E-komerce boří hranice firem

Společnost EXPERT & PARTNER engineering (EPE) byla jedním z partnerů Computerworldu při přípravě konference Elektronick...


Společnost EXPERT & PARTNER engineering (EPE) byla jedním z partnerů
Computerworldu při přípravě konference Elektronický Business, která se konala v
souvislosti s letošním ročníkem veletrhu ComNet Prague. Jak nám při této
příležitosti prozradil výkonný ředitel a jednatel společnosti Petr Šrámek, chce
se tato firma prezentovat mimo jiné jako dodavatel řešení pro zefektivnění
infrastruktury vnějších i vnitřních dodavatelsko-odběratelských vztahů. Co
všechno si lze pod tímto pojmem představit a jakou roli v tomto procesu hraje
elektronická komerce, to je námětem následujícího rozhovoru.
Pane Šrámku, hovoříte o vnitřních a vnějších dodavatelských vztazích. Co si lze
představit pod těmi vnitřními? Dodavatel je přece zpravidla vnější.
V moderním podniku to není pravda. Většina vnitřních vztahů se také uskutečňuje
na principu zákazník-dodavatel. A nejde při tom o cenu, ale o kvalitu
uspokojení požadavků. To má samozřejmě velký vliv na efektivitu a kvalitu
celého řetězce, či spíše sítě tvorby výsledného produktu. Hranice podniku
vlastně zanikají, protože je překrývá síť propojující navzájem vnitřní i vnější
jednotky. Každá jednotka může být dodavatelem vnitřním i vnějším a zároveň
zákazníkem vnitřním i vnějším.
Myslíte si, že takováto síťová struktura podniku je do budoucna pro každou
firmu nezbytná?
Je samozřejmě nutné si uvědomit, v jak turbulentním prostředí firma podniká, a
podle toho nastavit odpovídající strukturu a systém řízení. Pokusím se to
ilustrovat na dvou extrémních příkladech:
Prvním příkladem budiž firma, která podniká třeba v oboru těžebního průmyslu,
kde se její podnikatelský prostor mění jen velmi pomalu. Řízení a strategie
této firmy neklade takové nároky na aplikaci rychlých změn, a proto není třeba
toto řízení distribuovat na úroveň jednotlivců, ani na úroveň autonomních týmů.
Firma bude úspěšná i při přísně centralizovaném řízení. Na zvolení nového směru
má vždy dost času. My tomu říkáme, že podniká v prostředí na nízkém stupni
turbulence.
Oproti tomu například firma v oboru informačních technologií, jako třeba EPE,
se pohybuje v oblasti velice rychlých změn a proto není životaschopná, pokud
bude reagovat jako jeden veliký celek dinosaurus. Než by se takovému
centrálnímu vedení povedlo změnit směr či produktové portfolio firmy, už by
bylo dávno po soutěži. Právě zde je aplikace sebeřízení vhodná až na tu
nejnižší úroveň autonomního týmu, dokonce jednotlivce. Klíčem je potom správná
koordinace, nebo chcete-li zacílení týmů. Tato firma tedy podniká na vysokém
stupni turbulence.
A jakou roli hraje v rámci těchto vnitřních vztahů elektronická komerce?
V současné době již klíčovou. Asi si dnes nikdo neumí představit efektivní
fungování obchodních vztahů bez informačních technologií. A teď si to
představte při takovém množství nově vznikajících vztahů, při násobení počtu
zákazníků a dodavatelů. Režijní náklady, pokud bychom vše měli dělat papírovou
formou, by velice rychle převýšily případnou hodnotu a celý systém by byl
nesmyslný. Úlohou elektronické komerce není nic jiného, než umožnit efektivní
fungování takového systému.
Jak by tedy podle vás měla vypadat organizace pro 21. století? Měla by být
velká a silná nebo malá a přizpůsobivá?
Podívejme se, jak řeší tento problém příroda. Třeba hejno stříbrných rybiček,
které všichni známe z fascinujících podmořských záběrů rybičky jsou malé a
flexibilní, ale když se blíží nebezpečí, kupříkladu žralok, okamžitě reagují
jako jeden celek a svými těly vytvoří zrcadlo, jímž odrazí sluneční svit. A
onoho zdánlivě velkého (virtuálního) protivníka se lekne i ten žralok, který se
máločeho bojí.
Když se nad tím zamyslíte, tak příroda stále zmenšuje velké druhy zanikají,
nejúspěšnější jsou ty složené z velkého počtu malých jedinců. Proč zanikly
poměrně dokonalé druhy praještěrů? Stejně tak hrozí velké nebezpečí i těm
nejlepším dnešním nadnárodním podnikům. Ne nadarmo
se neustále zkracuje
životnost podniků v žebříčku Fortune 500.
Podnik budoucnosti, chápu-li budoucnost spíše jako stupeň vyspělosti
podnikatelského oboru (neboli stupeň turbulence) než kalendářní údaj, by měl
připomínat organický systém. Organizmus se vyznačuje vysokou mírou
distribuovanosti svého fungování a řízení. Vše, co může fungovat autonomně,
také tak funguje. Dokonce i lidský mozek je v podstatě vysoce distribuovanou
myslící sítí; například intuice je výsledkem procesů, které se v mozku
odehrávají autonomně, tj. bez našeho vědomí.
Budoucí podnik se nesmí bát ponechat veškeré řídící kompetence na úrovni, kde
se odehrává příslušná akce; jinak nepřežije. Mluví se o tzv. spontánním
managementu. Reaguje a řídí ten, kdo jako první identifikuje příležitost anebo
hrozbu. Je pravděpodobné, že to bude mít i značný vliv na formálním podobu
podniků. Již dnes vidíme, že ty velké nejúspěšnější firmy, jako General
Electric či ABB, jsou spíše společenstvy menších firem.
Tolik teorie jaké nové produkty, podporující tuto vizi, letos na ComNetu
představujete?
Na stánku prezentujeme novinky našich skupin komunikačních a bezpečnostních
systémů. Jako příklad mohu uvést novou verzi BorderWare Firewall Server 6.0,
která obsahuje prostředky pro budování virtuálních sítí, autentizaci a
autorizaci uživatelů s důrazem na víceúrovňovou bezpečnost.
Děkuji za rozhovor.
9 1155 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.