E-mailové veřejné faxování

Pilotní projekt služeb Sky Fax2mail a Sky Mail2fax spustila společnost SkyNet. Jde o řešení, které slouží uživatelů...


Pilotní projekt služeb Sky Fax2mail a Sky Mail2fax spustila společnost SkyNet.
Jde o řešení, které slouží uživatelům pro přijímání a zasílání faxových zpráv
prostřednictvím elektronické pošty.
Zákazník, který využívá službu Sky Fax2mail, obdrží veřejné telefonní číslo
určené pro příjem faxových zpráv. Všechny zprávy odeslané na toto číslo jsou
přesměrovány na zákazníkem určený e-mail. Přijatá zpráva obsahuje identifikaci
odesílatele a její přílohou je originál zprávy.
Při opačném směru klient prostřednictvím svého poštovního klienta odesílá
faxovou zprávu jako běžný e-mail. Tato zpráva obsahuje identifikaci zákazníka,
telefonní číslo faxu, kam má být zpráva odeslána, text zprávy, případně obrázek
ve formě přílohy. Příjemci je pak doručena běžná faxová zpráva.
Součástí služby je zasílání informací o stavu odeslané zprávy a měsíční výpis o
všech odeslaných zprávách.
V komerčním provozu bude služba Sky Fax2mail zpoplatněna paušální platbou a
poplatkem za každou přijatou zprávu. Služba Sky Mail2fax bude zpoplatněna
paušální platbou, poplatkem za odeslanou zprávu a standardním telefonním
poplatkem podle směru odesílání faxu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.