E-tržiště příští generace

Ještě v roce 2000 se elektronická tržiště těšila velké publicitě a patřila k oblíbeným diskusním tématům byly ...


Ještě v roce 2000 se elektronická tržiště těšila velké publicitě a patřila k
oblíbeným diskusním tématům byly očekávány světlé zítřky, takže se investice
hrnuly jako o závod. Nyní jsou ony "zítřky" tady a e-tržiště jsou opět středem
pozornosti tématem pro diskusi však tentokrát nejčastěji bývá jejich konec.
Důvodem ke skepsi jsou zejména neúspěchy některých firem provozujících
e-marketplace, jež byly ve světě považovány za favority, doprovázené pádem
akcií dalších společností, které byly s pojmem "e-marketplace" spojovány. I
přes současné mnohdy negativní názory vůči myšlence elektronických tržišť však
průzkumy společností IDC nebo Giga Information Group ukazují, že zájem o ně
zdaleka nekončí u prvních neúspěchů.

Jaké jsou předpovědi?
Každopádně je jasné, že ani dílčí a potenciální úspěchy nemohou ospravedlnit
předpovědi, že v roce 2005 se elektronická tržiště stanou dominantní formou B2B
e-commerce. K typům tržišť, která se dostala do problémů nebo byla dokonce
nucena skončit, patřila především ta, která se soustřeďovala na prodej MRO
(maintenance, repair and operations) a odvětvově specifického zboží
prostřednictvím standardního katalogového systému. Tato tržiště neskončila
proto, že zákazníci chtějí nakupovat přímo u výrobce, ale spíše proto, že už
tyto druhy zboží nakoupili přes alternativní kanály u distributorů a
velkoobchodníků.
Klíčem k pochopení budoucí úlohy e-tržišť je to, že je nelze považovat za zcela
nový koncept. Analytici v IDC předpokládají, že model e-marketplace bude
sledovat směr, jímž se ubírá e-business obecně. Odborníci dnes tvrdí, že
nejlepším modelem s předpoklady k úspěchu na poli e-businessu není internetový
start-up, ale fungující a zavedená kamenná firma, která své aktivity rozšíří o
investice do obchodování prostřednictvím internetu. V souvislosti s tím IDC
předpokládá, že v podobném směru se ponese i následující fáze vývoje e-tržišť
úspěšný e-marketplace bude provozován nezávislými distributory nebo
velkoobchodníky, kteří už dlouhou dobu fungují na principu tržiště pro mnoho
druhů produktů, zatím pouze s chybějícím "e". S tím, jak tyto zavedené
společnosti rozšíří své dosavadní možnosti prodeje o funkce spojené s
e-commerce, vlastně vznikne e-marketplace nové generace. Nejjednodušší
vysvětlení pro tento proces lze nalézt už v samotné definici, co podle IDC
vlastně znamená termín e-marketplace: Jedná se o internetového
zprostředkovatele zboží a služeb, působícího v rámci komunity mnoha
prodávajících a kupujících. Jestliže odejmeme slovo "internet", dostaneme
zjednodušenou definici zprostředkovatelské role, kterou dnes hrají tisíce
distribučních firem v mnoha odvětvích. Role prostředníka je tedy klíčem k
budoucnosti elektronických tržišť.
Příkladem mohou být distributoři jako Ingram Micro a Tech Data, kteří dnes
realizují miliardové prodeje produktů od mnoha prodejců. Tato rozvinutá
e-tržiště jsou v efektivní pozici, kdy jsou schopna nabídnout výhody e-commerce
velkému množství malých a středních firem, které nemají dostatek prostředků pro
realizaci vlastních systémů e-commerce ani se přímo nechtějí začlenit do
řetězce existujících systémů e-procurementu velkých společností. Samozřejmě je
třeba podotknout, že takové pojetí e-tržiště ve skutečnosti neznamená žádnou
revoluci, na místě je mluvit spíše o evoluci či logickém vývoji.

Konec omylů
Je třeba vzít v úvahu, že v minulosti se mnohé firmy po hlavě vrhaly do oblasti
e-marketplace jen z toho důvodu, že se jednalo o slibný směr. Příliš mnoho z
nich však podcenilo základní obchodní praktiky jako patřičné plánování,
logistiku apod. se snahou co nejrychleji vybudovat nákladná a komplexní
elektronická tržiště a to vše proto, aby nakonec zjistily, že je provozují tam,
kde pro nezávislý e-marketplace vlastně vůbec není místo.
Ostatní firmy by se proto neměly nechat odradit takovými neúspěchy, a
podceňovat tak potenciální výhody odvětvově specifických e-tržišť jejich konec
by byl přinejmenším předčasný.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.