovat vody bezkontaktních plateb pouze s minimálními
investicemi," uvádí Egan a dodává: "Bezkontaktní platební systémy využívající
kreditních karet a mobilních telefonů se stávají růstovým hormonem akcelerace
rychlosti pohybu peněz. Nelze ovšem očekávat, že se rozšíří přes noc."
Nová výzva kombinuje dvě rozvíjející se odvětví bezkontaktní platby a systémy
mobilních telefonů. Obě na sebe působí pozitivně a kritická je pro ně v této
oblasti vzájemná spolupráce.

Hledání standardů
Navzdory překážkám očekávala květnová (2005) zpráva Nilson Report zabývající se
spotřebitelskými platebními systémy, že na světovém trhu bude koncem roku 2006
mezi 15 až 20 miliony bezkontaktních platebních karet Visa a MasterCard.
Vystavovatelé karet spustili v posledních 12 měsících několik zásadních
projektů. Ve Spojených státech se k vydání bezkontaktních platebních karet
přidaly finanční instituce jako Citibank, MBNA či American Express. I
dodavatelé informačních řešení pracují na možnostech bezkontaktních PoS. Patří
mezi ně například firmy Hypercom, Ingenico, On Track Innovations a Vivotech.
Mezi prodejci, kteří s PoS experimentují nalezneme mimo jiné 7-Eleven, AMC
Theaters, CVS, McDonald?s, Regal Cinemas, Ritz Camera, Subway a Wawa.
Od samotného začátku vyvíjejí hlavní společnosti zabývající se kreditními
kartami své vlastní služby pro zpracování bezkontaktních plateb. American
Express má svůj ExpressPay, MasterCard International PayPass a Visa nabízí
Contactless produkty. Všechny jsou založeny na ISO/IEC 14443, mezinárodním
standardu pro bezkontaktní technologii využívající chytrých čipů.

Hledání shody
Karetní společnosti v současnosti pracují na sdílení svých technologií. V
březnu loňského roku ohlásily Visa a MasterCard, že budou sdílet společný
komunikační protokol a příslušné testovací požadavky pro bezkontaktní platby.
Protokol je založen na PayPass ISO/IEC 14443 specifikaci firmy MasterCard.
"Využití společného protokolu pro provádění bezkontaktních plateb umožní
dodavatelům zefektivnit vývoj a testování produktů," říká Cathleen Confortiová,
manažerka produktu PayPass společnosti MasterCard.
S rozvojem standardu se dá očekávat, že obchodníci budou ve větší míře
pořizovat PoS vybavení. V rozhodování jim pomůže vědomí, že nově pořizovaná
zařízení budou schopna akceptovat bezkontaktní platby od více provozovatelů
karetních systémů. Dodavatelé IT řešení se díky tomu zaměří pouze na podporu
jedné specifikace, což ještě zlevní výrobní proces.
Současně s tím se MasterCard, Microsoft, Motorola, Nokia, Sony, Visa a další
společnosti věnují přípravě bezdrátového komunikačního protokolu nazvaného Near
Field Communication (NFC). NFC technologie je založena na existujících ISO
standardech včetně ISO/IEC 14443. Jedním charakteristickým znakem NFC je velmi
krátký dosah v hodnotě přibližně 5 centimetrů.
Z bezpečnostních důvodů mohou bezkontaktní platební zařízení pracovat jen velmi
blízko PoS terminálu. Klasický RFID má vzdálenost dosahu podstatně vyšší, ale
obsahuje většinou pouze identifikační kód, který jej propojí s back-endovými
informačními systémy.
Podle ABI Research bude do roku 2010 více než 50 procent mobilních telefonů
osazeno čipy NFC pro transakce krátkého dosahu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.