E-mail zprostředkovává zdravotní péči

Daniel E. Carlin, 39letý specialista na infekční choroby působící v New England Medical Center (Novoanglické lékařs...


Daniel E. Carlin, 39letý specialista na infekční choroby působící v New
England Medical Center (Novoanglické lékařské centrum) v Bostonu, nedávno
radil ruskému kapitánovi, který se sólově plavil na jachtě u příležitosti
transoceánského závodu jachet, v souvislosti s chirurgickým zákrokem, jímž
měla být provedena drenáž abscesu na paži jachtaře všechny informace šly
prostřednictvím e-mailu.
Avšak to vše patřilo k denní práci Carlinovy světové kliniky (Carlins World
Clinic Inc.), dříve Voyager Medicine (Cestovatelská medicína), která používá
e-mail a Internet pro poskytování lékařské peče pacientům, plavících se na
lodích a cestovatelům po celém světě.
Prvními pacienty Světové kliniky byli profesionální námořníci, kteří
komunikovali s Carlinem pomocí satelitních systémů, které disponovaly
nouzovými e-mailovými schopnostmi. Světová klinika nyní léčí častější
onemocnění řadových cestovatelů, včetně infekcí dutin a infekcí močových cest.
Doktor Carlin říká, že se Světová klinika chystá podepsat smlouvy o zdravotní
péči s některými společnostmi Fortune 500, které by rády disponovaly lékařským
zabezpečením
pro vyšší vedoucí pracovníky na cestách a pro profesionály žijící v cizině, a
to přibližně v 26
zemích světa.
Proč jste vybudoval Světovou kliniku? A jak e-mail plní potřeby programu?
Když byla koncem roku 1996 založena Světová klinika, e-mail začínal být
neuvěřitelně efektivním způsobem aktualizace lékařských záznamů a navazování
styku s těmito záznamy. A když plavidla dostala možnost připojení na
CompuServe, mohla mi poslat e-mailovou zprávu, jestliže změnila stanoviště, a
tak mi poskytnout podklady pro zjištění, jaké nemoci se vyskytují v oblastech,
do nichž mohou vplout. E-mail se stal logistickým nástrojem pro poskytování
péče.
Do jaké míry je příjemné navštěvovat pacienty pomocí e-mailu?
Je nadevší pochybnost jasné, že by pro mě bylo mnohem, mnohem lepší, kdybych
si sám mohl sáhnout na pacienta, přečíst řeč jeho těla, podívat se mu do očí a
odhadnout stav jeho mysli. Ale v případě péče na dálku musíme tuto nevýhodu
překonat pomocí dvou věcí: Musíme získat od pacienta tolik podrobných
informací o tom, co se skutečně děje, kolik je jen možné, a před tím, než se
rozvine jakákoliv krize, určit a připravit scénáře pro nejhorší případ
prostřednictvím shromáždění (základních) dat o pacientovi, abychom mohli
(takové scénáře) použít jako první. Ale to, co ztratíte fyzickou
nepřítomností, získáte zpět pomocí výjimečné možnosti sběru informací, který
můžete provádět prostřednictvím Webu. Internet umožnil sbírat veškeré
informace. Můžete objasnit situaci pomocí otázek, konzultovat s odborníky v
jakékoliv zemi a shodnout se na diagnóze.
Jaká je role e-mailu a Webu při diagnóze a léčbě nemocí?
Internet udělá pro medicínu více než Gutenbergův knihtisk. Nyní máme společný
digitální jazyk, jenž může působit nezávisle na geografii. Kdekoliv na světě,
kde je zásuvka telefonní linky, je k dispozici nevyčerpatelná lékařská
knihovna.
Ale kde jsou meze?
Mnoho zemí nemá možnost připojení na Internet. Existují zde problémy se šířkou
pásma. Příšerná je komunikace s operátory telefonních linek v mnoha
rozvojových zemích, kdy vás bere čert, když se pokoušíte dostat se na
Internet. Spoléháte proto na používání celulárních telefonů pro zasílání a
příjem
e-mailu.
Jaká je odezva lékařské komunity, pokud jde o použití e-mailu a jiných
webových technologií pro poskytování zdravotní péče?
Určitě jsou více populární mezi mladšími lékaři. Je obtížné přesvědčit
chlapíky, kteří provozují instituce, a jsou ve věku mezi 53 a 63 lety. Toto
nepatří do jejich operačního systému. Jde převážně o takový pocit jako: "Vy
mladí doktoři přeceňujete toto e-mailové a internetové náčiní a konečná
analýza se týká pouze pacienta a lékaře." Na to odpovídám: "Máte úplnou
pravdu. Ale promluvme si o tom, jak můžeme využít technologii tak, abychom
učinili pacienty šťastnými a získali od nich včas potřebné informace."
Rizikový podnik
Světová klinika používá e-mail pro léčbu pacientů, kteří ve svém dosahu nemají
žádného lékaře, a v extrémním případě bylo vedení ruského námořníka plavícího
se sólově na jachtě při chirurgickém zákroku prostřednictvím e-mailu dobrým
příkladem, jak může být technologie využita v zoufalé situaci. Ale jak řekl
jeden doktor, není to dobrý model pro lékařskou péči.
E-mail je lékaři široce akceptovaným nástrojem, řekl Edward W. Campion, lékař
a zastupující redaktor bostonského odborného časopisu The New England Journal
of Medicine. Většina lékařů, ale ne všichni, je s e-mailem spokojena a používá
jej většinou pro osobní komunikaci s kolegy, řekl. Ale jak řekl, e-mail se
mnoho nepoužívá v primární praxi. Web je dobrým zdrojem pro vyhledávání
lékařských informací, řekl Campion pokud znáte zdroj. Doktoři se částečně
obávají, že pacient zašle e-mailem dotaz nebo soubor příznaků neznámé straně
nebo vyhledávacímu stroji na webovém sídle. "To je rizikový čin, protože
neexistuje žádný způsob, jak zjistit, od koho přicházejí odpovědi, kdo
poskytuje rady a jaká je jeho motivace," řekl Campion.
9 0530 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.