e-government u nás a v Evropě

Informační společnost pro všechny E-obchod, e-tržiště, e-podatelna, e-podpis... pojmy, které se v poslední době s...


Informační společnost pro všechny

E-obchod, e-tržiště, e-podatelna, e-podpis... pojmy, které se v poslední době
skloňují ve všech pádech, avšak jejich praktické využití stále naráží na
omezenou technologickou a komunikační infrastrukturu, nízkou penetraci
internetového připojení v domácnostech, nedostatečnou kvalifikovanost v oblasti
IT a řadu dalších faktorů ovlivňující rozvoj e-governmentu, tedy elektronizaci
a internetizaci fungování státu ve vztahu k široké veřejnosti. Nasazení systémů
e-governmentu představuje nejzásadnější krok k jednodušší a efektivnější formě
komunikace, a co je důležité, odpovídá vizi Evropské komise o Evropě jako
konkurenceschopné a vyspělé informační společnosti. Jak tedy postupuje
uplatnění e-governmentu, který je zásadním požadavkem členství v Evropské unii?

e-Česko a e-Europe
V souladu s evropským akčním plánem eEurope+, který má zajistit, aby informační
a komunikační technologie byly dostupné každému občanovi Evropské unie, každé
škole, každému podniku i každému úřadu a zároveň aby byly co nejvíce využívány,
česká vláda připravila strategický a koncepční dokument s názvem Státní
informační a komunikační politika e-Česko 2006, kterým mimo jiné reflektuje
přeměnu oboru telekomunikací na elektronické komunikace. Jeho hlavními oblastmi
jsou dostupné a komunikační služby, informační vzdělanost, moderní veřejné
služby on-line a dynamické prostředí pro elektronické podnikání. A právě
informační vzdělanost je jedním z klíčových faktorů dalšího rozvoje České
republiky, jenž s sebou přináší požadavky na vyšší vzdělání a kvalifikaci
občanů a mimo jiné také dostupnost (kromě pokrytí se myslí i cena)
vysokorychlostního připojení pro nejširší vrstvy obyvatelstva, která je
předpokladem e-governmentu. Vláda proto hodlá do konce roku 2006 dokončit
připojení všech vzdělávacích institucí k internetu, dokončit vybavení
vzdělávacích institucí ICT a v neposlední řadě v rámci projektu Národní program
počítačové gramotnosti rozšířit základní počítačovou gramotnost alespoň na
polovinu obyvatelstva. Za hlavní rozhraní celého systému služeb v rámci
e-governmentu pak považuje internetový Portál veřejné správy, jenž má usnadnit
styk občana s veřejnou správou (možnost podání daňového přiznání či žádost o
vystavení osobních dokladů apod.).

Loudavý elektronický úředník
I když se všichni shodují na tom, že e-government je nutný a usnadní život nám
všem, a i přesto, že některé členské země, mezi nimiž je i Česká republika,
dosáhly obdivuhodného pokroku v projektech e-governmentu, jeho služby k nám
přicházejí stále jen pozvolna. K jeho rychlejšímu nasazení proto může kromě
celé řady vládních programů přispět také blížící se konference Internet ve
státní správě a samosprávě (ISSS), která nabídne prostor k diskusím o
informatizaci společnosti, a to na evropské, národní, regionální i lokální
úrovni. Konference ISSS se koná od 4. do 5. dubna, tradičně v Hradci Králové.

Otázka pro...
RNDr. Tomáše Renčína, ředitele konference ISSS
Jaký máte pohled na služby e-governmentu? Podle mého názoru se v posledních
letech v ČR úroveň elektronické komunikace mezi státem a občany i mezi státními
orgány navzájem výrazně zlepšila, a to díky řadě unikátních řešení. Konkrétně
mohu uvést například Český úřad zeměměřický a katastrální (dálkový přístup ke
katastru nemovitostí prostřednictvím internetu) a s tím související ověřování
údajů přímo příslušnými pracovníky například na stavebním úřadu městské části
Praha 6 nebo při posuzování hypotečních úvěrů České spořitelny. Je ale pravdou,
že asi všichni bychom uvítali, kdyby byl rozvoj e-governmentu u nás rychlejší.
Já mám navíc pak ještě jedno přání. Byl bych rád, kdyby v diskusích o
"e-záležitostech" to "e" znamenalo daleko více efektivitu než jen pouhou
elektronizaci. A samozřejmě se těším na dobu, až bude naše veřejná správa
fungovat v elektronické rovině opravdu rychle, bezchybně a efektivně. K tomu
nám ale stále ještě pár kroků chybí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.