E-learning naučí

V letošním roce se již i u nás začínají úspěšně prosazovat nové technologie ve vzdělávání, obvykle nazývané ...


V letošním roce se již i u nás začínají úspěšně prosazovat nové technologie ve
vzdělávání, obvykle nazývané souhrnně e-learning.
V e-learningu rozlišujeme dva základní typy vzdělávání: asynchronní a
synchronní. Při asynchronním způsobu studia záleží pouze na studentovi, kdy se
rozhodne pro studium, a se svým lektorem či spolužáky komunikuje pomocí
předávání zpráv. U synchronního způsobu vzdělávání student musí vstoupit do
vzdělávacího systému v předem dohodnutý čas a díky tomu se zde může v reálném
čase setkat se svým lektorem či ostatními studenty.
Mezi nejstarší zástupce nových technologií patří bezesporu kurzy na CD-ROMu
neboli CBT kurzy (Computer Based Training). Mezi jejich hlavní výhody patří
obvykle přitažlivá forma, poměrně dobrá interaktivita a možnost studovat i na
samostatných PC nepřipojených do internetu. Mezi slabé stránky patří velmi
nákladný a dlouhý vývoj a velmi špatná možnost aktualizace těch kurzů, které
již kolují mezi studenty. Z důvodu velmi malé, resp. žádné možnosti komunikace
s lektorem či spolužáky je při studiu nutná silná motivace studenta.
Novější formou asychronních samostudijních kurzů jsou WBT (Web Based Training).
Ty jsou umístěny na internetu, eventuálně na vnitropodnikové síti a k jejich
vyvolávání se používá standardní internetový prohlížeč. Výhodou WBT kurzů je
především jejich jednoduchá dostupnost a možnost průběžné aktualizace.
Nevýhodou je však opět dlouhý vývojový cyklus (u kvalitních kurzů) a nutnost
připojení uživatele k internetu či intranetu.
Nedostatek komunikace mezi lektorem a studentem v průběhu vzdělávacího procesu
je hlavní nevýhodou asynchronních metod. Proto se synchronní metody soustřeďují
právě na to, aby co nejlépe nahradily osobní kontakt mezi účastníky kurzu.
Oblast e-learningu je natolik široká, že ji na takto malém prostoru není možné
dostatečně rozebrat. Proto bude také jedním z témat odborné konference o
elektronickém businessu a telekomunikacích Fórum eTime
(http://www.forum-etime.cz), která proběhne ve dnech 20.-21. května 2002 v
Praze v Hotelu Diplomat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.