E-learning ve světě

Rozvoj e-lerningu v jednotlivých regionech úzce souvisí s počítačovou gramotností obyvatelstva, kvalitou komunikační ...


Rozvoj e-lerningu v jednotlivých regionech úzce souvisí s počítačovou
gramotností obyvatelstva, kvalitou komunikační infrastruktury a potřebou firem
zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Globálně má na jeho využívání vliv aktuální
ekonomická situace firmy ho stále chápou jako potřebu, kterou je možné odložit.
Vzdělávání s pomocí moderních informačních a telekomunikačních technologií je
poměrně mladou disciplínou, čemuž odpovídá i situace na většině světových trhů.
Analytici je obvykle charakterizují jako nevyzrálé, s velkým množstvím různých
subjektů na trhu a většinou mizivým obecným povědomím o značkách a to jak
výrobců technologií, tak dodavatelů vlastního obsahu.

Kdo získá trh
Firmy vstupující na trh se dají zařadit do několika kategorií: patří sem
dodavatelé technologií, dodavatelé obsahu, nástrojů a služeb přímo pro
e-learning a klasické firmy zabývající se vzděláváním, které o e-learning pouze
rozšířily svoji stávající nabídku kurzů. Analytici IDC jsou přesvědčeni, že
právě nyní mohou získat progresivní firmy na trhu rozhodující postavení, vše je
v pohybu a dnes se tvoří mapa budoucích klíčových hráčů a rozhoduje se o tom,
které značky se v budoucnu stanou reprezentanty tohoto odvětví. Konkurence na
vyzrálejších trzích Spojených států a západní Evropy nutí dodavatele řešení pro
e-learning k rozšiřování jejich působnosti do nových oblastí. To bude mít za
následek řadu akvizic a postupnou konsolidaci rozvíjejících se trhů. Pouze
největší lokální prodejci dokáží konkurovat silným nadnárodním společnostem,
ostatní budou mít příležitost buď jako dodavatelé speciálních služeb (niche),
nebo jako poskytovatelé řešení (solution providers) dodávaných klíčovými hráči
na trhu. Velké možnosti dává domácím firmám nutná lokalizace produktů místním
podmínkám musí být přizpůsoben nejen jazyk, ale i obsah nabízených kurzů.
Zároveň se dá očekávat zvýšený zájem o technologie zabezpečující výukové
systémy před napadením.

Proč ano? Proč ne?
Zájem o e-learning je v současné době nižší, než se očekávalo. Má to několik
příčin. Ve vyspělých zemích nastal v roce 2000 zlom ve vývoji dvojciferný
meziroční růst, charakteristický pro konec minulého století, se výrazně
zpomalil. Na vině jsou především současné problémy americké ekonomiky, které
mají vliv i na země západní Evropy. Pád cen akcií, série krachů a pokles
poptávky nutí firmy šetřit, a jak již bylo řečeno, investice do on-line
vzdělávání považuje většina firem za odložitelné. Velmi negativní vliv má i
vyhaslá gloriola dot.com firem, se kterými je (byť neprávem) e-learning v očích
veřejnosti spojován. Na rozvíjejících trzích je situace poněkud jiná. Zájem
firem stoupá, ale ne tak rychle, jak se očekávalo. Problémy působí především
neinformovanost zákazníků většinou nevědí, od koho a co vůbec mohou chtít.
Podle Cindy Simové, analytičky IDC pro region Asie a Tichomoří, právě neznalost
přínosů e-learningu vede firmy k pozastavení investic do této oblasti. "Je to
ironie, podotýká Simová. "Vždyť investice do e-learningu dokáží z dlouhodobého
hlediska účinně snižovat náklady na školení zaměstnanců a kompetentně
vzdělávaní zaměstnanci představují konkurenční výhodu." Z jejího průzkumu také
vyplynulo, že většina respondentů nedokázala označit ani jednoho prodejce
zajišťujícího e-learning. Přes tyto obtíže očekává IDC, že v regionu
jihovýchodní Asie nastane v letech 2004 až 2005 významný nárůst zájmu o on-line
vzdělávání. Cesta k tomu vede přes větší informovanost veřejnosti a přímé
sepjetí obsahu nabízených kurzů s podnikatelskými záměry zákazníků.
Příkladem mohou být země severní Evropy. Přestože i zdejší trh je (v oblasti
e-learningu) označován jako nevyspělý, má mnoho specifických výhod. Vysoká
penetrace internetu ve firmách i v domácnostech, rostoucí zájem o širokopásmové
připojení k internetu, uspokojovaný vhodnou nabídkou, a především obecná
znalost angličtiny zde otevírají široké pole působnosti světovým dodavatelům.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.